Welkom bij pinkstergemeente Sion

Welkom

Graag begroeten wij u op onze website. Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Toch hebben we één ding gemeenschappelijk: Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16) PG Sion is al meer dan 30 jaar actief in Venlo en omgeving. We organiseren diverse activiteiten voor de wijk zoals de Vossenkamp (spel en activiteiten voor de jeugd), Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Indien u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.
Vanwege de ontwikkelingen omtrent het corona virus, zijn de doordeweekse activiteiten aangepast. Deze worden alleen in het kerkgebouw gehouden (aangepaste indeling). Uiteraard volgen we de richtlijnen van het RIVM en is het dringende verzoek om bij gezondheidsklachten de live-stream te volgen ipv de dienst bij te wonen.

Voor de zondagsdiensten zijn er beperkte plekken waarbij aanmelden de voorkeur heeft Deze diensten worden ook als live video stream uitgezonden.

Dinsdag
10:00 – Vrouwenochtend + mannen wandelen
20:00 – Bijbelstudie
Donderdag
10:00 – Mannenochtend
20:00 – Bidstond
Zondag
10:30 – Zondagsdienst (aanmelden of via live-stream)


Nieuws

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Stel dat je gevraagd werd om te bungeejumpen. Het elastiek, het harnas, alles is superveilig. Alles is gekeurd materiaal. Je kunt er op vertrouwen. Zou je de uitdaging aangaan ? Weet je, met het geloof is het vaak ook zo. God daagt ons ook uit. Alles wat Hij geeft om te doen betrouwbaar, want Hij is betrouwbaar ! We hoeven nergens bang voor te zijn dat Hij ons iets slechts laat overkomen. Hij houdt van ons en wij zijn in Zijn hand veilig geborgen. Wie durft zijn angst en onzekerheid, want dit is het tegenovergestelde van geloof, aan de kant te schuiven en volledig op God te vertrouwen. Dit is wat God doet: Hij buigt een stuk mee in onze situatie. Hij komt in onze situatie, Hij wandelt met ons mee, waar wij denken dat het fout kan gaan. Waar wij al eigenlijk in paniek beginnen te raken, dan is de Here daar. We kunnen een rotsvast vertrouwen op de Here hebben. Hij is met jou ! Geloofszekerheid is zó belangrijk ! Ik wil met jullie gaan naar Handelingen 4:10-12. De behoudenis is in niemand anders, dan in de Naam van Jezus ! De bijbel zegt dat wij een anker der ziel hebben dat reikt tot binnen het voorhangsel. (Hebreeën 6:19) Dat is de Here Jezus Christus ! Laat je niet door de wereld, of door welke gedachte dan ook, afbrengen van je geloof in Jezus Christus ! Laat je niet afbrengen van je geloofszekerheid in Jezus Christus ! We gaan naar Johannes 14:6. “Jezus zeide tot hem; Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij”. Als je Jezus kent, dan ben je op de weg naar de Vader !

Lees de volledige preek

(spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
Ik wil lezen uit Genesis 3:17-19. Ik wil hierbij de nadruk leggen op de arbeid die wij moeten verrichten. God heeft ons een lichaam gegeven om te werken. Niet alleen om te werken, maar ook om het lichaam te verzorgen. Niet alleen van buiten, maar ook van binnen. Er zijn mensen die nemen het niet zo nauw met hun/haar uiterlijk en/of wat ze eten. Dit is heel jammer, want deze mensen beseffen schijnbaar niet dat hun lichaam geschapen is door God. Het is een wonder dat wij hier op aarde mogen rondlopen, want hier staat geschreven: “..want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”. Dit is het werk Gods. Ons lichaam is door God zo ingenieus geschapen, dat de wetenschap er nog steeds van versteld staat. God weet precies hoe we in elkaar zitten. Hij kent ons in alle opzichten door en door. Omdat God ons gemaakt heeft, mogen wij ten allen tijde bij ziekte tot Hem komen voor genezing. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat wij onze huisarts niet mogen vragen om advies of een diagnose als wij ons niet goed voelen. Maar het belangrijkste is om ons eerst tot God te richten voor genezing ! Hij is jouw Maker. Hij weet precies hoe jij in elkaar zit ! God vraagt van ons om met grote zorg met ons lichaam om te gaan. Eet gezond en let op je uiterlijk. Ga niet als een onverzorgd iemand door het leven. Wees ook hierin een getuige van Christus ! Aan de andere kant is het voor ons ook heel belangrijk om mensen niet te beoordelen naar hun uiterlijk. Voorbeeld: een man komt na zijn werk met zijn vieze werkpak naar een autozaak. Hij is op zoek naar een BMW. De autohandelaar kijkt hem vreemd aan. Hij denkt: “wat moet hij hier” ? Hij besteedt geen aandacht aan hem. Omdat hij zich genegeerd voelt vertrekt de man. Een paar dagen later komt dezelfde man in een net pak naar dezelfde autozaak. De autohandelaar ziet hem en stapt snel op hem af. “Meneer, hoe kan ik u helpen” ? De man antwoordt hem: “toen ik een paar dagen geleden in mijn vies werkpak kwam, toen zag u mij niet staan. Nu ik in mijn net pak kom, dan neemt u mij wel serieus” ?!

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
In Romeinen 1:16 staat: “Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft…”. Ik weet wie God is. Ik weet wat het woord van God voor mij uitwerkt. Ik schaam mij het evangelie niet. Het evangelie is een kracht Gods ! Het woord van God is voor altijd en eeuwig ! Daarom mogen we ons ten allen tijde beroepen op het woord Gods. In Matteüs 8:13 staat dat Jezus tot de hoofdman zegt: “Ga heen, u geschiede naar uw geloof”. En wat gebeurt er ? De knecht van de hoofdman genas, juist op dat uur. Geloof is een kostbaar iets, door God gegeven. Het is belangrijk om dat geloof aan te nemen. Vertrouw volledig op God ! Vertrouw op Zijn woord. Erken de alles overtreffende autoriteit van God. Die hoofdman deed het. Hij kwam tot Jezus voor zijn doodzieke knecht. Hij zei tot Jezus: “Here, ik ben niet waard, dat Gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen”. Hij betoonde nederigheid naar Jezus toe. (lees: Matteüs 8:5-13) We gaan naar Efeziërs 1:15-18. Wat hier staat heeft te maken met een relatie met God. God geeft ons Zijn Geest, opdat wij Hem kennen. Als ik Gods woord aandachtig lees, dan weet ik wat God voor mij heeft. Neem Gods woord aan ! God wil jou uitnodigen om Zijn woord in jou te ontvangen. Kom tot Hem, opdat Hij jou geestelijk kan voeden met Zijn woord ! Doe een stap naar God toe ! Wij hebben de erfenis der heerlijkheid ontvangen door Christus !

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Het is vandaag Pinksteren. Ik denk dan altijd aan een vraag die Paulus stelt in Efeze. Hij komt op een gegeven moment in Efeze en is met mensen in gesprek. Hij vraagt aan hen: “Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, toen gij tot geloof kwaamt” ? (Handelingen 19:1-7) Wat we hier zien is dat mensen wel geloven dat de Here Jezus is opgestaan en dat ze geloven in bekering en dat ze ook geloven in het woord van God, maar ze hadden niet gehoord van de Heilige Geest. Ze hadden zich ook laten dopen door Johannes tot bekering van zonden, verwachtende de Verlosser. Maar wie de Verlosser verwacht, mag meer ontvangen als de doop van Johannes. En dit is juist wat we met Pinksteren vieren. Jezus had nl. duidelijk gezegd dat de Heilige Geest, de Trooster zou worden uitgestort, nadat Hij zou opgevaren zijn tot Zijn Vader. (Johannes 14:26) Wat is nu die Heilige Geest ? En wat is nu het verschil tussen alleen geloven in God en geloven in God en daarbij ook nog de Geest van God ontvangen hebbende ? Ik wil met jullie lezen Psalm 104:30. Het is de Geest van God die door de gehele schepping werkt. God werkt door Zijn Geest in de schepping en in de mensheid. Want God heeft de controle. We gaan naar Hebreeën 1:1-2. We zien hier dat er gesproken wordt over de Heilige Geest, door wie Hij de wereld geschapen heeft. God is een Drie-enig God. Wie zien hier dus dat de Heilige Geest werkzaam is in Christus in het laatst der dagen, dat is dus heden. We gaan verder lezen in Lucas 1:35. Wie zien hier dat de Heilige Geest hier heel duidelijk aanwezig is in het scheppen van het lichaam van Jezus.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen naar Psalm 46:2-12. Deze psalm is een lofgezang voor de Here. Wat een machtig woord ! De Here is ons een Burcht ! De Here is ons een Toevlucht ! Hij is onze Sterkte ! Hij is ons een hulp in benauwdheden ! En juist dààrom zullen wij niet vrezen ! Hoe sterk is die God voor jou ? Al zou de aarde zich verplaatsen, al zou de aarde wankelen in het hart van de zee ! Hoe sterk is die God voor jou ? Het woord van God is: ja en amen ! Maar, weet je, die God die dat woord gesproken heeft is ook: ja en amen ! Daarop mogen wij ons vastgrijpen ! God is ons een Burcht ! En als wij in die Burcht zijn, dan zal die stroom van levend water, die stroom van liefde en Gods kracht, die stroom die leven en genezing geeft in ons leven komen. Dit is een belofte van God. God is een machtige Held die verlost ! Put kracht uit die God ! Put kracht uit die belofte die Hij gegeven heeft ! Laat je niet meetrekken door de wereld ! In deze wereld is geen stabiliteit, geen vastigheid ! Waar is de bron van jouw kracht ? Put jouw kracht uit de Here God ! Luister niet naar gedachten die jou afbrengen van God ! Als wij ervaren hebben dat God ten zeerste een hulp in benauwdheden is, dan zullen wij, juist daar ervaren, dat de Here zegent. Hoe staat het met jouw relatie met God ? Alleen in goede tijden: “halleluja” ? En in slechte tijden dan ? Ook: “halleluja” ? We lezen verder in Psalm 47:2-10. Alle autoriteit en macht is in Gods hand ! Niets en niemand staat boven de autoriteit van God ! Wij zijn in Zijn hand en Hij kiest ons erfdeel uit ! Weet je wat je ontvangt als je Gods erfdeel ontvangt ? Antw.: wij ontvangen eeuwig leven ! We ontvangen zegen op zegen ! We ontvangen kracht op kracht ! We ontvangen overwinning op overwinning !

Lees de volledige preek

Meer nieuws