Welkom bij pinkstergemeente Sion

Welkom

Graag begroeten wij u op onze website. Op 15-09-2017 vierde Pinkstergemeente Sion haar 30 jaar jubileum en mochten wij beginnen met een gedenkwaardig en dankbaar jaar. Gedurende het gedenkjaar zullen diverse activiteiten plaats vinden in en rondom onze kerk in Venlo.

Middels deze website informeren we u over de geplande activiteiten voor de wijk, Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Als u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

21 maart | Studieavond Christenen voor Israël

Op donderdag 21 maart is er in Venlo een studieavond met ds. Kees van Velzen, spreker voor de stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. De bijeenkomst vindt plaats in de Pinkstergemeente Sion, Vossenerlaan 84 in Venlo-Blerick. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.
Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.
Meer informatie

Geen berichten gevonden.

Nieuws

(spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
Gods woord is de waarheid. En de waarheid, zo staat in Johannes 8:32, maakt ons vrij. Als iemand een boek wil schrijven, dan heeft hij inspiratie nodig. Inspiratie kan men halen uit bijv. wat men op dat moment meemaakt of wat men gaat meemaken of wat anderen meemaken. Inspiratie kan men uit vele dingen halen. De bijbel is weliswaar geschreven door mensen, maar deze mensen werden geïnspireerd door God. God houdt van mensen. Deze liefde van God is de rode draad door de gehele bijbel. God houdt van mensen ? Als je het oude testament leest, vooral in Genesis, dan zou je daar je twijfels over kunnen hebben. Hoe zit het nl. dan met de verwoesting van Sodom en Gomorra ? Een hele stad werd door Gods toorn verwoest met alle mensen en kinderen daarin. (Genesis 19:1-29) Of hoe zit het dan met het volk van God in die veertig jaar in de woestijn ? Velen hebben de dood gevonden in die woestijn. Weet u, God is liefde. Hij houdt van mensen, maar Hij haat de zonde. Het grote verschil met het nieuwe testament is de komst van Jezus. In het oude testament was het God en de mens. Het was een heilig God en een zondige mens. In de bijbel staat dat het loon der zonde de dood is ! (Romeinen 6:23) Er was geen Middelaar tussen God en de mens. Vele mensen hebben daardoor, vanwege hun zonden, de dood gevonden. God toont Zijn liefde voor de mens door Zelf mens te worden. Jezus werd de Middelaar tussen God en de mens.
Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We lezen vanmorgen uit 1 Petrus 5:1-11. Petrus vermaant hier de oudsten der gemeente. Hoe is deze vermaning bedoelt ? Petrus geeft hier iets mee voor hun bediening. Je kunt het zien als een moeder haar kind ’s morgens uitzwaait op zijn/haar weg naar school en vervolgens zegt: “kijk je goed uit op de weg” ! Het is een soort waarschuwing uit liefde. Er kan nl. iets gebeuren als hij/zij niet uitkijkt. Op dezelfde manier geeft Petrus een vermaning mee aan de oudsten. En niet alleen aan de oudsten maar wij lezen dat hij deze vermaning ook meegeeft aan de jongeren. Petrus spreekt hier de mensen bemoedigend aan. Hij spoort hier de mensen aan om in de rust van de Heer te blijven, in elke situatie, in alle nederigheid. Nederigheid is een vorm die wij in Nederland eigenlijk niet meer kennen. Tegenwoordig draait het bij de mensen steeds mee om het ‘ikke’. Je moet opkomen voor jezelf. De mens wordt steeds meer egoïstischer. Steeds meer op zichzelf gericht. Gevolg is dat de mens steeds eenzamer wordt. Want alles draait toch steeds meer om jezelf ? De mens is steeds meer bezig zijn eigen wereld te creëren. Gods woord roept ons hier op om nuchter en waakzaam te blijven. Nuchter betekent hier: laat je niet bedwelmen, laat je niet meenemen door een roes. Wees waakzaam ! De wereld wordt steeds meer hoogmoediger. Waarom ? Antw.: omdat dit de wil is van hem die in deze wereld heerst, dat is satan. Voor ons, kinderen Gods, is het steeds belangrijker om bewust te zijn wat er in deze wereld aan het gebeuren is. Moeten wij dan bang worden ? Neen, want er is verlossing door Jezus Christus !
Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Hoe zit het met onze zekerheid en standvastigheid in Christus ? Het gaat niet om de standvastigheid van de wereld, maar het gaat om de standvastigheid van de eeuwigheid. Alles in deze wereld is aan tijd onderworpen. Daarom is het belangrijk dat ons leven, ons gehele wezen, gefundeerd is in vastigheid. De mens zoekt zekerheid. Als je een baan hebt op uitzendbasis, dan verlang je naar een vast contract. Met een vaste aanstelling, daar kun je nl. je toekomst op bouwen. In Kolossenzen 3:2 staat: “Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn”. We gaan vanmorgen lezen in Hebreeën 12:1-3. Het gaat hier om dat de Here Jezus alles verdragen heeft en dat Hij de weg gelopen heeft die Zijn hemelse Vader Hem gegeven heeft. Jezus is God. Maar Hij heeft Zijn goddelijkheid afgelegd en is aan de mens gelijk geworden. Hij is net zo geboren als u en ik. Waarom ? Omdat de zonden, die door een mens, Adam, in de wereld was gekomen, zo moest ook de zonden door een mens, Jezus, uit de wereld worden genomen. Voorwaarde was dat die mens rein en heilig moest zijn. Jezus heeft, als rein offerlam, al onze zonden aan het kruis op Zich genomen ! Hij heeft Zijn leven gegeven aan het kruis voor al onze zonden ! Jezus had Zich geheel en al overgegeven aan de wil van Zijn hemelse Vader. In Johannes 3:16 staat: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”. Jezus heeft Zijn leven gegeven uit liefde voor jou en mij, voor de gehele mensheid.

Lees de volledige preek


(spreker: br. Rob Koreneef, voorganger Evangelische kerk te Balen, België)
We lezen vanmorgen Marcus 4:35-40. De storm op het meer. De oversteek, dat is vanmorgen het thema van deze preek. In dit verhaal lezen we dat Jezus zei: “Laten wij oversteken naar de overkant”. Op dat moment was het al laat op de dag. De discipelen hadden van te voren al onderwijs gekregen van Jezus over het mosterdzaadje. (lees: Marcus 4:30-32) Maar hoe komt dat Koninkrijk Gods er eigenlijk ? Zal dat inderdaad gaan zoals dat kleine mosterdzaadje ? En als dat kleine mosterdzaadje er is, hoe gebeurt dat dan ? Met die vragen zat men niet alleen toen, maar heden ten dage ook wij. Hoe komt dat Koninkrijk Gods er ? En, als dat tijdens ons leven al komt, hoe zal dat dan gaan gebeuren ? Zullen we daarvan iets gaan merken in ons leven ? Terug naar ons verhaal. Jezus zei: “laten wij oversteken naar de overkant”. Waarom oversteken ? Was het vaste land niet goed genoeg ? Was het niet goed genoeg in Galilea ? Waarom een veilige haven verlaten, als er storm op til is ? En wat betreft de overkant: wat is dat voor een gebied ? Dit gebied lag buiten Israël. Het was het Overjordaanse, maar dan omgekeerd. Het is de Jordaan oversteken, maar dan omgekeerd ten tijde dat men het beloofde land binnenkwam. Terug naar de heidenen ! Terug naar waar men geen God kende. Wat kende men dan wel in het Overjordaanse ? Antw.: men kende varkens. Onreine dieren. Aan de overkant kende men veel zelfgemaakte afgoden.
Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We hebben de Here nodig om ons te leiden. Gods woord zegt: “Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan”. (Psalm 127:1) We gaan lezen uit 1 Korintiërs 2:1-5. Als wij kinderen Gods zijn, dan gaat het er niet om wie jij of ik ben. Het gaat er niet om of ik universiteit hebt gehad of dat ik misschien de lagere school niet afgemaakt zou hebben. Het gaat hierom: kan Gods liefde, door mij heen, naar mijn naaste komen. Ben ik bereid om stappen te nemen naar mijn naaste, indien hij of zij hulp nodig heeft. Durf ik mijn schaamte aan de kant te leggen om naar mensen toe te gaan en te zeggen: “kan ik jou helpen” ? Als christenen zijn wij vaak naar de kerk gericht. Dat doen we omdat we God willen aanbidden. We willen Hem kennen. We willen goed zijn voor God. Maar… wat wil God ? Wil God dat jij volmaakt bent. Wil Hij dat je van het ene op het andere moment verandert in een supermens ? Of heeft God andere plannen ? In Gods woord staat dat God jou en mij reeds bereid heeft in de moederschoot. (Jeremia 1:5; Jesaja 44:2) God had toen al gepland hoe wij er uit zouden zien. En als we dan geboren worden, dan gaan we mettertijd ontdekken welke kwaliteiten, welke talenten we van God hebben meegekregen. En dit is juist wat God wil, dat we onze talenten gaan ontdekken en die gaan ontwikkelen. En deze dan uiteindelijk tot eer en glorie van Hem gaan gebruiken.
lees de volledige preek

Meer nieuws