Uit het zendelingenveld | Onderweg naar Luamba

Missionarissen van VPN en Nederlandse partners en de provincie Zaïre steken het Zaïre-kanaal over om Luamba Island te bereiken.