Welkom bij Pinkstergemeente Sion

 

Graag begroeten wij u op onze website. Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Toch hebben we één ding gemeenschappelijk: Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16) PG Sion is al meer dan 30 jaar actief in Venlo en omgeving. We organiseren diverse activiteiten voor de wijk zoals de Vossenkamp (spel en activiteiten voor de jeugd), Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Indien u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.
Vanwege de ontwikkelingen omtrent het corona virus, zijn de doordeweekse activiteiten aangepast. Deze worden alleen in het kerkgebouw gehouden (aangepaste indeling). Uiteraard volgen we de richtlijnen van het RIVM en is het dringende verzoek om bij gezondheidsklachten de live-stream te volgen in plaats van de dienst bij te wonen.              

We volgen ook het dringende advies op van maximaal 30 personen tijdens bijeenkomsten. Reserveringen hebben voorrang, meld je voor activiteiten en diensten aan via: activiteiten@pgsion.com

Nieuws

spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil vanmorgen met jullie lezen in Johannes 10:1-18. De goede Herder. Jezus geeft hier een voorbeeld van wat het betekent om een herder te Zijn. Hij is de waarachtige Herder. Het is een deze tijd voor de mensen héél moeilijk om richting te bepalen. Waar moeten we naar luisteren ? Mensen worden doodgegooid met allerlei berichten.. Van alle kanten krijgen ze verschillende berichten. De één zegt: “je moet het zó doen”. De ander zegt: “neen, niet zo doen, je moet het op deze wijze doen” ! Weer een ander zegt: “neen, dit is de juiste wijze om het te doen” ! Veel mensen worden radeloos. Ze weten niet meer wat ze moeten doen. Maar de Here zegt: “er is maar één Weg, er is maar één Deur, er is maar één Goede Herder”! En dat is de Here Jezus zelf ! Degenen die naar Zijn stem horen, die gaat Hij leiden op de goede weg. Die gaat Hij leiden in hun leven. Tegenwoordig worden de mensen veelal geïndoctrineerd met ideeën vanuit het internet, televisie….enz. Ik houd mijn hart vast. Waar zijn de mensen allemaal mee bezig ? Ik maak me ernstig zorgen hierover. Kijk eens om je heen hoe verschillend mensen reageren over één enkele situatie. Er ontstaat zo onderhand een hele oorlog in een land als er één ding fout gaat. Ze exploderen als het ware. Ze gaan los ! Gods woord zegt: “En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen”. (Matteüs 24:12) Als mensen niet meer weten waar ze zich aan te houden hebben, dan verliezen ze hun oriëntatie. De Here, echter, heeft heel duidelijk Zijn woord, Zijn beloften gegeven. Zie het verschil tussen de goede Herder en hetgeen in de wereld is !

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil met jullie gaan naar Matteüs 1:21. Geloof is niet gebaseerd op gevoel., maar op feiten. Hetgeen we gelezen hebben is gebaseerd op de profetie die is uitgesprokende profeet Jesaja. (Jesaja 7:14).Dit is een feit ! We gaan naar Johannes 17:18-19. Christus betekent de Gezalfde ! Jezus wasGod naar de aarde gezonden met een opdracht ! Die opdracht heeft Hij vervuld ! De Joden destijds waren niet bedacht op de plannen Gods ! In Jezus hadden zij een koning verwacht die totale vrede zou brengen in de hemel en op de gehele aarde. Maar wat is er feitelijk gebeurd bij de komst van Jezus ? Hij werd geboren uit een maagd. Hij moest sterven aan het kruis voor onze zonden ! De mens was van God afgeweken. Jezus moest komen om de relatie tussen God en de mens weer te herstellen. Jezus heeft het volmaakte offer gebracht voor de zonden van de mens. Hij heeft daar voor Zijn leven gegeven aan het kruis. We gaan naar Johannes 20:21-23. Dit gebeurde na de opstanding van Jezus. Jezus verscheen hier aan Zijn discipelen. Jezus blies op hen, zodat zij de Heilige Geest zouden ontvangen. Hij zond hen vervolgens uit en zegt hen om in de kracht en de autoriteit van de Heilige Geest te staan. God heeft ook ons geroepen tot Zijn dienst. Ook wij hebben de Heilige Geest ontvangen, Ook wij mogen in de kracht en autoriteit van de Heilige Geest staan.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
De Here wil ons elke dag vernieuwen naar de innerlijke mens. (2 Korintiërs 4:16) We gaan naar Johannes 3:1-3 Nikodemus was een overste der Joden. Het eerste antwoord van Jezus op de vraag van Nikodemus was: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien”. Wederom geboren worden is heel belangrijk ! Eigenlijk is wederom geboren niet alleen maar één moment. Neen, keer op keer worden wij uit de wereld getrokken en in de stroom van de Geest geworpen en worden wij vernieuwd met de kracht van omhoog. De innerlijke mens die in de Here wederom geboren is staat tegenover de mens die de geest van de wereld heeft. Waar leef ik in mijn wezen ? In mijn hoofd ? Komen mijn bewegingen voort vanuit mijn hoofd ? Of leef ik vanuit de geest, vanuit het hart ? En juist hier is de Geest van God geplaatst. “Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn”. (Romeinen 8:16) De Heilige Geest openbaart ons de dingen die van God zijn, opdat wij vanuit de innerlijke mens gaan leven. Gods Geest raakt onze harten aan ! Van daaruit komt het leven van God in jou. De Geest van God wil ons leven doorstromen, vernieuwen met kracht en overwinning ! Dit is wat Jezus tot Nikodemus zei. Als je niet wederom geboren bent, dan is er een bedekking op jou. Als je Jezus niet hebt aanvaard als de Zoon van God, als jouw Verlosser, dan blijft die bedekking op jou en bekijk jij alles vanuit de geest van de wereld.

Lees de volledige preek

Zaterdag 21 november is er weer open huis namens het Israël Producten Centrum in Venlo.

Tussen 10:30 en 15:00 bent u van harte welkom om te kijken welke mooie producten uit Israël te koop zijn. Ook leuk als cadeau voor de feestdagen!

Adres: Helbeek 62 Venlo. Uiteraard kunt u ook telefonisch bestellen via 077-354 48 83

(spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
In bepaalde omstandigheden is vertrouwen op God best moeilijk. Het kan zijn als je ziek bent, soms in privé omstandigheden of soms op je werk…etc. Belangrijk is dat we onze situatie toevertrouwen aan God. Weet je, God heeft ons geschapen. Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen. Wij kunnen Hem vertrouwen, want Hij weet precies hoe wij in elkaar zitten. God wil mét ons zijn. We mogen een persoonlijke relatie met Hem hebben. Net zoals God in het oude testament mensen als Noach, Abraham, Mozes, David…..etc. gebruikt heeft, zo wil Hij ons ook gebruiken. Maar we moeten ons vertrouwen wel op God stellen ! God wil ons helpen in alle omstandigheden ! God is niet alleen mét ons, neen, Hij is ook in onsde Heilige Geest. De Heilige Geest wil ons helpen met alle keuzes die wij maken in ons leven. De Heilige Geest laat ons ook zien als we iets verkeerd hebben gedaan. We mogen dan tot God gaan en Hem om vergiffenis vragen. We gaan naar Psalm 139:1-6. Hier zien we dat God ons doorgrondt. Hij kent onsen door. Hij wil onze Leidsman zijn in ons leven. Laten wij ons nederig op stellen naar Hem toe !

Lees de volledige preek

Meer nieuws