Welkom bij Pinkstergemeente Sion

Graag begroeten wij u op onze website. Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Toch hebben we één ding gemeenschappelijk: Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16) PG Sion is al meer dan 30 jaar actief in Venlo en omgeving. We organiseren diverse activiteiten voor de wijk zoals de Vossenkamp (spel en activiteiten voor de jeugd), Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Indien u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.
Vanwege de ontwikkelingen omtrent het corona virus, zijn de doordeweekse activiteiten aangepast. Deze worden alleen in het kerkgebouw gehouden (aangepaste indeling). Uiteraard volgen we de richtlijnen van het RIVM en is het dringende verzoek om bij gezondheidsklachten de live-stream te volgen ipv de dienst bij te wonen.

Nieuws

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Het is een fijne tijd nu. Weet je waarom ? Antw.: zaterdag 19 en zondag 20 september 2020 is het Joods Nieuwjaar, oftewel Rosj Hasjana ingeluid. Rosj Hasjana begint officieel de voorgaande avond bij zonsondergang, wanneer volgens de Joodse kalender een nieuwe dag begint, dus op vrijdagavond 18 september 2020. En we zijn nu op weg naar het volgend Joodse feest nl. Jom Kippoer. Dat is morgen, maandag 28 september. Officieel begint het echter vanavond, zondagavond om 18.00. Voluit luidt de naam Jom haKippoeriem, oftewel de Dag van de Vergevingen. Op Jom Kippoer wordt niet gewerkt, is het verboden om te eten en te drinken, zich te wassen en seksuele omgang te hebben. De viering is plechtig maar niet sober, want het nieuwe jaar geeft kansen om alles beter te doen. Het is gebruikelijk op deze dag naar de synagoge te gaan. Het is een dag van bidden en vasten. Het is een dag van verootmoediging voor de Here. Jom Kippoer wordt beschouwd als de belangrijkste feestdag in het Jodendom. Jom Kippoer wordt in de bijbel genoemd de Grote Verzoendag. I

Lees de volledige preek

Zaterdag wordt er bij Pinkstergemeente Sion een bedank avond georganiseerdSOS Angola. Onder het genot van een hapje en een drankje worden de vorderingen van de lopende projecten getoond en krijgt u inzage in de werken van deze stichting.

U kunt zich nog aanmelden voor de SOS Angola bedankt avond van morgen 19:00 bij Pinkstergemeente Sion.
Voor iedereen die meegeholpen heeft in giften of gebed én voor iedereen die meer wil weten over SOS Angola en haar projecten.

Toegang: Gratis
Aanmelden via: angolainnood@hotmail.com
Adres: Vossenerlaan 84 Blerick.

Het is een tijdje stil geweest maar we hebben niet stil gezeten.

Op 19 september om 19:00 heeft S.O.S Angola een activiteit bij Pinkstergemeente Sion om de sponsoren te bedanken en de vorderingen te laten zien.

Toegang is gratis, wél aanmelden via angolainnood@hotmail.com in verband met het eten.

Preek: zondag 6 september 2020 (spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil vanmorgen met jullie lezen Marcus 7:31-37. De Here Jezus doet soms dingen anders dan dat wij het verwachten. We lezen hier van een familie die tot Jezus komt met een doofstomme man. Zij vragen Jezus om hem de handen op te leggen. En wat doet de Here Jezus ? Hij legt hem niet de handen op, maar Hij neemt hem terzijde buiten de schare. Mensen willen soms iets zien. Mensen willen iets beleven. Ze willen iets zien gebeuren ! Ze wachten op een sensatie of iets buitengewoons ! Iets spectaculairs ! Dit roept spanning bij hen op. Jezus is niet gekomen om spektakel te maken. Hij was gekomen om te laten zien hoe groot Zijn hemelse Vader is. Niet om de menselijker manier van: ‘kijk een wat Ik doe’ ! Hij was niet gekomen om de show te stelen. Hij wil niet onze zintuigen aanspreken, Neen, Hij wil ons hart aanspreken. Daarom neemt Hij die man ook heel bewust apart en geneest hem op Zijn manier. Hij stak hem de vingers in de oren, spuwde en raakte zijn tong aan. Hij zei tot hem: “Effata” hetgeen betekend “wordt geopend” en terstond genas de man. Jezus deed het op Zijn eigen manier en niet wat de schare van Hem verwachtte dat Hij zou doen, nl. dat Hij hem eenvoudig de handen zou opleggen tot genezing. Ik wil met jullie lezen Marcus 8:22-26. We lezen hier dat men een blinde tot Jezus bracht met de vraag hem aan te raken tot genezing. Ook hier zien we dat Jezus hem apart nam, weg van de schare. Hij spuwde hem in zijn ogen, Vervolgens legde Hij hem de handen op de ogen en de blinde werd weer ziende. In beide genezingen gebood Hij de mannen niemand te zeggen hoe zij genezen waren. Jezus deed dit, omdat Hij wars was van spektakel. En hier komt een heel duidelijk kenmerk van onze hemelse Vader en van de Here Jezus naar voren. God is geen God van de massa. Neen, Hij is een persoonlijk God. Hij is een God van de enkeling. Hij wil werken in een persoonlijke relatie met ons. Hij wil met jou één op één zijn ! Van aangezicht tot aangezicht ! Hij wil ons persoonlijk zegenen en tot zegen zijn voor onze naaste ! Jezus wil dat wij 24 uurs kinderen van God zijn. Hij is een machtig God over ons ! We gaan verder lezen in Marcus 9:14-29. Hier zien wij het tegenovergestelde van dat Jezus zou willen. Een grote schare rondom de discipelen en de schriftgeleerden. Zij waren met elkaar in discussie. De discussie ging hierover dat de discipelen een jongen die een stomme geest had niet konden genezen. Wat was Jezus’ reactie hierop ? Hij verweet Zijn discipelen hun ongeloof !

Lees de volledige preek

Vandaag stonden we weer met de informatiestand in de binnenstad van Venlo. Het was weer een gezegende dag met veel gesprekken.

19 september staan we weer bij het Stadhuis.

Meer nieuws