Het woord van zondag 6 november 2022

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
God heeft een plan met ons leven en Hij laat niet los ! Weet dat Hij een machtig God over jou is ! Ik wil vandaag met jullie gaan naar Psalmen 18:29. “Gij toch doet mijn lamp schijnen, de Here, mijn God, doet mijn duisternis opklaren”. Psalmen 119:105 zegt: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”. Wanneer heb je een lamp nodig ? Antw.: natuurlijk als het donker is. Geestelijk is het ook zo. De Here wil een licht voor jou zijn in moeilijk situaties. Satan zal proberen om jou te isoleren. Hij probeert een muurtje om jou heen te metselen. Met al zijn verleidingen probeert hij, dat wij zo ons zicht op God verliezen. Vaak zien wij het niet. Maar de Here stelt ons in Zijn licht. Door Gods licht worden al de duistere werken van de satan in het licht. Op het moment dat wij merken dat satan iets om ons heen aan het bouwen is, dan mogen wij direct afbreken wat hij om ons heen aan het bouwen is in de kracht van de Heer ! Wees alert, doe het meteen ! Wacht niet tot het cement hard is ! God wil ons door Zijn licht laten zien waar wij aangevallen worden ! Op die plaatsen geeft Hij jou de kracht om die zaken te verbreken in Zijn Naam ! Wat zegt Jezus hierover: “Ik zal u de sleutels geven van het Koninkrijk der hemelen, en wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen”. (Matteüs 16:19) Als wij staan in de autoriteit van de Here, dan kan de satan geen macht over ons hebben. Het is gemakkelijk om te zeggen: “ik ben overwinnaar met mijn Heer”, als het goed gaat in je leven. Maar…. als jij in de put zit, als jij helemaal in het dal zit, als jij helemaal overmand bent door de vijand, hoe is het dan ? Juist dan komt openbaar wat er in je hart zit ! Is je hart in je schoenen gezonken ? Is het dan van: “oooh, ik kan niet meer” ! Of ben ik dan in de Here en gaat Zijn licht in mij op ? Vraag is: “ben jij tegen de duisternis bewapend met het licht van God in je leven” ? Ben jij voorbereid om weerstand te bieden tegen de listen van satan ? Laat de Here regeren in je leven ! Is ons leven gefundeerd in Hem ? Jezus wil de Rots in jouw leven zijn. De rots die niet wankelt. Als jij het niet meer ziet zitten, dan is de Here daar om een deur voor jou open te maken ! We hoeven dus niet in paniek te raken ! We hoeven ons dan geen zorgen te maken ! David wist dat. Lees Psalmen 18:30. “Met U immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur”. Wie is die legerbende ? Zijn dat een massa mensen die op je afkomt ? Neen, dat is als de duisternis je probeert te omsluiten ! Wat moet je dan doen ? Antw.: je mag dan proclameren dat je een kind van God bent. Je mag in de autoriteit van Jezus staan ! De duisternis zal dan niet van jou wijken om wie jij bent. Neen, Hij zal dan van jou wijken om wie Jezus in jou is ! Vertrouw niet op je eigen tekortkomingen ! Vertrouw niet op je eigen onmogelijkheden ! Wat zegt Jezus hierover: “Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God”. Ben doordrongen wie God is ! Focus je op de Here in al je omstandigheden ! Weet dat de Here jou vasthoud ! Hij laat jou echt niet los ! “Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God”. (Psalmen 18:31-32) Je bent een tempel van de Heilige Geest ! Zorg goed voor Gods tempel in jou ! Maak je geen zorgen over je toekomst. Laat de rust van de Here jouw deel zijn ! De God die wij dienen is de levende God ! Hij zal voorzien ! Hij zal jou zegenen ! Hij weet wat jij nodig hebt ! De Here geeft kracht om te overwinnen ! Ik wil afsluiten met Psalmen 18:33-37. “Die God, die mij met kracht omgordt en mijn weg effen maakt; die mijn voeten maakt als die der hinden en mij op mijn hoogten doet staan; die mijn handen oefent ten strijde, zodat mijn armen een koperen boog spannen. Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet”. God is een machtig God ! Wij mogen uitzien naar Zijn wederkomst op de wolken ! Amen.