Het woord van zondag 8 november 2020

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
De Here wil ons elke dag vernieuwen naar de innerlijke mens. (2 Korintiërs 4:16) We gaan naar Johannes 3:1-3 Nikodemus was een overste der Joden. Het eerste antwoord van Jezus op de vraag van Nikodemus was: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien”. Wederom geboren worden is heel belangrijk ! Eigenlijk is wederom geboren niet alleen maar één moment. Neen, keer op keer worden wij uit de wereld getrokken en in de stroom van de Geest geworpen en worden wij vernieuwd met de kracht van omhoog. De innerlijke mens die in de Here wederom geboren is staat tegenover de mens die de geest van de wereld heeft. Waar leef ik in mijn wezen ? In mijn hoofd ? Komen mijn bewegingen voort vanuit mijn hoofd ? Of leef ik vanuit de geest, vanuit het hart ? En juist hier is de Geest van God geplaatst. “Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn”. (Romeinen 8:16) De Heilige Geest openbaart ons de dingen die van God zijn, opdat wij vanuit de innerlijke mens gaan leven. Gods Geest raakt onze harten aan ! Van daaruit komt het leven van God in jou. De Geest van God wil ons leven doorstromen, vernieuwen met kracht en overwinning ! Dit is wat Jezus tot Nikodemus zei. Als je niet wederom geboren bent, dan is er een bedekking op jou. Als je Jezus niet hebt aanvaard als de Zoon van God, als jouw Verlosser, dan blijft die bedekking op jou en bekijk jij alles vanuit de geest van de wereld.

Lees de volledige preek