Het woord van zondag 9 februari 2020

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil met jullie lezen uit 2 Petrus 3:1-7. Hier wordt gezegd dat we bewust moeten zijn van de woorden diede profeten gesproken zijn, aangaande hetgeen geprofeteerd is over de tijd. Situaties veranderen. Wees alert ! Let op de tekenen van de tijd, zoals beschreven in Gods woord. Hier wordt gesproken over spotters, die zullen komen met spotternij. Het zijn mensen die Gods woord aan hun laars lappen. Het is triest wat het gevolg is als mensen niet in de gaten hebben wat er in de wereld aan het gebeuren is. Het woord van God leert ons aangaande de tijd. Het is goed om,alle levensstormen die we doormaken, om te volharden in geloof. Om te volharden in Christus. Hij is onze hoop. Hij is onze toekomst. Hij is onze belofte ! In vers 10 staat dat de dag des Heren zal komen als een dief. Hier wordt gesproken over de dag des Heren. Het is de dag van het oordeel. Voor sommigen is dit verwarrend. Er zullen nl. 2 dingen die op die dag gebeuren. Aan de ene kant is het de heugelijke dag dat de Here Zijn kinderen, die in Christus zijn, zal meenemen naar de plaats die Hij voor hun bereid heeft. Aan de andere kant hebben we mensen die Gods woord kennen, de wet houden, maar Jezus Christus niet aangenomen hebben als Heiland en Verlosser. Ze hebben wel een bijbel, maar geen relatie met God. Zij zullen achterblijven bij de komst van Jezus Christus op de wolken. Het is zó belangrijk dat mensen wedergeboren zijn in Christus. Wie Jezus Christus vrijmaakt is waarlijk vrij ! (lees: Johannes 8:36) Het eeuwig leven is in niemand anders dan in de Naam van Jezus Christus ! (lees: Handelingen 4:12) We zitten dus momenteel in de verwachting van de komst van Jezus Christus op de wolken.

Lees de volledige preek