Welkom bij pinkstergemeente Sion

Welkom

Graag begroeten wij u op onze website. Op 15-09-2017 vierde Pinkstergemeente Sion haar 30 jaar jubileum en mochten wij beginnen met een gedenkwaardig en dankbaar jaar. Gedurende het gedenkjaar zullen diverse activiteiten plaats vinden in en rondom onze kerk in Venlo.

Middels deze website informeren we u over de geplande activiteiten voor de wijk, Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Als u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Kerstviering 25 december 2018

Beste buurtbewoner, we zitten weer volop in de Kerstsfeer. Een fijne en gezellige tijd. Een tijd om gezellig met elkaar samen te komen in een versierd huis. Lekker aan tafel.… cadeaus…familie…..vrienden.
Kerst is een tijd van warmte, liefde, licht, gezelligheid bij de geur van dennennaalden, kaneel, vanille en spijs en Kerstmuziek.

Mocht het voor u dit jaar niet zo zijn? Dan nodigen wij u graag op de eerste Kerstdag uit om  met ons het Kerstfeest te komen vieren. Aanvang 10:30u. U bent van harte welkom. De zaal  is open vanaf 10:00u.

Tijdens een maaltijd en gezellig samenzijn willen we, op een eenvoudige en ongedwongen wijze, met muziek, het verhaal en een hapje, de Kerstgedachten met elkaar delen. U mag komen gewoon zoals u bent, het mag natuurlijk ook in stijl. Kortom, u bent gewoon van harte welkom.

Om alles in goede orde te laten verlopen vragen wij u onderstaand formulier in te vullen,zodat het team weet hoeveel gasten zij mag verwachten. Wees er snel bij, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.  


Pg SION,  Vossenerlaan 84, 5924AG, Venlo-Blerick.  (Achter Benders Plus-markt)

Nieuws

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)

De genade van God is een zegen voor ons. Deze genade hebben we niet verdiend, maar komt voort uit de liefde van God voor ons. We gaan vanmorgen naar 1 Petrus 4:7-14 Het is de genade, de liefde van God wat we hebben ontvangen met elkaar. We mogen elkaar opbouwen. We mogen weten dat Gods Geest ons samenbindt. We mogen elkaar dienen in Gods liefde ! Wie is de grootste in Gods Koninkrijk ? Antw. : dat is hij die een dienaar wordt ! Dat is diegene die dient in de genade van God ! Dat is diegene die deelt wat hij/zij ontvangen heeft. Gewoon, eenvoudigweg ! Gods Geest bewerkt die dienstbaarheid. Laat die stroom van de Geest jou in beweging brengen ! Als Gods Geest door jou heen in beweging komt, dan is dat in tegenstelling in hetgeen in de wereld is ! Als wij ons laten bewegen door Gods Geest, dan moet je niet verbaasd zijn dat de wereld dat vreemd vindt. Want de wereld kent Gods Geest niet ! De Geest van God is heel anders dan de geest van de wereld. De Geest van God bewerkt liefde, saamhorigheid, verdraagzaamheid,…..kortom alle goede dingen in de mens.
Lees de volledige preek


(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We lezen vanmorgen uit Handelingen 2:14-24.We weten dat hiervoor de Heilige Geest op de discipelen was uitgestort. Er was een geluid van een windvlaag die door het huis ging. Er waren tongen van vuur op de discipelen gekomen. De menigte liep te hoop en verbaasden zich over alles wat zij zagen en hoorden. Vervolgens begint Petrus te spreken tot de menigte. Hij spreekt over hetgeen met de discipelen is gebeurt. Hij vertelt hen dat de volheid van Gods Geest over de discipelen was gekomen en dat uitte zich o.a. bij hen in het spreken van tongen. Hij haalt aan de profetie in Joël 2:28-32. Hij doet dit om aan de mensen te laten zien dat hetgeen zij horen en zien naar Gods woord was. De Heilige Geest zou worden uitgestort in de laatste dagen over alle vlees. Dit betekent dat het gevolg zal hebben over eenieder. We lezen dit in de verzen 17 en 18. Bij God is geen aanziens des persoons in de zin van rangen of standen. De Here werkt wel door Zijn Geest in allen. De Here zal daaraan toevoegen in wonderen en tekenen. De wonderen en tekenen zullen de gelovigen volgen.
Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We lezen vanmorgen uit Handelingen 10:34-39. We lezen hier dat Petrus ergens begint te spreken. Eigenlijk is dit een heel vreemd moment in de bijbel. Want dit is de eerste keer dat, in feite, vanuit de Joden, men naar de heidenen toe het evangelie gaat brengen. Dit was de eerste keer dat men die stap neemt. Want eigenlijk was het idee dat het woord van God alleen voor Gods volk, de Joden, was gekomen. Als je in het oude testament leest, dan lees je eigenlijk alleen maar over de relatie tussen God en Zijn volk, de Joden. Maar op een bepaald moment dan blijkt dat, wat betreft het Joodse volk, dat de Here hen wakker maakt. God maakt hen duidelijk dat Zijn woord niet alleen voor hen is. Zijn plan is veel groter. We lezen in Handelingen 11:1-10 Petrus begint hen uit te leggen precies wat hij gedaan had. Hij wilde de apostelen duidelijk maken dat hij de wet niet overtreden had. Hij was niet zomaar naar hen gegaan met het evangelie, maar op een beeld van God.
Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
God troont op de lofzangen van Zijn kinderen. In Psalm 50:23 staat: “Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien”. Het is heel belangrijk om te weten wat Gods woord hier mee bedoelt. Als je lekker wilt eten, dan moet je zorgen dat je die dingen koopt die nodig zijn om die lekkere maaltijd te bereiden. Kruiden zijn nodig om de juiste smaak te krijgen. Er is dus een duidelijke voorbereiding nodig. In feite zegt de Here dit ook tegen ons, wat betreft onze verwachting van de Here. Wat verwachten wij van de Here ? Verwachten wij een zegen van de Here ? Verwachten wij een oplossing voor je probleem van de Here ? Ga je dan wachten tot de Here het doet ? Of ga je Zijn aangezicht zoeken ? We gaan lezen in Jesaja 62:10-12. Trekt door de poorten en maak de weg vrij ! Heft een banier om hoog en zuivert de weg van stenen ! Waarom moeten wij die weg van stenen zuiveren ?
Lees de volledige preek

(spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
We lezen vanmorgen Matteüs 3:16-17. Prijs God, Hij heeft ook in ons welbehagen ! Vlak nadat Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper, werd Hij door de Geest geleid in de woestijn om door de duivel verzocht te worden. Matteüs 4:1-11. Toen de duivel zag dat hij Jezus niet kon verleiden, liet hij Hem met rust. Hierna kwamen de engelen en dienden Jezus. Dit was het begin van Zijn bediening onder de mensen. We gaan naar Matteüs 4:12-22. Toen Jezus hoorde dat Johannes was overgeleverd, trok Hij Zich terug naar Galilea. Op de weg langs de zee van Galilea riep Hij Zijn eerste discipelen. Jezus gebruikt niet veel woorden. Hij zei tot hen: “Kom achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken”. We lezen hier dat zij terstond hun netten lieten liggen en Hem volgden. Jezus roept ook ons op om Hem te volgen. Als we dit doen dan zal Jezus ons dingen laten zien, die wij met ons verstand niet zullen kunnen bevatten.
Lees de volledige preek

Meer nieuws