Living Waters Village

De Heer gaf Ronny & Kay in 1995 een visie om naar Borneo te gaan en de stammen van het Dayak volk van Borneo te bereiken met de boodschap van het evangelie van liefde en redding. Ze verhuisden in januari 2002 naar de stad Sintang na een aantal jaren in Sanggau te hebben gewerkt en huurden er een groot gebouw, zodat ze huisvesting en verzorging konden bieden aan veel kinderen. Veel kinderen die bij hun aankomen zijn ondervoed en lijden aan ziekten zoals tuberculose, malaria en tyfus. Sommigen zijn wees, terwijl anderen uit gebroken gezinnen komen.

In december 2002 liet de Heer Ronny duidelijk zien dat hij een plek in de jungle moest klaar maken voor 1.000 verwaarloosde kinderen en scholen voor 2.000 kinderen. Na een zoektocht van 10 maanden naar het juiste stuk land, leidde de Heer hen uiteindelijk naar een afgelegen gebied.

Ze hebben nu op de meest wonderlijke manier meer dan 280 hectare land in de jungle van Borneo gekocht en zijn begonnen aan een uitgebreid bouwproject dat onderdak biedt aan de 1.000 verwaarloosde kinderen en scholen voor 2.000 kinderen, van het basis- tot het middelbaar onderwijs, arbeiders- en lerarenaccommodatie, opleidingscentrum, Praise & Worship Center, kliniek, ziekenhuis, landingsbaan en Bible College.

Giften zijn ANBI aftrekbaar. AMBI nummer: 823772585

Als u een de doelen wilt ondersteunen dan kunt u het bedrag overmaken op IBAN.: NL65 ABNA 051.02.24.822 t.n.v. Pinkstergemeente SION Venlo met als vermelding het doel dat u wil steunen
of kies doneer eenvoudig via de Paypall-Button.