Het woord van zondag 7 juli 2019

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)

We gaan vanmorgen naar Deuteronomium 18:9-20. Hier wordt door de Here een verschil gemaakt tussen degenen die met dingen van de wereld bezig zijn en degenen die bezig zijn met datgene wat van God is. Tussen de dingen die onrein zijn en het heilige van God. Het volk van God wordt hier over door de Here aangesproken. De Here wil met hen gaan naar dat pure, dat heilige en dat welgevallige. Hij geeft Zijn volk ook macht over degenen die bezig zijn met toverij, wichelarij en al deze zaken. De Here zegt hier dat Hij een profeet zal verwekken uit hun midden. Hij zal tot hun de woorden spreken die Hij gebieden zal. We gaan naar Marcus 1:21-28. We zien hier dat Jezus vrijmoedig optreedt in de synagoge. Hij spreekt de woorden van God. We zien hier dat de profetie van Godswege door Mozes uitgesproken vervuld wordt. Want wie is die profeet die de Here uit hun midden zal verwekken en die de macht zal hebben over machten en demonen ? Dat is natuurlijk Jezus ! De Here roept Zijn volk in Deuteronomium 18:15 om naar Hem te luisteren. In heel het nieuwe testament lezen we wat de vrucht is als we naar Jezus luisteren en doen wat Hij zegt: ook wij krijgen de autoriteit om machten te binden in de Naam van Jezus. We zien hier dat Jezus spreekt met gezag.

Lees de volledige preek