Welkom bij pinkstergemeente Sion

Welkom

Graag begroeten wij u op onze website. Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Toch hebben we één ding gemeenschappelijk: Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16)

PG Sion is al meer dan 30 jaar actief in Venlo en omgeving. We organiseren diverse activiteiten voor de wijk zoals de Vossenkamp (spel en activiteiten voor de jeugd), Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Indien u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.


Nieuws

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion.
We gaan lezen Psalm 103:1-5. “Loof de Here, mijn ziel” ! Hier laat Gods woord zien wat er gebeurt als wij naar de Here gaan. De Here is het die ons vernieuwt naar de innerlijke mens. Hij is het die ons geneest ! Genezing niet alleen lichamelijk, maar ook naar ziel en geest ! In de wereld kent men de uitspraak: “in een gezond lichaam woont een gezonde geest”. Weet je, er is maar één gezonde geest, nl. de Heilige Geest. Als de Heilige Geest in je woont, dan wil Hij jou genezen. Dan wil Hij jou herstellen. Dan wil Hij jou vernieuwen. Hij wil je, als het ware, terugbrengen naar hoe God de mens geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis. Wat betekent dat, dat je geschapen bent naar het beeld en gelijkenis van God ? Er is een lied dat zegt: ‘Maak mij een beeld van U’. Wat moet ik mij dan voorstellen als ik een beeld ben van God ? Jezus zegt op een bepaald moment tegen Filippus: “Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien…”. (Johannes 14:9) Ben ik dan een foto ? Als ik een beeld ben van God, dan ben ik beslist geen foto, want een foto heeft geen diepte. De fotograaf probeert wel diepte in de foto te brengen, maar je kunt niet in de foto gaan om bijv. iets te pakken. Ik hoop niet dat jij een foto wil zijn van God. Weet je, als de Here zegt dat wij een beeld zijn van Hem, als Gods Geest in ons woont, dan zijn wij tastbaar kinderen van God. Dan zijn wij tastbare gelijkenissen van God. En waar uit zich dat dan in ? We gaan lezen in Matteüs 10:7-14. De Here Jezus zegt hier: “Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit”. De Here roept ons op om die dingen te doen. Je bent geen foto van Jezus, neen, je bent een beeld van Jezus ! Je bent de vertegenwoordiger van Jezus !

Lees de volledige preek

(spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
In heel de bijbel draait het om Jezus. Hij was in het begin der schepping. De profeten profeteerden al over Hem in het Oude testament. De discipelen in het Nieuwe Testament hebben Zijn wonderen en tekenen gezien. En ook nu mogen wij nog steeds Zijn wonderen en tekenen zien. Vanmorgen wil ik het hebben over we wederkomst van Jezus. Ik heb de vrijmoedigheid genomen om een paar liedteksten uit de combibundel Johannes de Heer/Glorieklokken te gebruiken in deze preek. Deze liederen omschrijven op een mooie en bijbelgetrouwe wijze niet alleen het moment van de wederkomst van Jezus, maar ook wat daaraan vooraf gaat en wat daarna komt. Als ik tegen sommige mensen zeg dat Jezus spoedig teugkomt, dan verklaren ze mij voor gek. “Hoe kun jij nu in Jezus geloven”, zeggen ze dan. Voor ons kinderen Gods is hun reactie begrijpelijk, want alleen door de Heilige Geest wordt ons Jezus geopenbaard. De terugkomst van Jezus zal wonderbaarlijk zijn. Wat zullen wij tegenkomen in de hemel ? Glorieklokken 52. “Lichtstad met uw paarlen poorten. Wond’re stad zo hoog gebouwd. Nimmer heeft men op deez’ aarde ooit uw heerlijkheid aanschouwd. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Luisteren naar Zijn liefdesstem. Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw Jeruzalem.” Als we eens bij Hem zijn in het Nieuwe Jeruzalem, dan zullen wij Hem zien en Hij zal ons toespreken met lieflijke woorden, want Hij houdt van ons.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion.
Ik wil met jullie vanmorgen lezen uit Efeziërs 3:14-19. Paulus zegt hier: “Om die reden buig ik mijn knieën……”. M.a.w. : “ik verneder mij……”. Soms is het nodig om op de knieën te gaan. Het is nodig dat alle dingen die wij zelf hebben opgebouwd hebben en die niet goed zijn voor onze persoonlijke relatie met God, dat die verbroken worden. Dat we uit onze vaste patronen en paden komen. En dat we dan met een schone lei onze persoonlijke relatie met God kunnen voortzetten. Dit is wat Paulus doet. Hij buigt zijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Als je opgebouwd wil worden in je leven, dan moet je gaan naar Degene die het leven geeft. Naar Degene waaruit het leven is voortgekomen, opdat Hij jou kan geven wat je écht nodig hebt. Naar Degene die je op de juiste wijze en op de juiste tijd kan adviseren wat wel of niet moet doen. “….opdat Hij u geve naar de rijkdom Zijner heerlijkheid….”. (vers 16) Dus: niet naar jouw beperktheid. Hoe dan wel ? Lees wat er verder staat in vers 16: “….met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens”. Het is door de kracht van de Heilige Geest ! Laat de kracht van de Heilige Geest je doorstromen ! Blijf niet meer reageren vanuit je verstand of je vlees !

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion.
We gaan vanmorgen naar 2 Kronieken 20:1-7 Hier is een strijd aan de gang. Er is een grotere menigte opgetrokken om tegen Juda te vechten. Men heeft het Josafat bericht. Wat staat er: Josafat werd bevreesd. Hij was écht bevreesd ! Wat doet hij met deze angst ? Wat doet hij met deze dreiging die op hem afkomt ? Antw.: hij besluit om het aangezicht van de Here te zoeken. En niet alleen hijzelf ! Hij roept het gehele volk op om met hem voor het aangezicht van de Heer te komen. Vanuit alle dorpen en steden rondom kwamen de mensen om met hem te bidden. Weet je, soms hebben wij niet geleerd wat de wereld allang weet. In veel gevallen zwicht de overheid als het volk opstaat tegen allerlei wetten die hen worden opgelegd. Ze herzien vaak deze wetten als er massale protesten zijn. Dit alles ten gunste van het volk. Wat denk je wat God doet als het volk van God opstaat ? Denk je dat God niet hoort ? Dat God Zich niet laat verbidden ? Lees het verhaal over de val van Jericho ! (Jozua 5:13-6:20) Het volk van God had van de Here ontvangen om zeven dagen rondom Jericho te trekken met bazuingeschal.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Als we een persoonlijke relatie hebben met God wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. (2 Korintiërs 4:16) Als je met de Here leeft, dan zegent Hij jou elke dag. De Here geeft ook je allerlei mogelijkheden om Hem te dienen. De Here geeft je talenten. Doe er wat mee ! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. (Marcus 9:23) Doe wat je hand vindt om te doen, want je weet niet wat gezegend wordt. Kom in beweging en doe datgene wat God in je hart geeft om te doen ! Doe het met volle inzet. Een tekst wat mij altijd aanspreekt is: 1 Korintiërs 14:26. Wat neem jij mee als je naar de samenkomst komt ? Een psalm ? Een lering ? Een openbaring ? Een tong of een uitlegging ? Wat heeft de Here jou mee gegeven tot stichting van je broeders en zusters ? God geeft jou dingen die jij van te voren niet voor mogelijk had gehouden ! Als je een aanraking met God krijgt, dan zijn alle andere dingen ineens niet meer belangrijk. Hij tilt je, als het ware, op met Zijn machtige handen ! Weet je, deze God wil jou ontmoeten ! Hij wil bij jou zijn ! Hij wil jou vullen met Zijn liefde !

Lees de volledige preek

Meer nieuws