Welkom bij Pinkstergemeente Sion

 

Graag begroeten wij u op onze website. Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Toch hebben we één ding gemeenschappelijk: Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16) PG Sion is al meer dan 30 jaar actief in Venlo en omgeving. We organiseren diverse activiteiten voor de wijk zoals de Vossenkamp (spel en activiteiten voor de jeugd), Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Indien u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.
Vanwege de ontwikkelingen omtrent het corona virus, zijn de doordeweekse activiteiten aangepast. Deze worden alleen in het kerkgebouw gehouden (aangepaste indeling). Uiteraard volgen we de richtlijnen van het RIVM en is het dringende verzoek om bij gezondheidsklachten de live-stream te volgen in plaats van de dienst bij te wonen.              

We volgen ook het dringende advies op van maximaal 30 personen tijdens bijeenkomsten. Reserveringen hebben voorrang, meld je voor activiteiten en diensten aan via: activiteiten@pgsion.com

Nieuws

(spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
Ik wil met jullie lezen Matteüs 17:20 “Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u van hier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn”. Wat ging hier aan vooraf ? Lees vers 14 tot 19. Jezus was toch een beetje teleurgesteld in Zijn discipelen. Hij had wonderen en tekenen gedaan onder het volk waar zij notabene getuigen van waren. Jezus was hun grote voorbeeld ! Zoals we weten deed Jezus veel wonderen. Mensen met allerlei ziekten en kwalen werden genezen. Blinden konden weer zien. Lammen konden weer lopen. Doofstommen konden weer horen en spreken. Hij wekte zelfs mensen op uit de dood. Water veranderde in wijn. Met vijf broden en 2 vissen kregen duizenden mensen te eten. Al die wonderen en tekenen laten zien dat JezusGod naar de mensen gezonden is. Petrus getuigt hiervan in Handelingen 2:22. Even terug naar “…..en niets zal u onmogelijk zijn”. Vraag: Kan God die dingen in jou bewerken die in jouw ogen onmogelijk zijn ? Kan de Heilige Geest Zijn werk doen in jou ? Sta jij dat toe ? Reinig en heilig jouw leven voor het aangezicht van God, opdat je Zijn stem steeds beter mag verstaan. Jezus had Zijn discipelen gezegd: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen, en nog grotere als deze…..”. Jezus zendt Zijn discipelen uit. Met volle moed en in geloof gaan de discipelen uit. Echter, gebrek aan geloof kwam bij hun om de hoek kijken. Volg niet de tekenen en wonderen, maar volg Jezus die de tekenen en wonderen in jou bewerkt. Na een kerkdienst of een christelijk festival kun je soms vol geloof zijn. Je bent geïnspireerdGods woord. Gods woord was op dat moment precies voor jou van toepassing. Je bent enthousiast. Het is soms moeilijk om die geloofservaringen met anderen te delen. Je wordt soms niet begrepen. Je kunt reacties verwachten van: “weet je zeker dat God dit van je vraagt” ? of “doe maar rustig aan” ! Je kunt in twijfel raken ! Doe de wil van God en probeer niet te voldoen aan de verwachtingen van mensen. Sommige mensen hebben té hoge verwachtingen van jou. Je moet maar alles kunnen. Maar wat is de wil van God voor jouw leven ? Is het Zijn wil dat je alles maar moet kunnen en van alles maar verstand moet hebben ? Steun op de kracht van God ! De kracht van mensen bewerkt geen Goddelijke werken. De Here zegt tot Israël, maar ook tot ons: “Zoek Mij en leef” ! (Amos 5:4) Amen !

Zaterdag 21 november is er weer open huis namens het Israël Producten Centrum in Venlo.

Tussen 10:30 en 15:00 bent u van harte welkom om te kijken welke mooie producten uit Israël te koop zijn. Ook leuk als cadeau voor de feestdagen!

Adres: Helbeek 62 Venlo. Uiteraard kunt u ook telefonisch bestellen via 077-354 48 83

Op 8 oktober is Ronny Heyboer bij Pinkstergemeente Sion te gast om op zijn inspirerende wijze te komen spreken over de gebeurtenissen en vorderingen in Borneo. De zaal is vanaf 19:30 geopend. Aanvang vanaf 20:00. Uiteraard is deze avond ook via de live stream te volgen. 

Meer informatie over Living Waters en andere projecten is te vinden op http://www.heyboer.org/nl/

Meld je voor activiteiten aan via: activiteiten@pgsion.com

Zaterdag wordt er bij Pinkstergemeente Sion een bedank avond georganiseerdSOS Angola. Onder het genot van een hapje en een drankje worden de vorderingen van de lopende projecten getoond en krijgt u inzage in de werken van deze stichting.

U kunt zich nog aanmelden voor de SOS Angola bedankt avond van morgen 19:00 bij Pinkstergemeente Sion.
Voor iedereen die meegeholpen heeft in giften of gebed én voor iedereen die meer wil weten over SOS Angola en haar projecten.

Toegang: Gratis
Aanmelden via: angolainnood@hotmail.com
Adres: Vossenerlaan 84 Blerick.

Het is een tijdje stil geweest maar we hebben niet stil gezeten.

Op 19 september om 19:00 heeft S.O.S Angola een activiteit bij Pinkstergemeente Sion om de sponsoren te bedanken en de vorderingen te laten zien.

Toegang is gratis, wél aanmelden via angolainnood@hotmail.com in verband met het eten.

Meer nieuws