Welkom bij pinkstergemeente Sion

Welkom

Graag begroeten wij u op onze website. Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Toch hebben we één ding gemeenschappelijk: Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16) PG Sion is al meer dan 30 jaar actief in Venlo en omgeving. We organiseren diverse activiteiten voor de wijk zoals de Vossenkamp (spel en activiteiten voor de jeugd), Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Indien u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Vanwege de ontwikkelingen omtrent het corona virus, zijn er voorlopig geen doordeweekse activiteiten. De zondagsdiensten gaan als live video stream door. 

Optreden: Watoto kinderkoor

Het optreden door het watoto kinderkoor op 23 mei gaat niet door.  Er wordt nog gekeken voor een andere datum of live-stream als alternatief.


Nieuws

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
“Loof de Here, o mijn ziel en al wat is Zijn heilige Naam” ! Dit is een lied dat je hart verheugd ! Het is een lied dat je oproept om de Here groot te maken ! We hebben alle reden om de Here groot te maken ! Volgende week gaan we Pasen, het opstandingsfeest, vieren ! Het feest, wat voor ons de verlossing in Christus betekent. Ik wil met jullie gaan lezen in Exodus 12:1-3. Mooi dat God Mozes en Aäron aanspreekt. Dat Hij eigenlijk zegt dat de mensen nu als gezin samen zijn en familiesgewijs een stuk kleinvee te nemen. Bij dit bijbelgedeelte werd ik erbij bepaald dat wij, op dit moment, teruggeplaatst worden in onze huizen. In onze gezinnen. Afgeschermd van alles wat buiten is. Heerlijk samen met het gezin te zijn ! Spelletjes worden weer uit de kast gehaald. Er wordt weer tijd voor elkander genomen als gezin. Geweldig toch ! Met het oog op Pasen, zegt de Here dit met een bepaalde bedoeling. De Here heeft een zegen voor jou ! Een geweldige zegen ! Dat lam waar de Here Mozes en Aäron over aanspreekt, verwijst eigenlijk naar een ander lam. Naar het Lam dat voor ons gestorven is. Naar het Lam dat voor ons gekruisigd is. Waarvoor was dat lam waar God Mozes en Aäron over aanspreekt en welke zij aan het volk moesten zeggen. Het was eigenlijk bedoeld als een bescherming, als een afscherming van het volk van God. Het Pascha, in het Hebreeuws is het Pesach, betekent ‘overslaan’ of ‘voorbijgaan’. Pascha is het Armeense woord. Opvallend is dat men het woord Pascha met het Griekse woord ‘Pascho’ verbond, hetgeen ‘lijden’ betekend. In dit woord gaat het echter om de betekenis van het Armeense ‘Pascha’ en het Hebreeuwse ‘Pesach’. Het ‘overslaan’ of het ‘voorbijgaan’.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
De meesten van jullie kennen wel het verhaal over Jakob en over zijn zoon Jozef, die door zijn broers verkocht werd als slaaf en vervolgens naar Egypte werd gevoerd. Het staat in Genesis 37. Een moeilijke situatie. Zijn broers vertelden aan hun vader Jakob dat hun broer Jozef dood was. Verscheurd door de wilde dieren. Als bewijs brachten ze het kleed van Jozef mee, dat hun vader zo goed kende. Toen Jakob het hoorde en het kleed van Jozef zag weende hij bitter. Hij had Jozef innig lief. Dit verhaal heeft een diepere betekenis. Ik wil met jullie lezen Genesis 42:1-5. Weet je, God heeft de controle over alle situaties. Aan de ene kant hebben we hetgeen gebeurd is, dat Jozef als slaaf verkocht werd en meegevoerd werd naar Egypte en slaaf werd in dienst van Potifar en dat hij op een gegeven moment in de gevangenis geworpen werd. Maar God had een plan met dit alles. In Genesis 41:53-57 lezen we dat er in Egypte een hongersnood uitbrak en alle naties daar om heen. We lezen in Genesis 41 ook dat Jozef inmiddels onderkoning in Egypte was geworden. Alle volken trokken op naar Egypte. Want tijdens de zeven jaren van overvloed had men in Egypte wijs gehandeld.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
Ik wil vanmorgen gaan naar 2 Koningen 4:1-7. Het kan gebeuren dat je in schulden raakt. Het is mij ook overkomen. Wel niet diep, maar toch. Ik was vergeten een rekening te betalen. Wat volgt was een herinnering. Na nog niet betaald te hebben volgde een volgende herinnering. Ik probeerde per telefoon een betalingsregeling te regelen bij mijn schuldeiser. Dit was geen probleem. Wat minder prettig zou het worden als dit niet zou gaan. De schuldeiser zou een incassobureau kunnen inschakelen. Aanmaningen volgen en uiteindelijk aan je deur een deurwaarder. Via de rechter zou ook een beslag op je loon gelegd kunnen worden. Dit laatste is bij mij dus nooit gebeurd. Ik heb altijd een betalingsregeling kunnen regelen. Maar zou ik in gebreke blijven in betaling van mijn rekeningen en zou ik in aanraking komen met een incassobureau en deurwaarder met alle gevolgen vandien, Gelukkig is in dit land altijd wat te regelen. Je hebt instanties als schuldhulpverlening, die je kunnen helpen. Prijs God ! Maar in de tijd dat dit verhaal speelt, was het heel anders. Om haar schuld te kunnen betalen dreigde deze weduwe haar zonen kwijt te raken aan de slavernij. Dat kon toen in die tijd. Mensenrechtenorganisatie ? Die bestond toen niet. De vrouw was radeloos. En legde Elisa de situatie uit. Elisa was zeer geroerd door haar situatie. “Hoe kan ik haar helpen”, dacht hij. Hij begon haar te vragen wat zij in huis had. “Een kruikje olie”, zei de vrouw. Zij kon niet weten dat dit haar grootste rijkdom was. Elisa droeg haar op om vaten te verzamelen bij haar buren en waar dan ook. Haar zonen gingen daar voor op pad.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil met jullie lezen Matteüs 3:1-12. Eigenlijk wordt hier een hele hoop verteld. Johannes is midden in de woestijn. Hij verkondigt het evangelie van Jezus Christus. Hij verkondigt het komend koninkrijk. We zien dat de gehele streek naar hem uitloopt. Mensen komen van heinde en verre om zich door hem te laten dopen. Als de kinderen Gods in de duistere tijd het licht van Jezus Christus hebben, dan lopen zij, die in het donker zijn, naar het licht. Het licht hoeft niet naar de donkerheid te komen, maar juist andersom. Ik neem als voorbeeld een dropping in het bos in de nacht. In het beginsel zie je helemaal niets. Naarmate je langer in het donker bent, dan beginnen je ogen zich aan te passen aan het minimale licht dat er is. Je begint dan al iets aan schaduwen te zien. Maar heel sterk zal het oog zich oriënteren op het licht. Het oog oriënteert zich niet op de duisternis. Als er ook maar één lichtpuntje is in het duister, dan ziet het oog dat. Zo is het ook in geestelijke zin. Als de kinderen Gods het licht van Jezus Christus uitstralen en de wereld steeds meer in duisternis komt, dan zal het licht gezien worden ! Het gaat er niet om hoe groot jouw licht is. Het gaat er om dat wij vastgeworteld in Christus zijn. Misschien vraag je je af: “wat kan ik nou doen ? De mensen willen toch niet luisteren !”. We gaan verder lezen in vers 13 t/m 15. Jezus ! Zoon van God ! Immanuel ! God met ons ! Hij die van Godswege gekomen is, moet Hij Zich door een mens laten dopen in de Jordaan ? Waarom ? Dat heeft Hij toch niet nodig ? Hij is toch de Messias !

Lees de volledige preek

(spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
We zien door de gehele bijbel dat God een God is van herstel. De mens verziekt dingen, omdat zij niet Gods wil willen doen. Zij weten het vaak beter dan God. We zien de tijd van Sodom en Gomorra langzaam terugkeren. Alles mag tegenwoordig. Iedereen doet het met iedereen. Mannen doen het met mannen. Vrouwen met vrouwen. Van pedofilie horen we steeds vaker. Overspel, afgodendienst Het is God allemaal een gruwel ! We gaan vanmorgen naar Ezechiël 16:1-5. Hier zien we hoe God gruwelt van de daden die de mens doet. Hier gaat het over Jeruzalem. Het volk van God heeft zoveel gruwelijke dingen gedaan. God vergelijkt het hier met een badie weggegooid wordt op het veld. De mensen verwerpen hier de God van Abraham, Izaak en Jakob. Zij kiezen er voor Gods wil niet te doen. Het moet voor God verschrikkelijk zijn geweest te zien dat Zijn volk, dat Hij uitverkoren heeft, Hem afwijst. Maar…hoe zit het met ons ? Geven wij ons volkomen aan de Heer ? Hoe vaak laten wij ons verleiden om zonde te doen ? Hoe zit het met Gods wil in ons leven ? Paulus zegt het zo: “Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dàt doe ik”. (Romeinen 7:18 en 19) Paulus was ook maar een mens zoals wij. Hij was er echter van bewust dat hij alleen in Jezus Christus het goede kon doen. God wil ons zegenen ! Hij wil ons helpen. Hij wil herstel in ons leven geven. Hij wil ons vormen naar het beeld van Jezus Christus. Hij wil ons al onze zonden vergeven !

Lees de volledige preek

Meer nieuws