Welkom bij Pinkstergemeente Sion

 

Graag begroeten wij u op onze website. Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Toch hebben we één ding gemeenschappelijk: Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16) PG Sion is al meer dan 30 jaar actief in Venlo en omgeving. We organiseren diverse activiteiten voor de wijk zoals de Vossenkamp (spel en activiteiten voor de jeugd), Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Indien u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.
Vanwege de ontwikkelingen omtrent het corona virus, zijn de doordeweekse activiteiten aangepast. Deze worden alleen in het kerkgebouw gehouden (aangepaste indeling). Uiteraard volgen we de richtlijnen van het RIVM en is het dringende verzoek om bij gezondheidsklachten de live-stream te volgen in plaats van de dienst bij te wonen.              

We volgen ook het dringende advies op van maximaal 30 personen tijdens bijeenkomsten. Reserveringen hebben voorrang, meld je voor activiteiten en diensten aan via: activiteiten@pgsion.com

Nieuws

(spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
Het is fijn om het woord van de Heer te horen. Het is fijn om geleerd te worden in Gods woord. Wij moeten nog zoveel leren met betrekking tot onze relatie met God. We blijven nooit uitgeleerd ! Vraag: Wat heb ik eigenlijk vanmorgen aan u te vertellen, met de nadruk op ik ? Antw.: eigenlijk niet veel Maar…… eigenlijk is dat maar goed ook. Want van mezelf heb ik niets. God, echter, wilZijn woord u leren. Als wij godsvruchtig willen leven, dan is het niet, in eerste plaats, wie wij zijn, maar het belangrijkste is wie God in ons is. In hoeverre laten wij Gods Geest toe in ons leven om te werken. Jezus zegt, op een bepaald moment, in gebed tot Zijn hemelse Vader: “Vader, niet Mijn wil geschiede, maar de Uwe”. Waarom cijferde Jezus Zijn wil, als mens, volledig weg voor het aangezicht van Zijn hemelse Vader ? Waarom kon Jezus Zijn leven volledig in de handen van God geven ? Antw.: omdat Jezus een zeer intieme persoonlijke relatie, als mens, had met Zijn Vader. Hij ging ieder dag de berg op om te bidden en Zijn Vader te vragen wat Zijn wil voor Hem was die dag. Hij stelde Zich volledig afhankelijk van Zijn Vader. In Johannes 5:19 lezen we dat Jezus zegt: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet de Zoon evenzo”. Jezus wist wie Hij was als mens en wat Zijn missie was. Hij moest als een onschuldig Lam sterven aan het kruis voor de zonden van de gehele mensheid. Hij was een Middelaar tussen God en de mens. Als de mens Hem aanneemt in zijn/haar leven als Heiland en Redder, dan wordt hij/zij voor God gerechtvaardigd. Dan worden de zonden hem/haar niet meer toegerekend. Nogmaals, het gaat niet in eerste plaats om mij of jullie. Het gaat om God in ons. In hoeverre laten wij God toe in ons leven ! Het gaat om Gods wil in ons leven ! God is liefde ! In Hem is geheel geen duisternis ! Ons leven is in Zijn hand ! Hij is de Almachtige Schepper van hemel en aarde ! God laat ons niet los.

Lees de volledige preek..

Vanwege de paasviering op zondag 4 april, verplaatsen we de gezellige avond naar zaterdag 10 april

Vanwege de verlengde avondklok is de lezing van ds. Poot voorlopig afgelast. In plaats daarvan hebben we de wekelijkse bidstond.

Uiteraard bent u ook hiervoor van harte welkom

Op 18 maart: Lezing Henk Poot in Pinkstergemeente Sion, is i.v.m. de Covid richtlijnen afgelast

Het Thema van deze avond, zou het laatste deel van de drieluik van de serie “het geheim van Israël zijn.

Op 6 februari hebben we weer onze maandelijkse zaterdag activiteit. In verband met de avondklok beginnen we eerder.

De zaal is om 17:30 geopend en de activiteit begint om 18:00. Er wordt voor een eenvoudige maaltijd gezorgd. Uiteraard is deelname aan deze activiteit gratis.

Meer nieuws