Welkom bij pinkstergemeente Sion

Welkom

Graag begroeten wij u op onze website. Op 15-09-2017 vierde Pinkstergemeente Sion haar 30 jaar jubileum en mochten wij beginnen met een gedenkwaardig en dankbaar jaar. Gedurende het gedenkjaar zullen diverse activiteiten plaats vinden in en rondom onze kerk in Venlo.

Middels deze website informeren we u over de geplande activiteiten voor de wijk, Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Als u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

21 maart | Studieavond Christenen voor Israël

Op donderdag 21 maart is er in Venlo een studieavond met ds. Kees van Velzen, spreker voor de stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. De bijeenkomst vindt plaats in de Pikstergemeente Sion, Vossenerlaan 84 in Venlo-Blerick. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.
Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.
Meer informatie

Geen berichten gevonden.

Nieuws

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We hebben de Here nodig om ons te leiden. Gods woord zegt: “Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan”. (Psalm 127:1) We gaan lezen uit 1 Korintiërs 2:1-5. Als wij kinderen Gods zijn, dan gaat het er niet om wie jij of ik ben. Het gaat er niet om of ik universiteit hebt gehad of dat ik misschien de lagere school niet afgemaakt zou hebben. Het gaat hierom: kan Gods liefde, door mij heen, naar mijn naaste komen. Ben ik bereid om stappen te nemen naar mijn naaste, indien hij of zij hulp nodig heeft. Durf ik mijn schaamte aan de kant te leggen om naar mensen toe te gaan en te zeggen: “kan ik jou helpen” ? Als christenen zijn wij vaak naar de kerk gericht. Dat doen we omdat we God willen aanbidden. We willen Hem kennen. We willen goed zijn voor God. Maar… wat wil God ? Wil God dat jij volmaakt bent. Wil Hij dat je van het ene op het andere moment verandert in een supermens ? Of heeft God andere plannen ? In Gods woord staat dat God jou en mij reeds bereid heeft in de moederschoot. (Jeremia 1:5; Jesaja 44:2) God had toen al gepland hoe wij er uit zouden zien. En als we dan geboren worden, dan gaan we mettertijd ontdekken welke kwaliteiten, welke talenten we van God hebben meegekregen. En dit is juist wat God wil, dat we onze talenten gaan ontdekken en die gaan ontwikkelen. En deze dan uiteindelijk tot eer en glorie van Hem gaan gebruiken.
lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
God is goed en God heeft goede plannen. God is niet iemand die vandaag met jou links wil en ineens morgen met jou rechts wil gaan. God is iemand die een rechte lijn voor jouw leven heeft. Zijn doel is het dat wij behouden zijn en dat we vervolgens met Zijn plannen meegaan. Hij heeft een doel voor alle mensen. Ongeacht leeftijd, komaf, cultuur, welke taal dat je spreekt. Het maakt Hem alles niets uit. De Here heeft eenieder lief. We gaan lezen in Jeremia 29:1-14. Dit is een brief van Jeremia aan de ballingen in Babel uit het jaar 686 vóór Christus. Het volk van God was in ballingschap. De ballingschap van het volk van God had een reden. De reden was de ongehoorzaamheid van het volk van God. Het bedroefde God dat Zijn eigen volk hun eigen weg ging. En dit, terwijl Hij Zijn volk met vele beloften had begiftigd. God stond ten allen tijde klaar voor Zijn volk. Als er strijd was, gaf Hij hun de overwinning. Als er een nood was, dan gaf Hij hun de oplossing. Als zij een leider nodig hadden, gaf Hij hun een leider. De Here gaf hun een land dat overvloeide van melk en honing. Hoe moet je dit zien ? Stel dat je zoon jarig is. Je bent heel enthousiast op zoek naar een mooi cadeau voor hem. Je bent dolgelukkig als je eindelijk iets vindt waarvan je zeker weet dat je met dat cadeau hem heel blij zou maken. Dan komt het grote moment dat je hem dat cadeau op zijn verjaardag mag overhandigen. Hoe zou jij je voelen als hij dat cadeau aannam en het vervolgens opzij legde en er geen aandacht aan gaf ? Hij negeerde het cadeau helemaal !
Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen naar Johannes 13:31-35 De bijbel is een handleiding voor het leven. Het spreekt over de liefde van God. God wil ons in die liefde leiden. Vers 31 en 32 vond ik een heel vreemde tekst. Wat bedoelt Jezus eigenlijk hiermee ? Jezus spreekt hier over Zichzelf en hoe Zijn relatie met Zijn Vader is. Op een andere plaats zegt Hij dat Hij en Zijn Vader één zijn. (Johannes 10:30) Hij kon alleen maar die dingen doen, die Hij van Zijn Vader gehoord en gezien had. (Johannes 5:19) God was aanwezig in Hem. En het feit dat dat zo was, dat heeft Hij laten zien door al de wonderen en tekenen die Hij heeft gedaan en door de woorden die Hij gesproken heeft. God, de Schepper van hemel en aarde houdt van de mens en wil de mens genezen. Deze God heeft Zich geopenbaard in Jezus Christus. Hij heeft gezegd dat wie Hem gezien heeft, die heeft de Vader gezien. (Johannes 14:9) Jezus heeft laten zien wie Zijn Vader is.
Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil vanmorgen lezen in Filippenzen 1:27-30 Paulus schrijft deze brief aan de Filippenzen om hen te laten zien waarom het werkelijk gaat. De liefde van God is voor iedereen gelijk. Bij God is er geen aanziens des persoons. God houdt van de mens. De wil van God is, dat niemand verloren gaat, maar dat de mens eeuwig leven heeft. De liefde die de Here geeft, die wordt gelijkelijk uitgestort over de mens. De ene mens zal echt niet meer van Gods liefde ontvangen dan de ander. Neen, eenieder even veel. Paulus spreekt hier de Filippenzen aan over hoe zij Gods liefde in hen kunnen laten doorwerken. Paulus spreekt hier ook ons aan. Hij roept ons op om een waarachtig getuige van Christus te zijn in ons leven. Ondanks wat er in de wereld is en nog gaat komen, roept hij ons op om vast te staan in het geloof en in de genade Gods. Onwankelbaar in het geloof, ondanks alle strijd en al het lijden die wij ondergaan in deze wereld vanwege ons geloof in Jezus Christus. Paulus spreekt hier uit ervaring. Hij heeft het lijden voor Christus zelf ondergaan. Hij is gevangen gezet Hij is veroordeeld vanwege zijn geloof in Jezus Christus. Uiteindelijk is hij ter wille van het evangelie ter dood gebracht. In die liefde die wij van God hebben ontvangen, daarin mogen wij staan in de kracht van Gods Geest en niet in angst.
Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Beeldvorming ! Waar is de wereld mee bezig ? Waar zijn de kinderen Gods mee bezig ? Gods woord spreekt over kinderen Gods die Zijn liefde en Zijn genade hebben ontvangen. Doordat wij ons , als kinderen Gods, door Gods Geest laten leiden ten opzichte van de wereld, daardoor gaan de mensen zien wie Christus is. Je ziet tegenwoordig steeds meer dat de wereld een stok zoekt om de christenen te slaan. De dingen die wij, kinderen Gods, in het vlees doen, die vinden de mensen om tegen ons te gebruiken. In Johannes 4:24 staat: “God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid”. We gaan lezen in de brief van Paulus aan de Galaten. Galaten 3:1-4. Paulus spreekt hier duidelijk naar de Galaten toe. Hij zegt nl.: “O, onverstandige Galaten……..”. Hij was zeer ontzet hetgeen hij gehoord had over de Galaten. Soms kan het ook in ons leven zo zijn dat Gods Geest ons aanspreekt met: “O, waar ben je nu mee bezig” ! Wat heeft Gods Geest gegeven aan de kinderen Gods ? Wat heeft Jezus aan ons gegeven ? Wie zijn wij in Christus ? Waarom zijn wij kinderen Gods ? Omdat wij zo goed zijn ? Neen, het is zuiver Gods genade !
Lees de volledige preek

Meer nieuws