Welkom bij Pinkstergemeente Sion

Welkom op onze website. Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. PG Sion is al meer dan 35 jaar actief in Venlo en omgeving. Naast Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz. organiseren wij ook diverse sociale en maatschappelijke activiteiten voor de wijk zoals o.a. de wandel groep, de Vossenkamp (spel en activiteiten voor de jeugd), gezellige avondenen, inloop-ochtenden en zending.  
Als christelijke gemeente vinden wij het minder belangrijk of we de oudste, de mooiste of de grootste gemeente in Venlo zijn…. Veel belangrijker is dat we samen één zijn in en door: Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16)                               Al onze activiteiten zijn laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Loop gewoon ’n keer binnen. U bent van harte welkom. E-mail adres voor vragen e.d.: info@pgsion.com,
Deze zaterdag staat onze Evangelisatiestand ook in het centrum van Venlo bij het stadhuis. Ook hier kunt u voor meer informatie en uw vragen terecht.

+++++++ !!! Dringende oproep tot gebed !!! +++++++

Wij roepen eenieder op tot een krachtig gebed tot de Here onze God, De God van Abraham, Isaac en Jacob, voor Zijn volk Israel. Dat De Here hen zegene met wijsheid, kracht, bescherming en overwinning. Dat De Here Zijn engelenmacht opsteld in Israel. Dit bidden wij in Jezus Naam

Genisis 12:1  De Here nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; 2Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. 3Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

Onze samenkomst begint zondags om 10:30. 

Via deze website is op deze plaats elke zondag, gedurende de samenkomst, de livestream te volgen.

Wacht op livestream-beeld.

Mocht de livestream niet automatisch starten, druk dan op de “START” pijl.
U hoeft NIET naar “> Bezoek pgsion” en hoeft NIET in te loggen!

 

Live-Stream (zondag vanaf 10:30)

 

ACTUEEL

Op dinsdag 26 maart 2024 is er in Venlo een studiebijeenkomst met spreker drs. Kees
de Vreugd namens Christenen voor Israël. Het onderwerp van deze bijeenkomst is:
Haman en Hamas – de actualiteit van het boek Esther. De bijeenkomst vindt plaats in
Pinkstergemeente Sion, Vossenerlaan 84, 5924 AG Venlo. Aanvang om 20:00 uur,
toegang is gratis.

Thema
Telkens weer wordt Israël in zijn bestaan bedreigd. Het bestaan van Israël is voor zijn
vijanden onverteerbaar. Het boek Esther vertelt ervan en we zien het vandaag met
eigen ogen. Wat is de link tussen Haman en Hamas?

Achtergrond spreker
Ds. Kees de Vreugd heeft theologie gestudeerd in Utrecht en Jeruzalem, waar hij zich
o.a. bezighield met de rabbijnse uitleg van de Bijbel (Talmoed en Midrasj) en de
Joodse wortels van het christendom. Van 2004 tot 2007 woonde en werkte hij voor
Christians for Israel International in Jeruzalem. De Vreugd: “Sinds 2007 heb ik mijn
plaats op het kantoor van Christenen voor Israël in Nijkerk, o.a. als eindredacteur van
het tijdschrift Israël en de Kerk.”

Actuele uitgeschreven preek

Hebt u onze Samenkomst of Livestream gemist, of wilt u de preek nog eens nalezen? Op onze facebook pagina vindt u de actuele uitgeschreven preken.
Link: https://m.facebook.com/pgSionVenlo?refid=46&tsid=0.9226125985914564&source=result

Nieuws