Het woord van zondag 6 september 2020

Preek: zondag 6 september 2020 (spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil vanmorgen met jullie lezen Marcus 7:31-37. De Here Jezus doet soms dingen anders dan dat wij het verwachten. We lezen hier van een familie die tot Jezus komt met een doofstomme man. Zij vragen Jezus om hem de handen op te leggen. En wat doet de Here Jezus ? Hij legt hem niet de handen op, maar Hij neemt hem terzijde buiten de schare. Mensen willen soms iets zien. Mensen willen iets beleven. Ze willen iets zien gebeuren ! Ze wachten op een sensatie of iets buitengewoons ! Iets spectaculairs ! Dit roept spanning bij hen op. Jezus is niet gekomen om spektakel te maken. Hij was gekomen om te laten zien hoe groot Zijn hemelse Vader is. Niet om de menselijker manier van: ‘kijk een wat Ik doe’ ! Hij was niet gekomen om de show te stelen. Hij wil niet onze zintuigen aanspreken, Neen, Hij wil ons hart aanspreken. Daarom neemt Hij die man ook heel bewust apart en geneest hem op Zijn manier. Hij stak hem de vingers in de oren, spuwde en raakte zijn tong aan. Hij zei tot hem: “Effata” hetgeen betekend “wordt geopend” en terstond genas de man. Jezus deed het op Zijn eigen manier en niet wat de schare van Hem verwachtte dat Hij zou doen, nl. dat Hij hem eenvoudig de handen zou opleggen tot genezing. Ik wil met jullie lezen Marcus 8:22-26. We lezen hier dat men een blinde tot Jezus bracht met de vraag hem aan te raken tot genezing. Ook hier zien we dat Jezus hem apart nam, weg van de schare. Hij spuwde hem in zijn ogen, Vervolgens legde Hij hem de handen op de ogen en de blinde werd weer ziende. In beide genezingen gebood Hij de mannen niemand te zeggen hoe zij genezen waren. Jezus deed dit, omdat Hij wars was van spektakel. En hier komt een heel duidelijk kenmerk van onze hemelse Vader en van de Here Jezus naar voren. God is geen God van de massa. Neen, Hij is een persoonlijk God. Hij is een God van de enkeling. Hij wil werken in een persoonlijke relatie met ons. Hij wil met jou één op één zijn ! Van aangezicht tot aangezicht ! Hij wil ons persoonlijk zegenen en tot zegen zijn voor onze naaste ! Jezus wil dat wij 24 uurs kinderen van God zijn. Hij is een machtig God over ons ! We gaan verder lezen in Marcus 9:14-29. Hier zien wij het tegenovergestelde van dat Jezus zou willen. Een grote schare rondom de discipelen en de schriftgeleerden. Zij waren met elkaar in discussie. De discussie ging hierover dat de discipelen een jongen die een stomme geest had niet konden genezen. Wat was Jezus’ reactie hierop ? Hij verweet Zijn discipelen hun ongeloof !

Lees de volledige preek