Welkom bij pinkstergemeente Sion

Welkom

Graag begroeten wij u op onze website. Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Toch hebben we één ding gemeenschappelijk: Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16) PG Sion is al meer dan 30 jaar actief in Venlo en omgeving. We organiseren diverse activiteiten voor de wijk zoals de Vossenkamp (spel en activiteiten voor de jeugd), Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Indien u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.
Vanwege de ontwikkelingen omtrent het corona virus, zijn de doordeweekse activiteiten aangepast. Deze worden alleen in het kerkgebouw gehouden (aangepaste indeling). Uiteraard volgen we de richtlijnen van het RIVM en is het dringende verzoek om bij gezondheidsklachten de live-stream te volgen ipv de dienst bij te wonen.
Dinsdag
10:00 – Vrouwenochtend + mannen wandelen
Zomerstop van de bijbelstudie tot begin september
Donderdag
10:00 – Mannenochtend
Zomerstop van de bidstond tot begin september
10 september 20:00 – studieavond met ds. Henk Poot het geheim van Israël
Zaterdag
22 augustus –  PG Sion informatiestand in Venlo
5 september 19:00 – Filmavond

Zondag
10:30 – Zondagsdienst (in de kerk en via de live-stream)


Nieuws

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil met jullie gaan naar Psalm 117. Een korte psalm, zo niet de kortste. Dit is eigenlijk een lied wat je mee mag nemen in je dagelijkse leven. Het is een lied dat in je mag opborrelen om je te bemoedigen. Het woord van de Here geeft kracht. Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons ! Met het zingen van dit lied proclameer je dat je gelooft dat de Here alle macht heeft over elke situatie in je leven. Onder alle omstandigheden is de Here goed, rechtvaardig, machtig en trouw over ons. We mogen weten dat ons leven in Zijn hand is. Dit te weten is voor eenieder van ons persoonlijk belangrijk. De Here heeft ons een geweldige zegen gegeven. Ik merk steeds meer dat de mensen in deze wereld zoeken naar iets wat hun leven vervuld. Juist in deze tijd, met de corona, vragen de mensen zich af: “wat moeten we hiermee en hoe lang gaat het nog duren” ? De anderhalve meter afstand houden…..enz. De mensen zijn zo langzamerhand moe van al die wetten en regeltjes omtrent de corona-crisis. Wat doet het met jou ? Als je alleen thuis bent, voel je je dan eenzaam ? Als alles om je heen stilvalt, heb je dan niets meer te doen ? Zijn wij afhankelijk van hoe de wereld draait ? Of hebben wij een relatie met de levende God ? Hebben wij Gods rust in onze ziel ? Als dit zo is, dan is dit een grote zegen. Je moet niet van alles, maar je hebt je tijd met de Here. Je gaat steeds meer merken dat God met je is ! Je gaat ook steeds meer merken dat de Here je stimuleert om je gaven en talenten te gebruiken tot eer en glorie van Hem tot opbouw van Zijn Koninkrijk ! Zijn vreugde en passie vervullen je hart ! Maak de Here groot, waar je ook bent ! Als je een strijd of nood hebt, ga niet bij de pakken neerzitten, maar ga de Here loven en prijzen ! Als je de Here groot gaat maken, dan komt de zegen van God ! God troont op de lofzangen van Zijn volk. (Psalm 22:4) Als wij de Here gaan loven en prijzen dan komt de zalving van de Heilige Geest op ons ! Moeilijke situaties in ons leven zullen komen, maar als je in de rust van de Here blijft, dan zul je al die situaties overwinnen met de Here ! We gaan naar Psalm 127:1-5. “Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan”.

Lees de volledige preek

Vandaag staan we ondanks de hitte weer met de stand in Venlo bij het stadhuis om informatie te geven en vragen te beantwoorden voor iedereen die meer wil weten over het evangelie van Jezus Christus.


(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Wat geweldig is het offer dat gebracht is door Jezus op Golgotha, wat ons volkomen vrijgemaakt heeft ! Niets is er meer wat ons vasthoudt. Bent je bekend met de Hindenburg ? Een gigantisch groot luchtschip. Het werd met ankers aan de grond gehouden. Maar…als ze op een gegeven moment alle ankers losgemaakt hadden, dan ging dit gigantisch luchtschip de lucht in en dreef op de wolken. Het vloog de hele wereld rond. Het was in die tijd (1936) een heel belangrijk vervoermiddel. Helaas is de Hindenburg door brand verwoest in 1937. Dit is eigenlijk ook voor ons zo. We zijn in deze wereld en de Here heeft al onze ankers die ons aan deze wereld verbonden losgemaakt. En op het moment dat wij ons laten meenemen door de Geest van God, dan drijven wij ver boven alles wat er gebeurt in deze wereld. De wereld kan in probleemsituaties alleen maatregelen nemen en deze maatregelen hebben gevolgen. Maar alleen God heeft de algehele controle en Hij heeft gezegd: “vertrouw op Mij” ! Ik wil met jullie lezen in Sefanja 3:9-17. Ik geloof dat de beloften die God heeft gegeven aan Zijn volk Israël ook voor ons zijn. De Here zegt hier dat Hij de volken andere reine lippen zal geven. Dat betekent dat Hij andere woorden in de monden zal geven. Reine woorden. De pure waarheid van God ! Reine lippen die de pure waarheid van God proclameren. Want satan heeft niets liever dan dat wij in een hoekje wegkwijnen en ons laten wegdrukken door de dingen die over de wereld gaan komen. Hij wil ons leiden met angst en verderf. Maar onze God is een God van pure vrede en liefde !

Lees de volledige preek

Op zaterdag 8 augustus organiseert Pinkstergemeente Sion een filmavond. We draaien het vervolg van de film van afgelopen zaterdag, Left behind 2. Uiteraard houden we voldoende afstand en zijn er desinfectie middelen aanwezig.

De zaal is open vanaf 19:00, de film begint om 19:30. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd en de toegang is uiteraard gratis.

Op zaterdag 1 augustus organiseert Pinkstergemeente Sion een filmavond. Uiteraard houden we voldoende afstand en zijn er desinfectie middelen aanwezig.

De zaal is open vanaf 19:00, de film begint om 19:30. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd en de toegang is uiteraard gratis.

Meer nieuws