Welkom bij pinkstergemeente Sion

Welkom

Graag begroeten wij u op onze website. Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Toch hebben we één ding gemeenschappelijk: Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16)

PG Sion is al meer dan 30 jaar actief in Venlo en omgeving. We organiseren diverse activiteiten voor de wijk zoals de Vossenkamp (spel en activiteiten voor de jeugd), Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Indien u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Geen berichten gevonden.

Nieuws

(spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
We gaan lezen in 1 Samuël 17:41-50. We zien hier David tegenover de reus Goliath, een Filistijn. Aanvankelijk werd van David gezegd: ”Wat wil jij nou bereiken tegen deze reus ? Jij bent veel te jong en veel te klein om deze reus te overwinnen, Ga liever terug je schapen hoeden” ! David, echter, zei tot koning Saul dat hij met Goliath de strijd zou aanbinden. Saul bekleedde David mat zijn wapenuitrusting: een wapenrok, een koperen helm op zijn hoofd en deed hem een pantser aan. (zie: vers 38 van hetzelfde hoofdstuk) David kon er niet mee overweg en deed deze wapenrusting uit. Vervolgens nam hij uit de beekbedding vijf stenen, deed deze in zijn herderstas en hield de slinger in zijn hand Zo trad hij Goliath tegemoet. David vertrouwde geheel en al op de Here dat Hij hem de overwinning zou geven over Goliath. En zo gebeurde het. David deed een steen in zijn slinger. Slingerde die steen in de richting van Goliath en trof hem op zijn voorhoofd, zodat Goliath ter aarde viel en vervolgens doodde David hem. Met het zwaard van Goliath hakte hij het hoofd van Goliath af. Vanaf dit moment veranderde het leven van David radicaal. Vraag: hoe ver willen wij gaan, zodat ons leven radicaal veranderd tot eer en glorie van God ? Zijn wij ook zo moedig als David om de geestelijke strijd aan te gaan in vertrouwen op God ?

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Vaders hebben de verantwoordelijkheid in het gezin om het beeld van de Hemelse Vader te laten zien. De vader is het hoofd van het gezin. God is een God van orde. God laat in Zijn woord zien hoe Hij het ziet. God laat niet zien hoe jij er over denkt. Want het gaat niet er om hoe en wat wij denken. We gaan vanmorgen lezen in 1 Korintiërs 12:12-25. God zegt hier dat het lichaam bestaat uit vele leden. Maar al die leden samen zijn één lichaam. Elk lid van jouw lichaam is belangrijk. Spieren, zenuwen….etc., alles moet goed functioneren. Zo is het ook met wat God geschapen heeft: het Lichaam van Jezus Christus, dit is Zijn gemeente. Zijn Lichaam, met Zijn vele leden. En elk lid werkt op Zijn manier in dit Lichaam. Gods woord spreekt over dat er vele gaven zijn, doch dit alles werkt één en dezelfde Geest. (1 Korintiërs 12:11) Elk kind van God is een lid van dit Lichaam. Eenieders aanwezigheid, eenieders functioneren is essentieel voor het Lichaam van Jezus Christus. Het mooie is als God je laat ontdekken wat jouw kwaliteiten zijn. De Heilige Geest zal het je laten zien. Misschien vindt je het niet leuk wat de Heilige Geest je laat zien, misschien juist wel. Maar het gaat niet om wat jij wel of niet leuk vindt. Waar het om gaat is het functioneren van het Lichaam van Jezus Christus. Waar het om gaat is dat jij functioneert binnen dit Lichaam met de gaven die jij van God hebt gekregen.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan naar Psalm 51:12. Als we tot God willen naderen, dan hebben we een rein hart nodig. God is als een verterend vuur. Hij is heilig. Hij is absoluut heilig. Ik wil het vergelijken met een vergrootglas. Met dat vergrootglas probeer je, in de felle zon, een krant in brand te steken. Zolang je met dat vergrootglas focust op het wiltte gedeelte van de krant, dan duurt het lang. Maar op het moment dat je met dat vergrootglas richt op het zwarte, op de letters, dan zie je meteen rook op komen. De krant begint al te gloeien. Niet lang daarna begint de krant al te branden. God is heilig ! Wij moeten heilig zijn. Heilig rein, wit. In Jesaja 1:18 staat: “…..al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw”. Dit is nodig om in de heilige tegenwoordigheid van God te komen. Van nature zijn wij geen perfecte mensen. Deze heiligheid, wat God van ons vraagt, kunnen we dus van onszelf uit niet realiseren. In Jezus Christus heeft God die mogelijkheid wel geschapen ! In Jezus Christus mogen en kunnen we wél rein en heilig voor het aangezicht van God staan ! Dit vanwege het volmaakte offer op Golgotha. We mogen dan belijden dat we gekocht en betaald zijn door het bloed van Jezus. Pinksteren is hét moment dat er niets meer staat tussen God en ons. Jezus heeft alles volbracht op het kruis op Golgotha. Hij heeft de dood overwonnen en is ten derde dag opgestaan uit het graf. Hij heeft Zich daarna nog laten zien aan Zijn discipelen. Vervolgens is Hij opgegaan naar het huis van Zijn Vader om ons daar een plaats te bereiden.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Waar gaat het over als je een kind van God bent ? Als Jezus in Israël rondloopt, dan gebeuren daar 2 dingen. Aan de ene kant de gevestigde kerk, de Joodse traditie. Aan de andere kant heb je de Zoon van God. Ik zou verwachten dat, als Jezus in het midden van Zijn gemeente komt, dat er een geweldige “wooow”, zal klinken. De heerlijkheid van God zal dan het hele huis dan vervullen. En de mensen rondom zullen zich dan richten op het huis van God ! Wat zien wij in Israël gebeuren als Jezus daar rondloopt ? Ik neem één of twee voorbeelden. We gaan naar Matteüs 15:1-11. We zien hier dat de gevestigde kerk meer gefocust is op de tradities, de gewoonten, zoals het behoorde te gaan, in plaats van gefocust te zijn op Jezus. Ze zijn bezig met dingen van het verstand. Jezus brengt de gehele zaak weer terug naar hen. Want zij beschuldigen Hem van het overtreden van de wet. Maar de vraag is: welke wet ? Is het een wet van mensen ? Of is het de wet van God ? Jezus zegt hen: “Waarom overtreedt ook gij ter wille van uw overlevering (zelfs) het gebod Gods” ? Jezus verwijst hier naar de wet van God ! Dus niet op de tradities van mensen. Jezus verwijt hen dat zij hun tradities verheffen boven de wil van God. Terwijl de wil van God boven alles zou moeten zijn !

Lees de volledige preek

(spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
De Heer kennen en de Heer ervaren in je leven kan heel verschillend zijn. Als je de Heer wil ervaren in je leven, is Hem alleen kennen niet voldoende. Hem willen ervaren in je leven, dat vergt radicale keuzes in je leven. Hem alleen kennen, zonder je leven aan Hem te geven, dat brengt je niet dichter bij Hem. Wij, als mens, zijn niet perfect. Wij zijn van nature zondig. Maar is dit een excuus om maar te zondigen ? Neen ! Weet u wat God zegt ? “Weest heilig, want Ik ben heilig”. (1 Petrus 1:16) Hoe kan dit nu eigenlijk ? Wij zijn van nature zondig en toch zegt God tegen ons dat wij heilig moeten zijn, gelijk Hij heilig is ? We lezen 1 Johannes 1:5-2:2. Onze wandel met Christus wil ik vergelijken met het verkeer op straat. Geestelijk gezien dan, natuurlijk. Op onze weg met Christus komen we verschillende situaties tegen. Bijv. een kruispunt. Je kunt rechtdoor gaan, dat is de weg van God, maar je kunt ook naar links en naar rechts afslaan, dat zijn doodlopende wegen. In tijden van verleiding weten we meestal heel goed wat de wil van God is. Gewoon rechtdoor op de weg met Hem gaan. Maar waarom slaan we dan soms naar links of naar rechts af ? Dat kan verschillende redenen hebben, bijv.: trots, je niet willen laten kennen bij je naaste, je vleselijke begeerte, schaamte voor het evangelie, een leugentje om bestwil…..enz. Al deze dingen zijn ‘spookrijders’ !

Lees de volledige preek

Meer nieuws