Welkom bij Pinkstergemeente Sion

 

Graag begroeten wij u op onze website. Pinkstergemeente SION is een kleurrijke afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Toch hebben we één ding gemeenschappelijk: Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Verlosser! ( Joh 3:16) PG Sion is al meer dan 30 jaar actief in Venlo en omgeving. We organiseren diverse activiteiten voor de wijk zoals de Vossenkamp (spel en activiteiten voor de jeugd), Zondags diensten, Bijbelstudies, Studie avonden enz… Indien u vragen hebt, kunt u mailen of bellen.
Vanwege de ontwikkelingen omtrent het corona virus, zijn de doordeweekse activiteiten aangepast. Deze worden alleen in het kerkgebouw gehouden (aangepaste indeling). Uiteraard volgen we de richtlijnen van het RIVM en is het dringende verzoek om bij gezondheidsklachten de live-stream te volgen in plaats van de dienst bij te wonen.              

We volgen ook het dringende advies op van maximaal 30 personen tijdens bijeenkomsten. Reserveringen hebben voorrang, meld je voor activiteiten en diensten aan via: activiteiten@pgsion.com

Nieuws

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij Jezus. God is een geweldig God ! Ik wil met jullie gaan lezen in Romeinen 8:31-39. Wij zijn gekocht en betaaldhet bloed van Jezus Christus ! Wij zijn vrijgekochten van de Here ! Dat betekent dat er geen enkel iets is wat tegen ons kan zijn. Wij zijn in Gods handen ! Hij is ons leven ! En dat geloof en dat vertrouwen mogen wij ten alle tijde en in alle omstandigheden hebben in Hem. Sterker nog: dit is ons fundament. Christus is ons fundament ! Vanuit Hem leven wij ! Dat betekent dat wij niet stilstaan in een situatie, maar dat we juist in de zekerheid van het geloof stappen kunnen zetten. Dat we de weg kunnen gaan die de Here voor ons heeft. Want wie weet wat vóór hem of haar is ? Wie weet als iemand ’s morgens opstaat en zijn voordeur uitloopt wat er kan gebeuren ? Wie weet wat er gebeurt als hij naar zijn werk gaat ? Of wie weet als het werk voorbij is ? Of wie weet….als ? We gaan er vanuit dat alles goed gaat. Maar weet je wat het mooie is ? Ons leven is in de handen van God en wij hebben leven tot in alle eeuwigheid ! Ik mag er van verzekerd zijn dat er helemaal niets is dat ons kan scheiden van de liefde van God, welke is in Jezus Christus ! Dit mogen we vasthouden. Wat betekent het dat je wandelt in de zekerheid van God ? We hebben daar voorbeelden van in de bijbel. Ik zou met jullie willen gaan naar Genesis 22 1-19. Abraham was een man Gods. Hij wandelde naar de wil van God. Hij luisterde naar hetgeen wat de Here zei en deed wat de Here hem zei. Mensen horen van allerlei dingen, maar het belangrijkste is om te onderscheiden wat de wil van God is ! Als je meent te verstaan dat de Here jou iets geeft, toetst het dan of het écht van de Here is ! Abraham deed wat God tot hem gesproken had. Hij ging niet in discussie met God. “Maar Here, ik heb maar één zoon, ik hou van hem en hij is verwekt naar Uw belofte”! Met dit alles had Abraham met God in discussie kunnen gaan, maar hij deed dit niet ! Abraham vertrouwde volledig op God !

Lees de volledige preek

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion.
Ik wil vanmorgen met jullie gaan naar Psalm 1:1-3. Dit is eigenlijk wat de Heer voor ons heeft. De genade van de Heer is voor hem en voor haar die de Heer zoeken. Voor hen die in de tegenwoordigheid van de Heer willen zijn. Onze kerk heeft de naam Pinkstergemeente Sion. De naam Sion heeft vele betekenissen. Sion is de heilige berg. In Samuël vinden we de eerste vermelding van het woord Sion. We gaan naar 2 Samuël 5:7 Hier lezen we dat koning David de burcht Sion verovert. In eerste instantie wordt hier de naam Sion geassocieerd met een burcht. In het verder verloop van de bijbel dan blijft die naam Sion niet alleen bij een burcht. Want ten tijde dat Salomo de tempel bouwt, dan wordt de naam Sion uitgebreid tot de tempel. Dan wordt de tempel bij Sion betrokken. En als we verder gaan in de bijbel zien we dat het volk ook Sion wordt genoemd. Dus de naam Sion breidt zich steeds verder uit: eerst burcht, daarna tempel en daarna het volk. Het gaathet hele Oude Testament heen. Op een gegeven moment dan gaat het om: is het nu de burcht waar de heerlijkheid des Heren is ? Of is net nu de tempel waar de heerlijkheid des Heren is óf is het over het volk waar de heerlijkheid des Heren is ? We zien in de geschiedenis dat de tempel de heilige plaats wordt genoemd met daarin het Heilige de heiligen. Natuurlijk is de tempel een heilige plaats. Maar wat heeft God voor ons gegeven als Hij spreekt over Sion ? Wat bedoelt God met Sion ?

Lees de volledige preek

Op 18 maart komt ds. Henk Poot (onder voorbehoud van de covid richtlijnen) bij Pinkstergemeente Sion spreken. Thema van deze avond is het laatste deel van de drieluik van de serie “het geheim van Israël.

Aanvang is om 20:00 toegang is gratis. Deze lezing is ook via de live-stream te volgen.

Op 6 februari hebben we weer onze maandelijkse zaterdag activiteit. In verband met de avondklok beginnen we eerder.

De zaal is om 17:30 geopend en de activiteit begint om 18:00. Er wordt voor een eenvoudige maaltijd gezorgd. Uiteraard is deelname aan deze activiteit gratis.

Zaterdag 21 november is er weer open huis namens het Israël Producten Centrum in Venlo.

Tussen 10:30 en 15:00 bent u van harte welkom om te kijken welke mooie producten uit Israël te koop zijn. Ook leuk als cadeau voor de feestdagen!

Adres: Helbeek 62 Venlo. Uiteraard kunt u ook telefonisch bestellen via 077-354 48 83

Meer nieuws