Welkom bij pinkstergemeente Sion

Welkom

Graag begroeten wij u op onze website. Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Toch hebben we één ding gemeenschappelijk: Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16)

PG Sion is al meer dan 30 jaar actief in Venlo en omgeving. We organiseren diverse activiteiten voor de wijk zoals de Vossenkamp (spel en activiteiten voor de jeugd), Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Indien u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Zomerstop diverse activiteiten
Vanwege de zomervakantie zijn er tot eind augustus geen bidstonden en Bijbelstudies. Uiteraard gaan de Zondagsdiensten wel gewoon door.

Geen berichten gevonden.

Nieuws

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Als een volk zich van God afkeert, dan komt de vijand en neemt het land in. Als wij ons niet onder de bescherming, onder de zalving van God stellen, dan heet de satan je van harte welkom. Hij kan dan rustig zijn werk doen in jou, want je bent nl. niet meer onder Gods bescherming. We gaan lezen in Richteren 6:1-4. Hier zien we ook dat het volk deed wat kwaad is in de ogen des Heren. Het gevolg was dat de Here Zich van hen terug trekt. Het volk werd overgeleverd aan de vijand. En die rooft letterlijk alles ! De satan gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij verslinden kan. (lees: 1 Petrus 5:8) Maar God heeft alle macht in de hemel en op aarde ! Als kinderen Gods moeten wij er van bewust zijn dat het helemaal niet gaat om wie wij zijn ! Het gaat in het geloof om wie God is ! Hij is machtig over ons ! Het mooie in dit verhaal over Gideon is dat de Here het volk niet aan zijn lot over laat. God is een God van wonderen en tekenen. Hij is waarlijk een Verlosser ! Als ik in dit verhaal Gideon zie, dan stelt hij zich een vraag: “hoe is het mogelijk dat het volk van God zich zo van God heeft afgewend” ? Hoe kon dit gebeuren ? Waar zijn de wonderen en tekenen ? Gideon stelt deze vraag aan de Here. We lezen in vers 12 t/m 16. Het antwoord van de Here is als volgt: Hij zendt Gideon uit om Israël te verlossen. Gideon mag gaan zoals hij is. Hij hoeft niet bevreesd te zijn, want de Here zegt immers tot hem: “Ik ben met u”.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen lezen uit Lucas 8:23-25. Als je onderweg bent in je dagelijks leven is het niet altijd rustig. Er zullen ook tijden van storm zijn, tijden van onrust. Maar stormen zijn een onderdeel van het leven. Dat wil niet zeggen dat het fijn is om in een storm te zitten. Soms komt een storm als een verrassing. Plots wordt het dan in je leven duister, windvlagen, regen etc. Alles wordt dan in je leven door elkaar geslingerd. Als je dan in die storm van je leven bent, dan is het fijn dat je een anker hebt ontvangen. (lees: Hebreeën 6:19) Als een schip in een storm van zijn koers raakt en door de wind wordt meegenomen, dan zijn de zeelieden bezig de touwen met de ankers te pakken om die in de zee te gooien. Dit is om niet helemaal meegenomen te worden door de storm. Als je dan meegenomen wordt door die storm, dan kun je zomaar tegen een rots gegooid worden. Of in aanvaring komen tegen andere schepen. Vandaar dat die ankers zo belangrijk zijn ! Je bent stuurloos als je geen anker hebt ! Gods woord spreekt over dat wij een anker voor onze ziel hebben ontvangen. Dit wil zeggen dat onze ziel een houvast heeft, in welke situatie wij ook komen. We gaan naar Deuteronomium 31:8. We mogen van de Here verwachten dat Hij met ons is. Dat Hij er is op het moment dat wij Hem nodig hebben. Het is net als dat anker voor onze ziel dat wij ontvangen hebben. Jezus is het anker voor je ziel. Hij is de zekerheid voor je leven ! Wij hoeven niet bang of verschrikt te zijn voor situaties, want het anker, dat is Jezus, is bij ons. Wij mogen leven zoals God ons geschapen heeft. Geloof is geen harnas wat voortdurend aan je is en wat je beperkt in je bewegingsvrijheid. Geloof is een vrijheid ! Vrijheid om te ervaren dat God je geschapen heeft zoals je bent en dat Hij van je houdt en dat je mag gaan leven ! Hij zal je steunen en helpen in alle situaties van je leven als je op Hem vertrouwt.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)

We gaan vanmorgen naar Deuteronomium 18:9-20. Hier wordt door de Here een verschil gemaakt tussen degenen die met dingen van de wereld bezig zijn en degenen die bezig zijn met datgene wat van God is. Tussen de dingen die onrein zijn en het heilige van God. Het volk van God wordt hier over door de Here aangesproken. De Here wil met hen gaan naar dat pure, dat heilige en dat welgevallige. Hij geeft Zijn volk ook macht over degenen die bezig zijn met toverij, wichelarij en al deze zaken. De Here zegt hier dat Hij een profeet zal verwekken uit hun midden. Hij zal tot hun de woorden spreken die Hij gebieden zal. We gaan naar Marcus 1:21-28. We zien hier dat Jezus vrijmoedig optreedt in de synagoge. Hij spreekt de woorden van God. We zien hier dat de profetie van Godswege door Mozes uitgesproken vervuld wordt. Want wie is die profeet die de Here uit hun midden zal verwekken en die de macht zal hebben over machten en demonen ? Dat is natuurlijk Jezus ! De Here roept Zijn volk in Deuteronomium 18:15 om naar Hem te luisteren. In heel het nieuwe testament lezen we wat de vrucht is als we naar Jezus luisteren en doen wat Hij zegt: ook wij krijgen de autoriteit om machten te binden in de Naam van Jezus. We zien hier dat Jezus spreekt met gezag.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen naar Psalm 119:105. Een, denk ik, voor jullie een heel bekende tekst uit Gods woord: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”. Het is belangrijk om dit te beseffen. Gods woord is een lamp en een licht ! Een lamp voor mijn voet, opdat ik mij niet aan iets stoot of over iets struikel. Een licht op mijn pad, opdat ik zal zien waar ik naar toe ga. Als het pikkedonker is, dan zie ik niets. Dan kan ik geen doelen stellen. Hoe snel zal je struikelen over iets als je niet ziet waar je loopt. Veel mensen zouden schrikken als het opeens pikkedonker wordt in een ruimte wat voorheen verlicht was. Wat zouden ze dan op dat moment doen ? Antw.: de meesten zouden al rondtastende zoeken naar, bijv. een muur. Want ze weten dat ze bij elke muur, zo goed als zeker, ze ook bij een deur zuilen uitkomen. En een deur betekend een uitgang, misschien weer naar het licht. Het is belangrijk om Gods woord tot ons te nemen, want het is, inderdaad, een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Laten we lezen in Openbaring 1:3. Hier wordt over twee dingen gesproken. Ten eerste over: “Zalig hij, die voorleest….”. Ten tweede over: “zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren……”. Dus: “voorlezen……horen….. bewaren” ! Héél belangrijk, want de tijd is kort ! Jezus’ komst is nabij !

Lees de volledige preek

(spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
We gaan lezen in 1 Samuël 17:41-50. We zien hier David tegenover de reus Goliath, een Filistijn. Aanvankelijk werd van David gezegd: ”Wat wil jij nou bereiken tegen deze reus ? Jij bent veel te jong en veel te klein om deze reus te overwinnen, Ga liever terug je schapen hoeden” ! David, echter, zei tot koning Saul dat hij met Goliath de strijd zou aanbinden. Saul bekleedde David mat zijn wapenuitrusting: een wapenrok, een koperen helm op zijn hoofd en deed hem een pantser aan. (zie: vers 38 van hetzelfde hoofdstuk) David kon er niet mee overweg en deed deze wapenrusting uit. Vervolgens nam hij uit de beekbedding vijf stenen, deed deze in zijn herderstas en hield de slinger in zijn hand Zo trad hij Goliath tegemoet. David vertrouwde geheel en al op de Here dat Hij hem de overwinning zou geven over Goliath. En zo gebeurde het. David deed een steen in zijn slinger. Slingerde die steen in de richting van Goliath en trof hem op zijn voorhoofd, zodat Goliath ter aarde viel en vervolgens doodde David hem. Met het zwaard van Goliath hakte hij het hoofd van Goliath af. Vanaf dit moment veranderde het leven van David radicaal. Vraag: hoe ver willen wij gaan, zodat ons leven radicaal veranderd tot eer en glorie van God ? Zijn wij ook zo moedig als David om de geestelijke strijd aan te gaan in vertrouwen op God ?

Lees de volledige preek

Meer nieuws