Onze missie

Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Toch hebben we één ding gemeenschappelijk:
Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16)

Onze visie is gefundeerd op Gods woord, de Bijbel (zie onderstaande teksten).

• Evangelisatie, vorming en discipelschap zijn daarbij de pijlers van de kerk van Jezus Christus!

• Trek eropuit en maak alle volken tot mijn leerlingen en doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Leer hun alles onderhouden wat ik jullie heb opgedragen. En, wees er zeker van: Ik ben bij jullie, van dag tot dag, tot aan de voltooiing van de wereld. (Matteüs 28 :19 – 20)

• Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is even belangrijk als het eerste: heb uw naaste lief als uzelf. (Matteüs 22:37-39)

• Het is onze missie om regio Venlo te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. We laten ons zien op verschillende media en organiseren bijeenkomsten.

• Het is ons streven om een plaats van liefde, verdraagzaamheid en gastvrijheid te zijn. Een thuis voor iedereen, in de vorm van hoop, acceptatie, liefde, bemoediging, begeleiding en verdieping.

• De Gemeente is een plaats waar wordt gebeden voor zieken en voor bevrijding voor diegenen die gebonden zijn of een andere vorm van verslaving hebben. Het is een plaats waar mensen groeien tot geestelijke volwassenheid via de samenkomsten, bijbelstudies, samen bidden, seminars en conferenties.

• De Gemeente moet een plaats zijn, voor het klaarmaken en toerusten van gelovigen voor de bediening in Gods Koninkrijk.[:]