Het woord van zondag 9 december 2018

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)

De genade van God is een zegen voor ons. Deze genade hebben we niet verdiend, maar komt voort uit de liefde van God voor ons. We gaan vanmorgen naar 1 Petrus 4:7-14 Het is de genade, de liefde van God wat we hebben ontvangen met elkaar. We mogen elkaar opbouwen. We mogen weten dat Gods Geest ons samenbindt. We mogen elkaar dienen in Gods liefde ! Wie is de grootste in Gods Koninkrijk ? Antw. : dat is hij die een dienaar wordt ! Dat is diegene die dient in de genade van God ! Dat is diegene die deelt wat hij/zij ontvangen heeft. Gewoon, eenvoudigweg ! Gods Geest bewerkt die dienstbaarheid. Laat die stroom van de Geest jou in beweging brengen ! Als Gods Geest door jou heen in beweging komt, dan is dat in tegenstelling in hetgeen in de wereld is ! Als wij ons laten bewegen door Gods Geest, dan moet je niet verbaasd zijn dat de wereld dat vreemd vindt. Want de wereld kent Gods Geest niet ! De Geest van God is heel anders dan de geest van de wereld. De Geest van God bewerkt liefde, saamhorigheid, verdraagzaamheid,…..kortom alle goede dingen in de mens.
Lees de volledige preek[:]