Het woord van zondag 7 juni 2020

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
In Romeinen 1:16 staat: “Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft…”. Ik weet wie God is. Ik weet wat het woord van God voor mij uitwerkt. Ik schaam mij het evangelie niet. Het evangelie is een kracht Gods ! Het woord van God is voor altijd en eeuwig ! Daarom mogen we ons ten allen tijde beroepen op het woord Gods. In Matteüs 8:13 staat dat Jezus tot de hoofdman zegt: “Ga heen, u geschiede naar uw geloof”. En wat gebeurt er ? De knecht van de hoofdman genas, juist op dat uur. Geloof is een kostbaar iets,God gegeven. Het is belangrijk om dat geloof aan te nemen. Vertrouw volledig op God ! Vertrouw op Zijn woord. Erken de alles overtreffende autoriteit van God. Die hoofdman deed het. Hij kwam tot Jezus voor zijn doodzieke knecht. Hij zei tot Jezus: “Here, ik ben niet waard, dat Gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal herstellen”. Hij betoonde nederigheid naar Jezus toe. (lees: Matteüs 8:5-13) We gaan naar Efeziërs 1:15-18. Wat hier staat heeft te maken met een relatie met God. God geeft ons Zijn Geest, opdat wij Hem kennen. Als ik Gods woord aandachtig lees, dan weet ik wat God voor mij heeft. Neem Gods woord aan ! God wil jou uitnodigen om Zijn woord in jou te ontvangen. Kom tot Hem, opdat Hij jou geestelijk kan voeden met Zijn woord ! Doe een stap naar God toe ! Wij hebben de erfenis der heerlijkheid ontvangenChristus !

Lees de volledige preek