Welkom bij pinkstergemeente Sion

Welkom

Graag begroeten wij u op onze website. Op 15-09-2017 vierde Pinkstergemeente Sion haar 30 jaar jubileum en mochten wij beginnen met een gedenkwaardig en dankbaar jaar. Gedurende het gedenkjaar zullen diverse activiteiten plaats vinden in en rondom onze kerk in Venlo.

Middels deze website informeren we u over de geplande activiteiten voor de wijk, Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Als u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Het woord van zondag 17 juni 2018

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen naar Filippenzen 3:17-4:1. Paulus schrijft hier tot de gemeente te Filippenzen: “Weest allen mijn navolgers….”.Paulus refereert hier ook naar de broeders die, evenals hij, wandelen in het rotsvaste geloof in Christus. Hoe is uw wandel in Christus ? Kunnen de mensen om u heen zeggen dat u iets hebt wat zij ook willen hebben ? Paulus wil hier de Filippenzen het een en ander vertellen. Zijn liefde gaat uit naar hen, omdat zij één van de eerste gemeenten waren die hem navolgden. Hij had een bijzondere band met hen. Tijdens zijn gevangenschap baden zij niet alleen voor hem. Zij volgden hem niet alleen in datgene hij hen onderricht had. Het belangrijkste was: zij brachten ook in praktijk wat zij geleerd hadden van Paulus. Dat was de gezindheid van Jezus Christus in de liefde ! Paulus spreekt hier over in Filippenzen 4:1. Er is hier niet sprake van zomaar een onderwijzing, neen, er is hier sprake van een gemeenschap. Hoe fijn is het als je broeders en zusters hebt, waarmee je een gemeenschap kunt zijn in Jezus Christus.
Lees de volledige preek

Nieuws

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
De Here is waard al onze lof en aanbidding ! En dat is goed, want Hij wil ons leiden in al onze wegen. Hij wil ons wijsheid en kennis geven. Weet u, het kennen van God wil iets uitwerken in ons leven. Het wil iets in beweging zetten. Gods Geest zet jouw leven in beweging. Het is niet zo van: “oh, wij kennen God en dat was het” ! Neen, de vraag is: kennen wij God wel ? Voorbeeld: ik ken president Trump van de Verenigde Staten. Vanwaar ken ik hem ? Antw.: van de krant en van de tv. Ik heb hem nooit persoonlijk ontmoet, maar ik ken hem wel. Dus….eigenlijk ken ik hem niet. Ik heb alleen allerlei dingen van hem gezien en gehoord op tv en in de krant. Wie hij werkelijk is als persoon, dat weet ik niet. Dus…eigenlijk kan ik niet zeggen dat ik hem echt ken. Als je God echt kent, dan kun je getuigen van Zijn zegeningen, van Zijn wonderen die Hij gedaan heeft in jouw leven. God wil dat wij Zijn getuigen zijn ! Een getuige is niet iemand die alleen maar spreekt over hetgeen hij gelezen heeft.
Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We lezen vanmorgen uit Matteüs 19:16-26. De rijke jongeling. Dit verhaal zullen we ongetwijfeld wel vaker gelezen hebben. Waar gaat het in dit verhaal eigenlijk om. Moet deze jongeling daadwerkelijk al zijn rijkdommen onder de armen verdelen om het eeuwig leven te verwerven ? ……
Nee. . Daar draait het niet om in het Koninkrijk van God. Dit is niet wat Jezus hier bedoelt. Het is natuurlijk wel een goede daad. Maar, als de jongeling dit doet, is hij dan behouden ? Kan hij, überhaupt, iets goeds doen om zijn behoudenis te verwerven ? En wat is eigenlijke het goede, het werkelijke, waardoor iemand behouden kan worden ? Antw.: dat is alleen het volmaakte offer van Jezus Christus ! Het is zuiver de genade van God waardoor wij behouden kunnen worden. Niet uit werken die wij zouden kunnen doen. Hoe goed zij ook zijn.
Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
De Here is een machtig God ! Hij is onveranderlijk dezelfde ! In alles is Hij dezelfde ! Als God altijd al gezegend heeft, dan doet Hij dat ook nu ! En zolang als de tijd is blijft Hij zegenen ! En als wij eens bij Hem zijn, zullen wij nog steeds in Zijn zegen, in Zijn genade, in Zijn liefde zijn ! We gaan vanmorgen naar Lucas 19:1-10. Weet u, soms willen mensen wel weten wie Jezus is, maar omstandigheden, situaties in de wereld waarin zij leven zijn als een muur tussen hun en de persoon Jezus. Ze willen zoveel meer ervaren de zalving van God, maar….wat is het dat hun tegenhoudt ? Wat blokkeert tussen hun en Jezus ? We zien hier Zacheüs. Hij was rijk. Dus…hij kon zich van alles permitteren. Maar wat doet deze man ?
Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Pinksteren ! We vieren het elk jaar. Wat vieren we ? De uitstorting van de Heilige Geest ! Dat klopt ! We lezen in Handelingen 2:1-4. We zien hier een geweldige zalving die over de discipelen komt. Pinksteren ! Het is een vernieuwing ! De discipelen beginnen te spreken en te getuigen tot de mensen in talen die zij niet geleerd hadden. Ze beginnen te verkondigen de machtige daden van God en de liefde van Jezus Christus. Het geweldig verlossend werk wat God heeft bewerkt door Hem ! Door de Heilige Geest proclameerden zij de overwinning die Jezus behaald heeft door Zijn offer gebracht aan het kruis van Golgotha ! Weet u, de Heilige Geest is niet pas op die eerste Pinksterdag gekomen ! De Heilige Geest was er al in den beginne ! Hij is één van de persoonlijkheden van God. Van de drie-eenheid van God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Lees: Genesis 1:26. “Laat ons mensen maken…..”.
Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
De Here is Koning over alles wat is. Toen Hij alles geschapen had zag Hij dat het goed was. De mens, echter, is ook bezig geweest in de schepping en niet alles is en was goed. Prijs de Heer, dat we God kennen en dat Hij zegt dat Hij een nieuwe hemel en nieuwe aarde zal maken. (Jesaja 66:22) God heeft de dingen uitzonderlijk goed en mooi gemaakt. Kijk maar naar je eigen lichaam hoe alles functioneert. Wonderbaarlijk hoe de Heer alles geschapen heeft ! We gaan vanmorgen lezen in Spreuken 31:10-31. Het is vandaag Moederdag. Dit is wat in Gods woord geschreven staat over de huisvrouw. Huisvrouw, oftewel moeder. Ze zorgt voor haar kinderen en man. Ik moet dan denken aan de tijd dat ik de werving en selectie van nieuw personeel deed. Op een bepaald moment belde een vrouw op om te solliciteren naar een bepaalde functie.
Lees de volledige preek

Meer nieuws