Het woord van zondag 9 juni 2019

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan naar Psalm 51:12. Als we tot God willen naderen, dan hebben we een rein hart nodig. God is als een verterend vuur. Hij is heilig. Hij is absoluut heilig. Ik wil het vergelijken met een vergrootglas. Met dat vergrootglas probeer je, in de felle zon, een krant in brand te steken. Zolang je met dat vergrootglas focust op het wiltte gedeelte van de krant, dan duurt het lang. Maar op het moment dat je met dat vergrootglas richt op het zwarte, op de letters, dan zie je meteen rook op komen. De krant begint al te gloeien. Niet lang daarna begint de krant al te branden. God is heilig ! Wij moeten heilig zijn. Heilig rein, wit. In Jesaja 1:18 staat: “…..al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw”. Dit is nodig om in de heilige tegenwoordigheid van God te komen. Van nature zijn wij geen perfecte mensen. Deze heiligheid, wat God van ons vraagt, kunnen we dus van onszelf uit niet realiseren. In Jezus Christus heeft God die mogelijkheid wel geschapen ! In Jezus Christus mogen en kunnen we wél rein en heilig voor het aangezicht van God staan ! Dit vanwege het volmaakte offer op Golgotha. We mogen dan belijden dat we gekocht en betaald zijn door het bloed van Jezus. Pinksteren is hét moment dat er niets meer staat tussen God en ons. Jezus heeft alles volbracht op het kruis op Golgotha. Hij heeft de dood overwonnen en is ten derde dag opgestaan uit het graf. Hij heeft Zich daarna nog laten zien aan Zijn discipelen. Vervolgens is Hij opgegaan naar het huis van Zijn Vader om ons daar een plaats te bereiden.

Lees de volledige preek