Welkom bij pinkstergemeente Sion

Welkom

Graag begroeten wij u op onze website. Op 15-09-2017 vierde Pinkstergemeente Sion haar 30 jaar jubileum en mochten wij beginnen met een gedenkwaardig en dankbaar jaar. Gedurende het gedenkjaar zullen diverse activiteiten plaats vinden in en rondom onze kerk in Venlo.

Middels deze website informeren we u over de geplande activiteiten voor de wijk, Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Als u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Help Sint Maarten


Afgelopen week werd nogmaals duidelijk hoeveel schade de orkaan Irma heeft aangericht en hoe traag werkelijke hulp op gang komt. De ramp die zich nu aandient is mogelijk nog veel groter dan de storm heeft aangericht. Mensen verliezen hun jobs, toerisme ligt helemaal stil, herstelwerkzaamheden komen moeilijk en nauwelijks op gang.
BID VOOR DE MENSEN VAN SINT MAARTEN!!! Als deze mensen geen hulp krijgen en de hoop verliezen zijn de gevolgen niet te overzien. Vandaar onze oproep “HELP SINT MAARTEN”. Een eerste bedrag is reeds, voor directe hulp, op bestemming. Wij hopen spoedig een tweede bemoediging te mogen sturen. Helpt u mee?

Update:
Actie “Hulp voor Sint Maarten” mocht deze maand (november) 1.100 euro, voor directe hulp sturen naar The Praise Tabernacle Church(PTC) op Sint Maarten. Pastor Franklin Bell en de mensen van de PTC gemeenten zullen zorgen dat deze hulp bij de mensen in nood komt. Pastor Franklin laat iedereen danken. Men is dankbaar voor liefde, de gebeden en de bewogenheid.

Het woord van zondag 10 december 2017

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We lezen vanmorgen uit Jesaja 40:1-11. Wat een machtig woord ! Wat een geweldige belofte over de komende Koning, over de komende nieuwe situatie ! Waar zal de heerlijkheid des Heren beginnen in dat nieuwe ? Antw.: dat begint in Jeruzalem ! Dat begint bij het volk van God ! Dat begint in het land waar de Here hen geplaatst heeft ! Van Sion uit zal het heil komen ! Onze gemeente heet Sion, omdat wij verwachten dat de Here ook Zijn heil door ons zal laten komen. Waardoor komt dat ? Omdat wij geloven dat Gods woord ja en amen is !

Lees de volledige preek

Nieuws

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil met jullie vanmorgen lezen uit 1 Tessalonicenzen 3:12-4. We worden hier aangesproken om méér in de Here te zijn. Om méér aan onze heiliging te werken. Om méér in de gemeenschap met de Here te zijn. Want…wat staat er voor de deur ? Antw.: de Koning komt ! Dus: wij zijn in afwachting van de Koning die komt ! Wanneer komt die dan ? Ik ben een keer bij een Afrikaanse bruiloft geweest. De inzegening zou om 10 uur beginnen. Maar om 11 uur was de bruid er nog niet ! Om half 12 was ze er nog steeds niet ! Weet u, veel mensen zouden opgestapt zijn. Maar….iedereen bleef zitten. Waarom eigenlijk ? Heel simpel, omdat zij de bruid verwachten.

Lees de volledige preek

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We hebben grote beloften ontvangen van onze machtige God ! We lezen daar over op allerlei plaatsen in de bijbel. De Here zegent ons elke dag. Hem komt toe alle lof en eer ! Het Kerstfeest nadert. De wereld komt weer langzamerhand in de “kerst-sfeer”. Maar hoe zit het met ons, kinderen Gods ? Ik hoop niet dat ook wij zo langzamerhand in die “kerst-sfeer” moeten komen. Kerstfeest is het feest waarop we gedenken de geboorte van Jezus. Weet u, voor u en mij is het elke dag Kerstfeest ! Elke dag mogen wij vieren dat God Zijn eniggeboren Zoon naar de aarde gezonden heeft. We lezen vanmorgen Jesaja 52:13-53:7. Als wij dit lezen, dan lezen wij over Jezus. Dit is een profetie aangaande de knecht des Heren. Jezus is gekomen naar deze wereld om ons te verlossen. En wij hebben deel aan die verlossing. Dit is onze zekerheid.

Lees de volledige preek

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We lezen vanmorgen in 1 Korintiërs 12:12-31. Het woord spreekt hier over een lichaam. Niet over mijn lichaam of over uw lichaam, maar over het lichaam van Jezus Christus. Het lichaam van Christus met véle leden ! Allen gedrenkt in die ene Geest van Jezus Christus. Weet u hoe dat is ? Het is hetzelfde als dat u ’s morgens in uw auto stapt, start de auto, schakelt hem in de eerste versnelling en op het moment dat u de koppeling loslaat, dan beweegt héél de auto van zijn plaats. U zult toch raar opkijken als een bumper of een paar wielen op zijn plaats blijven liggen vanwaar u vertrokken bent ? Want dezen behoren toch tot uw auto ? Als het lichaam van Christus, met zijn vele leden, door de Geest in beweging komt, dan is het de bedoeling dat àlle leden van dit lichaam in beweging komen, want dit lichaam is één.

Lees de volledige preek

Komende zaterdag zijn er weer producten uit Israël te proeven en te koop in Venlo.

Update:
Actie “Hulp voor Sint Maarten” mocht deze maand (november) 1.100 euro, voor directe hulp sturen naar The Praise Tabernacle Church(PTC) op Sint Maarten. Pastor Franklin Bell en de mensen van de PTC gemeenten zullen zorgen dat deze hulp bij de mensen in nood komt. Pastor Franklin laat iedereen danken. Men is dankbaar voor liefde, de gebeden en de bewogenheid.

Meer nieuws