Christenen voor Israël

Wij willen christenen bewust maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods plan met deze wereld. We hebben een boodschap voor de kerk: de gemeente van de Here Jezus Christus is niet in de plaats van Israël gekomen. Er zijn nog verschillende belangrijke beloften voor Israël die in de nabije toekomst zullen worden vervuld.

Om vorm te geven aan deze missie, geven we betrouwbare informatie over het land, het volk en de staat Israël. Wij roepen christenen op om solidair met Israël te zijn en bestrijden elke vorm van antisemitisme. We gaan hierbij uit van het gezag en de betrouwbaarheid van de Bijbel als Gods Woord. Christenen voor Israël steunt Israël met diverse projecten en is actief in Nederlandse kerken en gemeenten.

Sinds haar oprichting in 1979 in Nederland heeft Christenen voor Israël zich ontwikkeld tot een wereldwijde beweging met afdelingen, vertegenwoordigers en partners in meer dan 40 landen. Dit wereldwijde werk wordt gecoördineerd vanuit ons kantoor in Nijkerk door het team van Christians for Israel International.

Stichting Christenen voor Israël is een fondsenwervende organisatie die bestaat van giften. Dat vereist transparantie en verantwoording over het bestuur en de giften die u ons toevertrouwt. Hierop laten wij ons ook toetsen door het Centraal Bureau Fondsenwerving. Meer hierover vindt u op onze pagina.

Christenen voor Israël is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn daardoor belastingaftrekbaar. Het RSIN-nummer van Christenen voor Israël (voor gebruik bij uw belastingaangifte) is 007649733.

Als u een de doelen wilt ondersteunen dan kunt u het bedrag overmaken op IBAN.: NL65 ABNA 051.02.24.822 t.n.v. Pinkstergemeente SION Venlo met als vermelding het doel dat u wil steunen
of kies doneer eenvoudig via de Paypall-Button.