Het woord van zondag van 6 december 2020

(spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
We gaan lezen Psalm 146. Wat zegt ons deze Psalm ? Wat wil David met deze Psalm ons duidelijk maken ? Allereerst zegt hij dat hij vastbesloten is om de Heer groot te maken. En dan niet voor een keertje. Neen, zijn hele leven lang. David had de genade van de Here ervaren. De Here had hem vergeven niet alleen de zonde van overspel met Batseba, maar ook dat hij Uria, de man van Batseba, de dood had ingejaagd. David had diep berouw over deze zonden die hij gedaan had. Maar de straf van God voor deze zonde moest hij wel ondergaan. Zijn eerstgeborene zoon met Batseba werd ziek geboren en zou uiteindelijk sterven. David had hier heel veel pijn van, maar hij verootmoedigde zich hierna voor God.(lees: 2 Samuël 12:13-20) Ten tweede: een waarschuwing: laat de loop van je geestelijk leven met de Heer niet afhangen van een mens. Als je dat doet en deze mens sterft, dan valt je leven in duigen. Je leven valt als een kaartenhuis in elkaar, want al de plannen en doelen die je had voor je geestelijk leven met de Heer waren alleen maar afgestemd om met die ander te doen. Je leven valt stil. Je weet niet meer verder. Daarom is het essentieel dat je een persoonlijke relatie met de Heer hebt, gebouwd op het fundament van Jezus Christus. Je kunt je geloof in Christus niet bouwen op een andermans fundament.

Lees de volledige preek