Welkom bij pinkstergemeente Sion

Welkom

Graag begroeten wij u op onze website. Op 15-09-2017 vierde Pinkstergemeente Sion haar 30 jaar jubileum en mochten wij beginnen met een gedenkwaardig en dankbaar jaar. Gedurende het gedenkjaar zullen diverse activiteiten plaats vinden in en rondom onze kerk in Venlo.

Middels deze website informeren we u over de geplande activiteiten voor de wijk, Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Als u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Help Sint Maarten


Afgelopen week werd nogmaals duidelijk hoeveel schade de orkaan Irma heeft aangericht en hoe traag werkelijke hulp op gang komt. De ramp die zich nu aandient is mogelijk nog veel groter dan de storm heeft aangericht. Mensen verliezen hun jobs, toerisme ligt helemaal stil, herstelwerkzaamheden komen moeilijk en nauwelijks op gang.
BID VOOR DE MENSEN VAN SINT MAARTEN!!! Als deze mensen geen hulp krijgen en de hoop verliezen zijn de gevolgen niet te overzien. Vandaar onze oproep “HELP SINT MAARTEN”. Een eerste bedrag is reeds, voor directe hulp, op bestemming. Wij hopen spoedig een tweede bemoediging te mogen sturen. Helpt u mee?

Het woord van zondag 19 november 2017

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We lezen vanmorgen in 1 Korintiërs 12:12-31. Het woord spreekt hier over een lichaam. Niet over mijn lichaam of over uw lichaam, maar over het lichaam van Jezus Christus. Het lichaam van Christus met véle leden ! Allen gedrenkt in die ene Geest van Jezus Christus. Weet u hoe dat is ? Het is hetzelfde als dat u ’s morgens in uw auto stapt, start de auto, schakelt hem in de eerste versnelling en op het moment dat u de koppeling loslaat, dan beweegt héél de auto van zijn plaats. U zult toch raar opkijken als een bumper of een paar wielen op zijn plaats blijven liggen vanwaar u vertrokken bent ? Want dezen behoren toch tot uw auto ? Als het lichaam van Christus, met zijn vele leden, door de Geest in beweging komt, dan is het de bedoeling dat àlle leden van dit lichaam in beweging komen, want dit lichaam is één.

Lees de volledige preek

Nieuws

Komende zaterdag zijn er weer producten uit Israël te proeven en te koop in Venlo.

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen naar Romeinen 12:1-2. Dit heeft de Here voor ons: het goede, het welgevallige en het volkomene. Hij wil ons zegenen met alles wat van Hem uitkomt. Als ik aan u vraag: “waar verlangt u naar” ? “Wat zegt u dan” ? Natuurlijk zult u zeggen dat u naar iets goeds verlangt ! Geen mens verlangt naar iets wat niet goed is ! Als mensen iets in de winkel iets willen kopen, dan kijken ze het liefst eerst in het doosje of het artikel wel erin zit en of het wel goed is. En als ze iets kopen dan moet het bevalt. Voordat ze overgaan tot de koop van een kledingstuk, dan eerst naar het kleedhok en kijken of het kledingstuk wel goed past. Zo zijn wij mensen. Wij willen voor onszelf het goede, het welgevallige en het volkomene. En dit is juist wat de Here ons wil geven ! Dit heeft Hij voor ons !

Lees de volledige preek

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Het is geweldig om in deze tijd de Here te kennen. De wereld is aan het zoeken. Ze weten niet wat er allemaal aan het gebeuren is. Ze kijken in de natuur en vragen zich af wat er aan de hand is. Ze zien van alles. Maar wat zien wij als kinderen Gods ? Wat is onze visie ? Wat verwachten wij ? Wat verwachten wij als wij naar Jezus zien ? Wat verwachten wij als wij God aanbidden ? We lezen vanmorgen uit Lucas 7:1-10. Een bekende tekst. “…maar spreek (slechts) één woord en mijn knecht moet herstellen”. Deze hoofdman wist wat autoriteit was.

Lees de volledige preek

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen naar Leviticus 16:11-16. Hier wordt gesproken over het zondoffer. Het is het moment dat de hogepriester het heiligdom, het heilige der heiligen, binnengaat om een zondoffer te brengen op het verzoendeksel dat op de ark ligt. De Here had Mozes een opdracht gegeven. Het volk kon niet naderen tot God vanwege hun zonden, hun onreinheden. De mens is bezig met allerlei dingen die niet van God zijn. We gaan naar Galaten 5:19-21.

Lees de volledige preek

(Spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
We mogen genieten wat de Heer ons gegeven heeft. In de zomer is het lekker warm. We mogen naar het strand gaan. In de herfst mogen we genieten van de mooie kleuren in de natuur. Het geeft vreugde in de harten van de mensen. In de winter gaan sommige mensen op wintersport. Kinderen spelen volop in de sneeuw. Ook van de winter mogen we genieten. In het samenzijn van broeders en zusters mogen we vreugde vinden. Ook in de dingen van de wereld kan de mens vreugde vinden. Maar weet u, de vreugde van de wereld is maar beperkt en tijdelijk.

Lees de volledige preek

Meer nieuws