Het woord van zondag 8 september 2019

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
God is onveranderlijk, eeuwig dezelfde. Het enigste wat veranderd zijn de mensen. Mensen denken over allerlei dingen en leggen dingen uit zoals zij dat menen. Gods woorden zijn: “ja en amen” ! In Jakobus 1:17 staat: “Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer”. Jezus zegt: “….en wat gij ook vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen”. (Johannes 14:13) Wat houdt dit in voor jou persoonlijk ? Hoe komt dit woord bij jou binnen ? Zeg jij: “amen” !! Of is het: “Ja….maar…dat moet ik nog maar even afwachten” ! Weet je, God is getrouw ! Elk belofte in Gods woord zal vervuld worden ! Als Jezus dit zegt, dan, wees maar gerust, dan zal Hij het doen ! Jezus zegt ook in Zijn woord, dat Hij met ons zal zijn tot aan de voleinding der wereld. (Matteüs 28:20) God is getrouw ! Hij doet het ! Daar mag je zeker van zijn ! God is de Schepper van hemel en aarde ! Alles is Hem onderworpen ! Durven wij aan te gaan om over onze twijfels, onze onzekerheden te stappen en Hem onvoorwaardelijk te vertrouwen ? Om al onze situaties in Zijn handen te geven en om Hem te danken dat Hij reeds een oplossing heeft voor elke situatie ? Ook al zien wij het niet ? Of ook al voelen wij het niet ? Eén ding is zeker: Gods wil geschiede in de hemel en op aarde !

Lees de volledige preek