Welkom bij Pinkstergemeente Sion

 

Graag begroeten wij u op onze website. Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Toch hebben we één ding gemeenschappelijk: Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16) PG Sion is al meer dan 30 jaar actief in Venlo en omgeving. We organiseren diverse activiteiten voor de wijk zoals de Vossenkamp (spel en activiteiten voor de jeugd), Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Indien u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Deze zaterdag staat onze Evangelisatiestand ook in het centrum van Venlo bij het stadhuis. Hier kunt u voor meer informatie en uw vragen terecht.

 

Live-Stream Christenen voor Israël

 

Pinkstervuurdagen 13 t/m 24 mei
Van Hemelvaart tot en met Pinksteren hadden we in samenwerking met Johan Maasbach Wereldzending de  12 Pinkstervuurdagen met elke dag een opwekkingsdienst via livestream. Kijk met je hele gezin en ervaar de wonderwerkende kracht van God. Deze diensten zijn allemaal terug te kijken via de menu optie “Pinkstervuurdagen”.

Nieuws

Spreker br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
Weet u, de mens is in staat veel dingen tot stand te brengen. De mens kan tegenwoordig heel veel. Je vraagt je soms af: “hoe kan dat nou” ! Kijk maar bijv. eens naar de technische hoogstandjes van tegenwoordig ! Maar hoe kijkt God hier naar ? Is Hij onder de indruk van wat de mens allemaal kan ? Neen.Voor God is de mens als een ruwe diamant. Hij wil de mens laten schijnen tot eer en glorie van Hem ! Althans, als de mens dat wil. De mens moet keuzes maken ! lees: Marcus 8:36. Jezus zegt zelf ook: “Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwille, die zal het vinden”. (lees: Matteüs 16:25.) God openbaart Zichzelf als de “Ik ben die Ik ben”. Hoe zit dat met ons: Willen wij zijn die wij zijn ? Of willen wij zijn die God wil dat wij zijn ? Ik heb ergens gelezen het volgende: “God houdt van ons zoals we zijn, maar Hij houdt te veel van ons om ons te laten zoals we zijn”. Hij wil ons veranderen naar Zijn beeld. Alles hangt af van ons geloof in God ! Het mosterdzaadje. Lees: Matteüs 17:20. Niets zal u onmogelijk zijn ! Willen wij zijn die God wil dat wij zijn ? Of zeggen wij: “Heer, ik ben tevreden zoals ik ben” ! Paulus was niet echt tevreden met zijn zijn als vleselijk mens ! (lees: Romeinen 7:14-25) Wees bewust wie je bent naar je natuurlijke mens. Wees bewust wie je kunt zijn in Jezus Christus ! Lees: Johannes 3:16. God houdt van de mens ! Jezus heeft Zijn leven voor ons gegeven aan het kruis op Golgotha ! God doet alle dingen medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. Maak je in geen ding bezorgd ! God zorgt voor jou. Hij heeft een plan met jouw leven ! Lees: Romeinen 8:35-39. Wij zijn meer dan overwinnaars ! De dood is overwonnen ! Lees: 1 Korintiërs 15:55. Amen !

Dit is een andere missie locatie, deze stamt uit +- 1934, het is een bekend gegeven in Angola dat de Nederlandse missionarissen in Angola goede werken hebben gedaan.

De Nederlandse missionarissen worden dan ook met open armen ontvangen. De missionaris , op deze locatie is ook hier begraven, achter het missie huis.

God is goed

Afgelopen zaterdag 29-5. Was Global outreach day. Evangeliseren over heel de wereld in een dag.

Alleen al in Luanda en omstreken zijn 7500 honderd traktaten uitgedeeld. En meer dan 10.000 gelovigen die mee gedaan hebben aan deze wereld actie. Het van Brazilië tot Angola en vele andere landen.

Op 26-5 hebben we een gesprek gehad met de oncologie afdeling , in de hoofdstad Luanda. Op 27-5 hebben we de donaties kunnen afgeven en zijn deze met open armen ontvangen. Gr vanuit Africa Angola.

Gister hebben Ivo en Marilda samen met lokale partners de bewoners van Luamba voorzien van kleding en overige spullen die ze daar dringend nodig hebben.

Uiteraard wordt er niet alleen gezegend met materiële zaken maar ook met gebeden en het openbaar maken van de liefde van de Heer.

Meer nieuws