Welkom bij Pinkstergemeente Sion

 

Graag begroeten wij u op onze website. Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Toch hebben we één ding gemeenschappelijk: Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16) PG Sion is al meer dan 34 jaar actief in Venlo en omgeving. We organiseren diverse activiteiten voor de wijk zoals o.a. de Vossenkamp (spel en activiteiten voor de jeugd), gezellige avonden,  Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Indien u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Deze zaterdag staat onze Evangelisatiestand ook in het centrum van Venlo bij het stadhuis. Hier kunt u voor meer informatie en uw vragen terecht.

 

Gastspreker Ronny Heyboer op 26 september

Op zondag 26 september 2021 was Ronny Heyboer tijdens de zondagsdienst te gast om te spreken over de ontwikkelingen van de Living Waters Village in Borneo waar hij geleidde Here verwaarloosde kinderen opvangt en een toekomstperspectief biedt. Zijn getuigenis kunt u hier terug lezen.

Nieuws

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Door de kracht van Gods genade zijn wij vrij. Maar waartoe zijn wij vrij ? De Here heeft ons gezegend met vrijheid en met Zijn liefde. De Here heeft ons gezegend met Zijn Heilige Geest. De Here heeft ons aangeraakt met Zijn Heilige Geest. De Here heeft ons bewogen. De Here heeft ons met Zijn koorden van liefde naar Zich toe getrokken. Ik wil met jullie vanmorgen lezen in Lucas 5:1-7. We lezen hier dat de Here Jezus aan het spreken is tot de mensen. Jezus ziet een boot liggen. Weet je wat Jezus doet ? Hij stapt in die boot die Hij ziet liggen. Vervolgens zegt Hij tegen Simon, de eigenaar van deze boot, om iets verder de zee in te gaan, maar niet te ver van de oever. Vanaf daar sprak Hij de mensen toe. We zien hier dat Jezus gebruik maakt van de situatie die er is. Hij gaat niet eerst de situatie naar Zijn hand zetten, maar overal waar Hij komt maakt Hij gebruik van de situatie die er is. Niet tot Zijn voordeel, maar Jezus komt in de situatie in welke de mens is. Jezus komt naar de mensen toe. En dat zien we hier. Jezus legt contact met Simon, de eigenaar van de boot. Hij vraagt hem om de boot iets verder van de kust te varen, want van daar wil Hij de schare toespreken. Jezus spreekt niet zo maar woorden. Hij maakt de woorden levend voor de mensen. We kunnen wel zeggen dat de Here wil zegenen en dat Hij verlost. Daar kunnen wij eindeloos over praten. Maar wat bewerken deze woorden in ons ? Jezus zegt op een bepaald moment tegen Simon: “Ga naar diep water en zet uw netten uit om te vissen”. Hoe reageert Simon ? Antw.: hij reageert op zijn typisch menselijke manier. Hij antwoord Jezus: “Meester, de gehele nachthebben wij hard gewerkt en niets gevangen….”. Maar Simon weet wie Jezus is en daarom vervolgt hij: “…. maar op Uw woord zal ik de netten uitzetten”.

Lees de volledige preek

(Spreker: br. Ronny Heyboer, zendeling Borneo)
Br. Ronny heeft,de genade Gods, midden in het oerwoud van Borneo, samen met zijn vrouw Kay, een Br. Ronny heeft,de genade Gods, midden in het oerwoud van Borneo, samen met zijn vrouw Kay, een prachtig kinderdorp mogen opbouwen. Hij is vanmorgen onze gastspreker. Hij verteld ons van de machtige dingen die God doet daar midden in het oerwoud. Br. Ronny is blij weer in ons midden te zijn. Hij begint met het bidden voor de zegen voor het woord. Hij zegt dat we Jezus nodig hebben, maar ook elkander als kinderen Gods. Toen hij tot de Here kwam, toen realiseerde hij zich dat hijGod geschapen was om een relatie met Hem te hebben. Jezus is aan het kruis gegaan en Hij heeft voor onze zonden aan het kruis betaald met Zijn leven. Door dit te doen mogen wij een relatie met Hem hebben. Wij zijn gekocht en betaald met Zijn bloed. Wij mogen vrijmoedig tot God komen. Maar God wil ook dat we een relatie met elkaar hebben. Dat we liefde betonen aan elkaar. We hebben elkaar zó hard nodig. Hoe meer problemen in de wereld komen, hoe meer we elkaar gewoon keihard nodig hebben. We moeten elkaar bemoedigen, opbouwen, er voor elkaar zijn. We moeten elkaar blijven liefhebben ! Elke mens heeft iemand nodig rondom hem heen. Als je verdrietig bent, dan mag je blij zijn dat je een geestelijke familie hebt die altijd daar voor je is. Zoek elkaar op en bidt voor elkaar. Spendeer tijd met elkaar. Houdt contact met elkaar ! Br. Ronny geeft ons de groetenvan zijn vrouw Kay en alle kinderen en medewerkers in het dorp. Hij verteld ons dat hij in Australië geboren is. Hij heeft Nederlandse ouders. Toen hij acht jaar was, toen is hij naar Nederland gekomen. Hij heeft tien jaar in Eindhoven gewoond. Daar is hij naar school gegaan en heeft zodoende de Nederlandse taal geleerd. Met achttien jaar is hij teruggekeerd naar Australië. Hij woont al nu al 27 jaar in de oerwoud van Borneo. Het kinderdorp telt inmiddels 752 kinderen en 50 ouderen. Dus meer dan 800 monden om te voeden elke dag. Van alles is er aan de gang in het dorp. Er moeten, omdat er steeds meer kinderen bijkomen, steeds meer gebouwen bijgebouwd worden. Het is nu bomvol van kinderen ! Zelfs op zijn kantoor liggen matrassen waar kinderen slapen.

Lees de preek

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
In Johannes 8:44 staat wie de vader van deze wereld is en over de situatie waarin deze wereld zit. De here Jezus zegt hier: “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen”. Dit is de geest van de wereld. Het is een identiteit. Tegenwoordig spreekt men van een ID. Iedereen moet een ID bij zich hebben. We krijgen steeds meer uitbreidingen van de ID. Op onze telefoons moeten we dadelijk een QR-code hebben. De wereld heeft zijn ID. Wat is jouw ID ? Wie is jouw identiteit ? Voor ons christenen is Jezus onze identiteit ! We hebben de ID van Jezus Christus ! Sommige mensen bidden voor de wereldvrede. Maar helaas, die komt er niet. Niet zolang zij Jezus Christus in hun leven hebben aangenomen. We gaan lezen Romeinen 1:24 en 25. “Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangende leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen”. Weet je, dingen moeten ons niet bevreemden. Ontwikkelingen in deze wereld moeten ons niet bevreemden. Voor ons, kinderen Gods is echter een hele andere zaak van toepassing. Door de Heilige Geest openbaart ons de hemelse Vader Zijn woord en Zijn plan voor ons leven. We gaan lezen in Johannes 12:36. “Gelooft in het licht zolang gij het licht hebt, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn”. Het is belangrijk waar we onze ogen naar richten ! Wat is het licht van jou ? Waardoor laat je je verlichten ? Waar zoek je verlichting ? De wereld zal komen met allerlei dingen. Maar onze verlichting is, prijs God, in de Here Jezus Christus !

Lees de volledige preek

(spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
We gaan lezen Marcus 10:46-52. Was Bartimeüs écht blind ? Fysiek wel ! Met zijn vleselijke ogen kon hij inderdaad niet zien. Hij had echter gehoord dat Jezus de lammen liet lopen, de doven het gehoor weer teruggaf en de blinden weer liet zien. Geestelijk blind was hij echter niet, want hij geloofde dat Jezus hem ook kon genezen. Jezus zei nl. tot hem: “Ga heen, uw geloof heeft u behouden”. Wat willen wij eigenlijk tegen God zeggen als wij zingen: “open mijn ogen, wil Jezus mijn Heer zien” ? Psalm 119:18 zegt dat zo mooi: “Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen uit uw wet”. “Here, neem de bedekking weg, laat mij zien met Uw We gaan lezen Marcus 10:46-52. Was Bartimeüs écht blind ? Fysiek wel ! Met zijn vleselijke ogen kon hij inderdaad niet zien. Hij had echter gehoord dat Jezus de lammen liet lopen, de doven het gehoor weer teruggaf en de blinden weer liet zien. Geestelijk blind was hij echter niet, want hij geloofde dat Jezus hem ook kon genezen. Jezus zei nl. tot hem: “Ga heen, uw geloof heeft u behouden”. Wat willen wij eigenlijk tegen God zeggen als wij zingen: “open mijn ogen, wil Jezus mijn Heer zien” ? Psalm 119:18 zegt dat zo mooi: “Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen uit uw wet”. “Here, neem de bedekking weg, laat mij zien met Uw ogen“. “Here, U bent een God van wonderen” !Wat zegt 2 Korintiërs 5:7 ? “- want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen”. De Here Jezus zal spoedig terugkomen ! De tekenen van deze tijd wijzen daarop ! Lees Matteüs 24:5-13. Wij zien deze dingen gebeuren voor onze ogen. Wat is onze geestelijke reactie hierop ? Zijn onze geestelijke ogen gericht op Jezus ? Verwachten wij Hem ? Of zijn wij geestelijk blind voor deze tekenen en gaan wij gewoon verder op onze eigen weg ? Jezus blindelings volgen ! Ik heb de Paralympische Spelen gevolgd. Er waren zwemwedstrijden waar ook blinden aan meededen. Zij werdenmensen begeleid naar hun startplaatsen. Zij hadden het vaste vertrouwen dat zij precies op de plaats kwamen waar zij moesten staan. Hoe is ons vertrouwen in de Here Jezus ? Jezus wil ook ons leiden naar de plaats die Hij voor ons bereid heeft. Staan wij Hem toe dat wij Hij ons leidt ? Hij heeft voor ons een woning bereid in de hemel. Satan wil ons verblinden met zijn leugens en misleidingen. Hij gunt ons het licht (van Jezus Christus) in onze ogen niet ! Ik wil met jullie gaan naar Romeinen 10:17. “Zo is dan het geloof uit het horen, en het horenhet woord van Christus”. Jezus Christus, Hij is het Woord. (Johannes 1:1-5) Luister naar Hem ! We gaan verder met: Hebreeën 11:1. “Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet”. Jezus Christus, we mogen op Hem vertrouwen. Hij woont in onsde Heilige Geest. Hij heeft belooft dat Hij ons nooit zal verlaten. Wij zijn Zijn kinderen. Wij zijn veilig geborgen in Zijn hand. Wij zijn gekocht en betaald met Zijn dierbaar bloed. Als ik met de evangelisatiekraam in de stad sta, dan denk ik vaak als ik de mensen voorbij zie komen: “wat gaat er allemaal in hun hoofd om” ? In Micha 4:5 staat: “Want alle volkeren wandelen elk in de naam van zijn god, maar wij zullen wandelen in de Naam van de Here, onze God, voor altoos en immer”. Kunnen wij daar “amen” op zeggen ? Tot slot wil ik gaan naar: Habakuk 3:17-18. “Al zou de vijgeboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, en de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil”. Amen.

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Er zijn zaken van de Geest en zaken van de wereld. Als kinderen Gods zijn we geroepen om te letten op de dingen die God voor ons heeft. De wereld zal zijn eigen gang gaan. Als christenen gaan we al eeuwenlang parallel met de wereld. Echter, we zijn wel in de wereld, maar we behoren de wereld niet toe. We behoren Christus toe. Ben jij voorbereid op de komst van Christus op de wolken ? Ik wil met jullie vanmorgen lezen in Matteüs 22:1-40. Hier wordt een bruiloft met zorg voorbereid. Als alles uiteindelijk gereed is, is het de tijd om de genodigden uit te nodigen voor de maaltijd. De slaven worden uitgezonden om de genodigden te roepen. De bruiloft is aangericht voor de zoon van de koning. Wie is die zoon in deze gelijkenis ? Antw.: Jezus. Als de gelijkenis spreekt over de bruiloft, wat wordt hier mee bedoelt ? Antw.: de vereniging de bruid en de bruidegom. Het is de tijd dat de kinderen Gods verenigd wordt met de Here. En wie zijn dan eigenlijk de genodigden waarover hier gesproken wordt ? Antw.: het Joodse volk. En wie zijn dan die slaven die uitgezonden zijn om de genodigden uit te nodigen tot de maaltijd ? Antw.: dat waren de profeten. Zij werdenGod uitgezonden om het Joodse volk voor te bereiden op de komst van de Messias. Hier wordt ook gesproken over dat de genodigden geen acht sloegen op de profeten. Zij gingen elk hun eigen weg en sommige profeten werden zelfshen gedood. Uit boosheid zond de koning zijn slaven wederom uit om naar de kruispunten der wegen te gaan om eenieder die zij tegen kwamen, goed of slecht, uit te nodigen tot het feest. Hier komen wij ter sprake. Wij, die uit de heidenen zijn. Wij zijn uitgenodigd om binnen te komen tot de feest van God. Met deze gelijkenis wil Jezus duidelijk maken dat, omdat de Joden Jezus niet hadden erkend als de Messias, het heil van God ook naar ons, die uit de heidenen zijn, is gekomen. Als we het verhaal verder lezen dan lezen wij over de Farizeeën Zij hadden beraadslaagd hoe zij Jezus in een strikvraag konden vangen. Daarvoor zonden zij hun leerlingen tot Jezus.

Lees de volledige preek

Meer nieuws