Het woord van zondag 9 mei 2021

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
“Mijn hulp is van U, Here, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn Beschermer. Mijn leven is uit U, Here”. Weet je, wij zingen het zo gemakkelijk. Maar wat is de realiteit ? Hoe zit het in jouw hart ? Hoe zit het in jouw geest ? Hoe zit het in jouw leven ? De Here is een machtig God over ons ! Gods woord zegt dat wie de Here bidden om iets, dat hij/zij ook verwachten moeten dat de Here een verhoorder van gebeden is en dat Hij antwoord geeft ! Dat Hij een oplossing heeft ! Twijfel niet en zeg niet: “Ja maar, dat staat er wel, maar is dat ook wel voor mij” ? De Here zegt: “Mijn gedachten zijn niet uw gedachten”. (Jesaja 55:8) De Here is getrouw en Hij doet naar wie Hij is ! Ik wil met jullie vanmorgen lezen in Lucas 11:1-10. Toen men Jezus vroeg: ‘Here, leer ons bidden’, dan gaat Jezus hen de weg wijzen. Hij zegt dat wanneer men bidt, men zich moet realiseren tot wie men bidt. God is geen mens. God is een heilig God ! Hij is de Schepper van hemel en aarde ! Hij heeft alle macht ! Jezus zakt in dit gesprek met hen naar het niveau van de mens. Hij vraagt hen hoe het met hun gaat onder elkaar. Hij geeft hier een voorbeeld van iemand die midden in de nacht een vriend op bezoek krijgt met de vraag: “Vriend, leen mij drie broden, want een vriend van mij is op zijn reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten”. Jezus zegt hierbij: “Ik zeg u, zelfs al zou hij niet opstaan en ze geven, omdat hij zijn vriend was, om zijn onbeschaamdheid zou hij opstaan en hem geven, zoveel hij nodig heeft”. M.a.w.: die mens, al zou hij niet willen te geven, maar alleen al vanwege dat hij niet wil dat hij als onmens bekend zal staan, zal hij toch geven.

Lees de volledige preek..