Het woord van zondag 6 oktober 2019

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Als de Here ons aangeraakt heeft, dan veranderen we. Belangrijk is dat de Here ons geroepen heeft als Zijn kinderen om samen met Hem te zijn. Die gemeenschap met Hem is zó belangrijk. We gaan naar Handelingen 2:41-47. Hoe mooi is het als je de Here hebt aangenomen en dat je, als het ware, uit dat koude leven gerukt wordt en dat je vervolgens door de Here in het waarachtige leven gezet wordt. Hoe mooi is het dat je uit deze wereld getrokken wordt door de liefde van onze hemelse Vader en dat je geplaatst wordt in het huisgezin van God ! Dat je thuis mag komen bij broeders en zusters ! We zien hier dat broeders en zusters samenkomen. Ze zijn vurig. Ze zijn volhardend. Ze laten zich niet door de dingen om hen heen beangstigen. Angst en onzekerheid zijn een wapen van de vijand. De wereld is voortdurend bezig om beeldvorming te maken en verleidt op deze manier mensen om in die beweging mee te gaan. Dit is zaligheid, zegt men. Maar is de zaligheid van deze wereld zaligheid voor onze ziel ? “Want wat zou het een mens baten, als hij heel de wereld won, maar schade leed aan zijn ziel” ? (Matteüs 16:26)

Lees de volledige preek