Welkom bij Pinkstergemeente Sion

 

Graag begroeten wij u op onze website. Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Toch hebben we één ding gemeenschappelijk: Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16) PG Sion is al meer dan 34 jaar actief in Venlo en omgeving. We organiseren diverse activiteiten voor de wijk zoals o.a. de Vossenkamp (spel en activiteiten voor de jeugd), gezellige avonden,  Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Indien u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Op deze site wordt u elke zondag, om 10:30u tijdens de samenkomst, een livestream van de samenkomst aangeboden.

Deze zaterdag staat onze Evangelisatiestand ook in het centrum van Venlo bij het stadhuis. Hier kunt u voor meer informatie en uw vragen terecht.

 

-ACTUEEL-ACTUEEL-ACTUEEL-ACTUEEL-

— Oproep tot gebed — Pg SION, VPE Nederland, PEF, EAGF, Assemblies of God roept op tot gemeenschappelijk gebed.

We leven mee met de Oekraïners en met iedereen die direct of indirect betrokken is bij het conflict. We kunnen ons wellicht iets voorstellen bij de angst en paniek in het land.

Vanuit ons Europees netwerk van de PEF en de EAGF hebben we directe lijnen met de Poolse kerkleiders van de Assemblies of God. Zij onderhouden rechtstreeks contact met de Oekraïense kerkleiding. De leider van de Oekraïense pinksterbeweging roept de christenen op om niet in paniek te raken en te bidden en te vasten. Zo doen ook de Poolse kerkleiders dat. We worden op de hoogte gehouden door Marek Kaminski, die leiding geeft aan de Poolse pinksterbeweging. De Poolse kerk bereidt zich voor op een vluchtelingenstroom die inmiddels op gang is gekomen.

Ook voor ons klinkt de oproep om te bidden en zo de Heer u daartoe leidt, te vasten.

We kunnen bidden voor:
– goede invloeden vanuit de Russische kerk op de Russische politiek
– wijsheid en kracht en bescherming voor de christenen in de Oekraïne
– wijsheid voor de leiders inclusief de kerkleiders in Rusland, Oekraïne, Polen, Wit-Rusland, Moldavie en de Baltische staten.
– geen verdere escalatie van de oorlog en zelfs beëindiging daarvan.

Preek

Het woord van 25 september 2022

(Spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)Het grootste probleem van de mens is zijn eigen wijsheid. Wij zijn geschapen naar Gods beeld. Bij het scheppen van de mens heeft Hij de mens een eigen wil toebedeeld. De mens kan eigen keuzes maken. Zowel goede als slechte keuzes. We zien het meteen al bij het begin van de bijbel: Adam en Eva. Eva kiest er voor om naar de slang te luisteren en niet naar wat God gezegd had. Adam kiest er ook voor om van de vrucht te eten. Slechte keuzes dus ! Spreuken 9:1-18. “zeven pilaren”. Zeven is het getal van de volheid Gods. Als wij Jezus hebben aangenomen, woont de volheid Gods in ons. (Kolossenzen 2:8-10) Laten we terug gaan naar Spreuken 9. Vers 3 t/m 6: “Zij heeft haar dienstmaagden uitgezonden, zij roept boven op de hoogten der stad: Wie onverstandig is, kere zich hierheen; tot de verstandeloze zegt zij: Komt, eet van mijn brood en drinkt van de wijn die ik gemengd heb; laat varen het onverstand, dan zult gij leven, en betreedt de weg van het verstand”. In de bijbel in de gewone taal wordt de onverstandige mens vertaald met de domme mens. Als wij ...
Verder Lezen

Nieuws

Al in 2003 sprak Ronny Heyboer bij ons in de Uiterwaard over het project dat hij in opdracht van de Here heeft gestart: Living Waters Village Borneo.

Nog ieder jaar verteld hij als gastspreker op inspirerende wijze de vorderingen van dit project. Ook op 30 september 2022 is hij weer te gast bij Pinkstergemeente Sion ! De zaal is om 19:30 open. Toegang is gratis.

Vanwege de voorbereidingen voor ons 35 jarig jubileum komen de activiteiten van donderdag 11 augustus 2022 te vervallen. Op zaterdag 13 augustus bent u van harte welkom om naar ons jubileumfeest te komen!

Op 13 augustus vieren we dat Pinkstergemeente Sion al 35 jaar de Here mag dienen in Venlo en omstreken! Kom dit gezellig onder het genot van een hapje, drankje en live muziek met ons meevieren!

Op 30 september 2022 neemt Ronny ons via zijn inspirerende verhalen weer mee in de vorderingen van de projecten van Living Waters Village in Borneo. Inloop om 19:00 uur, aanvang 19:30 Meer informatie volgt.

Uiteraard gratis toegang.

Op zaterdag 13 augustus vieren wij het 35 jarig bestaan van Pinkstergemeente Sion in Venlo.

Een mooie extra gelegenheid om de buurt kennis te laten maken met de Liefde van Jezus Christus en om mooie herinneringen van vroeger op te halen.

Het programma start om 14:00, meer informatie volgt.

Meer nieuws