26-03-2024 | Studiebijeenkomst over ‘Haman en Hamas’

Op dinsdag 26 maart 2024 is er in Venlo een studiebijeenkomst met spreker drs. Kees
de Vreugd namens Christenen voor Israël. Het onderwerp van deze bijeenkomst is:
Haman en Hamas – de actualiteit van het boek Esther. De bijeenkomst vindt plaats in
Pinkstergemeente Sion, Vossenerlaan 84, 5924 AG Venlo. Aanvang om 20:00 uur,
toegang is gratis.

Thema
Telkens weer wordt Israël in zijn bestaan bedreigd. Het bestaan van Israël is voor zijn
vijanden onverteerbaar. Het boek Esther vertelt ervan en we zien het vandaag met
eigen ogen. Wat is de link tussen Haman en Hamas?

Achtergrond spreker
Ds. Kees de Vreugd heeft theologie gestudeerd in Utrecht en Jeruzalem, waar hij zich
o.a. bezighield met de rabbijnse uitleg van de Bijbel (Talmoed en Midrasj) en de
Joodse wortels van het christendom. Van 2004 tot 2007 woonde en werkte hij voor
Christians for Israel International in Jeruzalem. De Vreugd: “Sinds 2007 heb ik mijn
plaats op het kantoor van Christenen voor Israël in Nijkerk, o.a. als eindredacteur van
het tijdschrift Israël en de Kerk.”