Het woord van zondag 9 augustus 2020

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil met jullie gaan naar Psalm 117. Een korte psalm, zo niet de kortste. Dit is eigenlijk een lied wat je mee mag nemen in je dagelijkse leven. Het is een lied dat in je mag opborrelen om je te bemoedigen. Het woord van de Here geeft kracht. Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons ! Met het zingen van dit lied proclameer je dat je gelooft dat de Here alle macht heeft over elke situatie in je leven. Onder alle omstandigheden is de Here goed, rechtvaardig, machtig en trouw over ons. We mogen weten dat ons leven in Zijn hand is. Dit te weten is voor eenieder van ons persoonlijk belangrijk. De Here heeft ons een geweldige zegen gegeven. Ik merk steeds meer dat de mensen in deze wereld zoeken naar iets wat hun leven vervuld. Juist in deze tijd, met de corona, vragen de mensen zich af: “wat moeten we hiermee en hoe lang gaat het nog duren” ? De anderhalve meter afstand houden…..enz. De mensen zijn zo langzamerhand moe van al die wetten en regeltjes omtrent de corona-crisis. Wat doet het met jou ? Als je alleen thuis bent, voel je je dan eenzaam ? Als alles om je heen stilvalt, heb je dan niets meer te doen ? Zijn wij afhankelijk van hoe de wereld draait ? Of hebben wij een relatie met de levende God ? Hebben wij Gods rust in onze ziel ? Als dit zo is, dan is dit een grote zegen. Je moet niet van alles, maar je hebt je tijd met de Here. Je gaat steeds meer merken dat God met je is ! Je gaat ook steeds meer merken dat de Here je stimuleert om je gaven en talenten te gebruiken tot eer en glorie van Hem tot opbouw van Zijn Koninkrijk ! Zijn vreugde en passie vervullen je hart ! Maak de Here groot, waar je ook bent ! Als je een strijd of nood hebt, ga niet bij de pakken neerzitten, maar ga de Here loven en prijzen ! Als je de Here groot gaat maken, dan komt de zegen van God ! God troont op de lofzangen van Zijn volk. (Psalm 22:4) Als wij de Here gaan loven en prijzen dan komt de zalving van de Heilige Geest op ons ! Moeilijke situaties in ons leven zullen komen, maar als je in de rust van de Here blijft, dan zul je al die situaties overwinnen met de Here ! We gaan naar Psalm 127:1-5. “Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan”.

Lees de volledige preek