Welkom bij pinkstergemeente Sion

Welkom

Graag begroeten wij u op onze website. Op 15-09-2017 vierde Pinkstergemeente Sion haar 30 jaar jubileum en mochten wij beginnen met een gedenkwaardig en dankbaar jaar. Gedurende het gedenkjaar zullen diverse activiteiten plaats vinden in en rondom onze kerk in Venlo.

Middels deze website informeren we u over de geplande activiteiten voor de wijk, Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Als u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Help Sint Maarten


Afgelopen week werd nogmaals duidelijk hoeveel schade de orkaan Irma heeft aangericht en hoe traag werkelijke hulp op gang komt. De ramp die zich nu aandient is mogelijk nog veel groter dan de storm heeft aangericht. Mensen verliezen hun jobs, toerisme ligt helemaal stil, herstelwerkzaamheden komen moeilijk en nauwelijks op gang.
BID VOOR DE MENSEN VAN SINT MAARTEN!!! Als deze mensen geen hulp krijgen en de hoop verliezen zijn de gevolgen niet te overzien. Vandaar onze oproep “HELP SINT MAARTEN”. Een eerste bedrag is reeds, voor directe hulp, op bestemming. Wij hopen spoedig een tweede bemoediging te mogen sturen. Helpt u mee?

Het woord van zondag 12 november 2017

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen naar Romeinen 12:1-2. Dit heeft de Here voor ons: het goede, het welgevallige en het volkomene. Hij wil ons zegenen met alles wat van Hem uitkomt. Als ik aan u vraag: “waar verlangt u naar” ? “Wat zegt u dan” ? Natuurlijk zult u zeggen dat u naar iets goeds verlangt ! Geen mens verlangt naar iets wat niet goed is ! Als mensen iets in de winkel iets willen kopen, dan kijken ze het liefst eerst in het doosje of het artikel wel erin zit en of het wel goed is. En als ze iets kopen dan moet het bevalt. Voordat ze overgaan tot de koop van een kledingstuk, dan eerst naar het kleedhok en kijken of het kledingstuk wel goed past. Zo zijn wij mensen. Wij willen voor onszelf het goede, het welgevallige en het volkomene. En dit is juist wat de Here ons wil geven ! Dit heeft Hij voor ons !

Lees de volledige preek

Nieuws

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Het is geweldig om in deze tijd de Here te kennen. De wereld is aan het zoeken. Ze weten niet wat er allemaal aan het gebeuren is. Ze kijken in de natuur en vragen zich af wat er aan de hand is. Ze zien van alles. Maar wat zien wij als kinderen Gods ? Wat is onze visie ? Wat verwachten wij ? Wat verwachten wij als wij naar Jezus zien ? Wat verwachten wij als wij God aanbidden ? We lezen vanmorgen uit Lucas 7:1-10. Een bekende tekst. “…maar spreek (slechts) één woord en mijn knecht moet herstellen”. Deze hoofdman wist wat autoriteit was.

Lees de volledige preek

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen naar Leviticus 16:11-16. Hier wordt gesproken over het zondoffer. Het is het moment dat de hogepriester het heiligdom, het heilige der heiligen, binnengaat om een zondoffer te brengen op het verzoendeksel dat op de ark ligt. De Here had Mozes een opdracht gegeven. Het volk kon niet naderen tot God vanwege hun zonden, hun onreinheden. De mens is bezig met allerlei dingen die niet van God zijn. We gaan naar Galaten 5:19-21.

Lees de volledige preek

(Spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
We mogen genieten wat de Heer ons gegeven heeft. In de zomer is het lekker warm. We mogen naar het strand gaan. In de herfst mogen we genieten van de mooie kleuren in de natuur. Het geeft vreugde in de harten van de mensen. In de winter gaan sommige mensen op wintersport. Kinderen spelen volop in de sneeuw. Ook van de winter mogen we genieten. In het samenzijn van broeders en zusters mogen we vreugde vinden. Ook in de dingen van de wereld kan de mens vreugde vinden. Maar weet u, de vreugde van de wereld is maar beperkt en tijdelijk.

Lees de volledige preek

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We lezen vanmorgen uit Johannes 15. In vers 1 en 2 zegt Jezus dat Hij de ware wijnstok is en Zijn Vader is de landsman. Elke rank aan Hem die geen vrucht draagt, neemt Hij weg. Elke rank die wel vrucht draagt, die snoeit Hij, opdat zij meer vrucht zal dragen. We maken een sprong naar vers 7 en 8. Als wij in Jezus en in Zijn woorden blijven, dan mogen wij vragen wat wij willen en het zal ons geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt dat wij veel vrucht dragen en wij zullen Zijn discipelen zijn. De Heer zegt hier dat Hij de ware wijnstok is.

Lees de volledige preek

Het woord van zondag 8 oktober 2017

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Wat is er met deze wereld aan de hand ? Zij wordt heen en weer geslingerd ! En nu de vraag: waar zitten wij als kinderen Gods in dit verhaal ? Wat zegt Gods woord over ons ? We zullen merken dat de wereld komt met allerlei argumenten en discussies. En dan is dit belangrijk: waar gaat het om ? Wij lezen vanmorgen in Matteüs 22:23-30. Dit zijn van zo’n vraagstellingen waarmee de wereld komt. Met wie zal zij getrouwd zijn daarboven of in het leven hierna ? Dit zijn vragen die bij God niet opkomen. Dit zijn vragen die bij mensen opkomen. Mensen beredeneren. Mensen zoeken naar iets wat zij kunnen vasthouden, iets wat zij kunnen begrijpen. Jezus komt met een heel eenvoudig antwoord: “Gij dwaalt, want gij kent de Schriften niet, noch de kracht Gods” !

Lees de volledige preek

Meer nieuws