Uit het zendelingenveld | veilig aangekomen in Angola

Vandaag zijn onze zendelingen Ivo en Marilda Vranken veilig aangekomen in Angola. Samen gaan ze daar de komende weken de mensen tot zegen zijn en helpen met zaken die de mensen daar dringend nodig hebben (Klamboes, kleding, medicijnen, brillen, school materiaal) als ook met gebed.

Meer informatie is te vinden op de site van SOS Angola/Terramãe