Welkom bij pinkstergemeente Sion

Welkom

Graag begroeten wij u op onze website. Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Toch hebben we één ding gemeenschappelijk: Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16)

PG Sion is al meer dan 30 jaar actief in Venlo en omgeving. We organiseren diverse activiteiten voor de wijk zoals de Vossenkamp (spel en activiteiten voor de jeugd), Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Indien u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.

Geen berichten gevonden.

Nieuws

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion.
We gaan vanmorgen naar 2 Kronieken 20:1-7 Hier is een strijd aan de gang. Er is een grotere menigte opgetrokken om tegen Juda te vechten. Men heeft het Josafat bericht. Wat staat er: Josafat werd bevreesd. Hij was écht bevreesd ! Wat doet hij met deze angst ? Wat doet hij met deze dreiging die op hem afkomt ? Antw.: hij besluit om het aangezicht van de Here te zoeken. En niet alleen hijzelf ! Hij roept het gehele volk op om met hem voor het aangezicht van de Heer te komen. Vanuit alle dorpen en steden rondom kwamen de mensen om met hem te bidden. Weet je, soms hebben wij niet geleerd wat de wereld allang weet. In veel gevallen zwicht de overheid als het volk opstaat tegen allerlei wetten die hen worden opgelegd. Ze herzien vaak deze wetten als er massale protesten zijn. Dit alles ten gunste van het volk. Wat denk je wat God doet als het volk van God opstaat ? Denk je dat God niet hoort ? Dat God Zich niet laat verbidden ? Lees het verhaal over de val van Jericho ! (Jozua 5:13-6:20) Het volk van God had van de Here ontvangen om zeven dagen rondom Jericho te trekken met bazuingeschal.

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Als we een persoonlijke relatie hebben met God wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. (2 Korintiërs 4:16) Als je met de Here leeft, dan zegent Hij jou elke dag. De Here geeft ook je allerlei mogelijkheden om Hem te dienen. De Here geeft je talenten. Doe er wat mee ! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. (Marcus 9:23) Doe wat je hand vindt om te doen, want je weet niet wat gezegend wordt. Kom in beweging en doe datgene wat God in je hart geeft om te doen ! Doe het met volle inzet. Een tekst wat mij altijd aanspreekt is: 1 Korintiërs 14:26. Wat neem jij mee als je naar de samenkomst komt ? Een psalm ? Een lering ? Een openbaring ? Een tong of een uitlegging ? Wat heeft de Here jou mee gegeven tot stichting van je broeders en zusters ? God geeft jou dingen die jij van te voren niet voor mogelijk had gehouden ! Als je een aanraking met God krijgt, dan zijn alle andere dingen ineens niet meer belangrijk. Hij tilt je, als het ware, op met Zijn machtige handen ! Weet je, deze God wil jou ontmoeten ! Hij wil bij jou zijn ! Hij wil jou vullen met Zijn liefde !

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil met jullie vandaag gaan lezen in 2 Petrus 1:12-19. Petrus zegt hier dat hij zal volharden de gelovigen er aan te herinneren om op de weg des Heren te blijven wandelen. Om in de kracht en in het woord des Heren te blijven. En om in de overwinning van Christus te blijven. De wereld is voortdurend bezig om ons van Christus af te houden. Continu probeert de wereld ons in onze gedachten te misleiden. Ook onze zintuigen worden daarvoor gebruikt. We zien dingen….we horen dingen…..etc. Daarom is het belangrijk om krachtig in de Here te zijn. Jezus Christus moet het fundament zijn waarop wij ons geloof bouwen. “Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt”. (lees: 1 Korintiërs 3:10-15) Laat je leiden door al hetgeen Gods Geest je geeft om te doen en laat je niet afleiden door al hetgeen gebeurt in deze wereld. Als we verder lezen in 2 Petrus 2:1-3, dan lezen we dat er ook valse profeten, valse leraren zullen komen met allerlei verderfelijke ketterijen en losbandigheden. Wees waakzaam ! Toets alles naar Gods woord ! De wereld trekt zich steeds minder aan hetgeen in Gods woord staat ! Mijn vraag aan jou is: “waar wil jij naar toe” ? Is jou verwachting in de Here of in deze wereld ? Feit is, dat alles er op wijst dat de Here spoedig terugkomt ! De druk in deze wereld neemt steeds meer toe ! Hongersnoden, rampen, pestziekten…..etc. De mensen in deze wereld hebben geen idee wat over hun heen aan het komen is. Er zal een grote verdrukking in deze wereld komen. Maar voor ons kinderen Gods geldt: “Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand,…..tot u zal het niet genaken”. (Psalm 91:7) Waarom zal het tot ons niet genaken ?

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik moet denken aan Mozes. God roept Mozes om Zijn volk uit Egypte te bevrijden. Mozes zegt: “ik, Here ?!….maar ik ben geen prater ” ! God zegt: “dan neem je Aaron mee” ! Vraag aan jou: stel dat de Here naar jou toe komt en zegt: “ga jij mijn volk vrijzetten” ! Wat zou jij doen ? Wat zou jij zeggen ? Weet je, als God je vraagt om iets te doen, dan kun je dat doen ! Je hoeft echt niet te denken: “kan ik dat wel” ? Doe het gewoon ! God vraagt je niet iets wat je niet kan ! Wees niet bezorgd over je omstandigheid of over je eigen zwakheden ! God geeft je de kracht en de mogelijkheden om het te doen ! De tijd is kort ! Jezus komt terug ! We gaan naar Openbaring 2. Johannes krijgt een verschijning van de Here op Patmos. De Here spreekt tot hem en openbaart hem hetgeen gaat komen in de laatste der tijden. We lezen hier over 7 gemeentes die telkens in het begin worden aangesproken met dezelfde aanhef.: “En schrijf aan de engel der gemeente te….. .”. Deze gemeentes zijn: Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes ,Filadelfia en Laodicea.. Waarom zijn dit zeven gemeentes ? En waarom specifiek deze gemeentes ? Want er zijn toch meerdere gemeentes beschreven in de bijbel ! De gemeente te Galaten ! De gemeente te Korinthe ! De gemeente te Kolosse….enz. Waarom worden deze hier niet benoemd ? De Here openbaart aan Johannes een beeld van de komende tijd tot aan de volgende stap hetgeen de Here gaat doen. Wat is die volgende stap dan ?

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan lezen in Jesaja 45:9-13. De Here is een machtig God ! Er is niets anders nodig dan de Here, uw God. Wij kunnen overleggen, wij kunnen studeren, wij kunnen met wijsheid dingen in elkaar zetten, maar in alles: God heeft de leiding ! Hij heeft de controle ! Als wij denken met wijsheid iets te maken: het is onvolkomen ! In alles wat wij maken, in alles wat wij doen: het is onvolkomen ! Het is niet eeuwig. We kunnen werken, wij kunnen ploegen, wij kunnen alles geven wat wij hebben en vergaderen: het is onvolkomen ! Het wordt pas volmaakt als de Here er in betrokken is ! Dit is wat de Here zegt. Sommige mensen denken beter te weten hetgeen voor hun leven belangrijk is als de Here God. Ik denk hierbij aan een lied dat gezongen werd door een hele bekende zanger: “I did it my way”. Fijn voor hem. Dit lied zal hem ongetwijfeld veel geld hebben opgeleverd. Maar dat liedje heeft hem geen leven gegeven. Deze man is heel ver gekomen, maar onvolkomen was zijn weg tot zijn dood. Maar God zegt: “Waar ben je mee bezig” ? “Waar zijn jouw ogen op gericht” ? “Hoe kijk je naar hetgeen wat om je heen is” ? “Hoe kijk je naar je huidige leven in het vlees” ? Het mooie is dat we ons leven gewoon bij God neer kunnen leggen. Ik moet dan denken aan Paulus die op weg is en een bepaalde richting in wil gaan en dat hij dan door de Heilige Geest verhindert werden daar het woord te spreken. (Handelingen 16:6) Hij kon daar niet naar toe gaan, omdat het niet de tijd van de Here was. Sommige mensen, als dit hen gebeurt, die worden dan koppig. Ze worden eigenwijs. Maar bij de Here heeft alles Zijn tijd. Alle dingen worden gezegend in Zijn tijd !

Lees de volledige preek

Meer nieuws