Het woord van zondag 8 december 2019

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Het is fijn om een kind van God te zijn. We mogen staan in de beloften en in de kracht van onze Heer. Ongeacht wat er gebeurt om ons heen ! Ongeacht wat de wereld doet ! God blijft ten allen tijde dezelfde ! Het is zo geweldig om in Zijn kracht te mogen staan ! De geest van de wereld heeft zijn plan. Hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Dus daarom zal hij alles op alles zetten om het werk van God af te breken. Maar het woord van God is niet om te keren. Het woord van God kun je niet veranderen ! Als de Here iets gesproken heeft om te doen, dan is het ! We gaan lezen in Genesis 1:1. De hemel en de aarde zijn door het woord van God geschapen ! Het woord van God is niet zo maar iets ! Het woord van God is krachtig, levend, krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard ! (Hebreeën 4:12) Gods woord werkt uit waartoe het bewogen is. God wil uit jou en mij naar voren brengen wat Hij gecreëerd heeft ! God gaat niet zo maar iets beginnen. God heeft met alles wat Hij wil creëren een plan, een opbouw. Hij heeft geheel de schepping in zes dagen opgebouwd. Alles wordt precies, naar Zijn plan, op zijn plaats gezet. Waarom wordt alles op zijn plaats gezet ? Antw.: als alles in de schepping op zijn plaats is gezet, dan kan de schepping functioneren. Het mooie is dat Hij de mens daar in het midden van die schepping geplaatst heeft. Maar we weten dat, onder de invloed van satan, de schepping verziekt is geworden. Maar ondanks dat de satan in de wereld de zaken verziekt, mogen we weten dat wij een machtig God hebben, die alles in Zijn hand houdt !

Lees de volledige preek