Welkom bij Pinkstergemeente Sion

 

Graag begroeten wij u op onze website. Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Toch hebben we één ding gemeenschappelijk: Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16) PG Sion is al meer dan 30 jaar actief in Venlo en omgeving. We organiseren diverse activiteiten voor de wijk zoals de Vossenkamp (spel en activiteiten voor de jeugd), Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Indien u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.
Vanwege de ontwikkelingen omtrent het corona virus, zijn de doordeweekse activiteiten aangepast. Deze worden alleen in het kerkgebouw gehouden (aangepaste indeling). Uiteraard volgen we de richtlijnen van het RIVM en is het dringende verzoek om bij gezondheidsklachten de live-stream te volgen in plaats van de dienst bij te wonen.              

We volgen ook het dringende advies op van maximaal 30 personen tijdens bijeenkomsten. Reserveringen hebben voorrang, meld je voor activiteiten en diensten aan via: activiteiten@pgsion.com

Nieuws

(spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
Vanmorgen wil ik het hebben over de profeet Micha. Micha was een van God gezonden profeet die profeteerde over de ondergang van Jeruzalem. Als wij het bijbelboek Micha openslaan, dan lezen we dat hij hier recht tegenover de profeten, die in dienst van de stad Jeruzalem, stond. Zij profeteerden dat het volk zich geen zorgen hoefden te maken, omdat God in hun midden was. Van Gods oordeel over Jeruzalem was er bij hun geen sprake. (Micha 3:11) We lezen in Micha 3:1-4 wat voor leiders Jeruzalem in die tijd waren. Het waren rovers, zakkenvullers. Alles wat zij voor het volk deden, deden zij om er zelf rijk van te worden. Idem dito de profeten van de stad. Zij waren niet van Godswege. Het waren, in feite, waarzeggers die hun waarzeggerij pleegden voor geld. We zien in dit bijbelboek de spanning tussen het oordeel over Jeruzalem en Gods machtig herstelplan voor Jeruzalem. Uiteindelijk zou het dan toch goed komen voor Jeruzalem. Maar eerst moest het oordeel Gods over de stad komen vanwege de zonde. En juist hiervan profeteerde Micha, terwijl de profeten van de stad dit ontkenden. Het volk was ongehoorzaam naar God. In Micha 6 lezen we dat ze de Inzettingen van Omri. (1Koningen 16:25) en het Huis van Achab, (1 Koningen 16:30) de zoon van Omri onderhouden.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
We gaan naar Handelingen 8:26-35. We zien hier dat de kamerling uitleg vraagt aan Filippus aangaande het schriftwoord in Jesaja. Hij begreep niet wat er geschreven stond. Over wat en over wie werd hier gesproken ? Filippus legde hem uit dat het over Jezus ging, de komende Messias. Zo mogen ook wij vrijmoedig aan de Here vragen indien wij iets niet begrijpen uit Zijn woord. God heeft ons Zijn woord gegeven. In Zijn woord kunnen wij lezen hoe wij naar Zijn wil kunnen leven. Als wij naar Zijn wil leven dan zal Hij ons overvloedig zegenen. Wij mogen Gods woord ter harte nemen. Wij mogen met een nederig hart tot God komen. God ziet ons hart. God kijkt niet naar hoe jij uitziet. Neen, Hij kijkt naar jouw hart. Gods woord leert ons dat wij elkander lief mogen hebben. Ja, zelfs onze vijanden. Gods woord leert ons te vergeven ! Dit is misschien één van de moeilijkste dingen voor de mens. Want hoe kun je iemand vergeven die je pijn heeft gedaan ? God, echter, is een vergevend God. Hij vergeeft ons onze zonden. Hij maakt ons een nieuwe schepping in Jezus Christus. We hebben een machtig God ! Ik wil afsluiten met 1 Kronieken 28:9. Ken de Here. Dien Hem met een volkomen toegewijd hart en een bereidwillig gemoed. Zoek Zijn aangezicht. Hij laat Zich vinden !

Op 8 oktober is Ronny Heyboer bij Pinkstergemeente Sion te gast om op zijn inspirerende wijze te komen spreken over de gebeurtenissen en vorderingen in Borneo. De zaal is vanaf 19:30 geopend. Aanvang vanaf 20:00. Uiteraard is deze avond ook via de live stream te volgen. 

Meer informatie over Living Waters en andere projecten is te vinden op http://www.heyboer.org/nl/

Meld je voor activiteiten aan via: activiteiten@pgsion.com

Zaterdag wordt er bij Pinkstergemeente Sion een bedank avond georganiseerdSOS Angola. Onder het genot van een hapje en een drankje worden de vorderingen van de lopende projecten getoond en krijgt u inzage in de werken van deze stichting.

U kunt zich nog aanmelden voor de SOS Angola bedankt avond van morgen 19:00 bij Pinkstergemeente Sion.
Voor iedereen die meegeholpen heeft in giften of gebed én voor iedereen die meer wil weten over SOS Angola en haar projecten.

Toegang: Gratis
Aanmelden via: angolainnood@hotmail.com
Adres: Vossenerlaan 84 Blerick.

Het is een tijdje stil geweest maar we hebben niet stil gezeten.

Op 19 september om 19:00 heeft S.O.S Angola een activiteit bij Pinkstergemeente Sion om de sponsoren te bedanken en de vorderingen te laten zien.

Toegang is gratis, wél aanmelden via angolainnood@hotmail.com in verband met het eten.

Meer nieuws