Het woord van zondag 6 maart 2022

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil met jullie gaan naar Lucas 2:8-11. Dit is eigenlijk een Kerstverhaal. Waarom in deze tijd, het is bijna lente, dit gedeelte uit Gods woord ? Weet je, het gaat hierom dat er iets gebeurt ! Je leest er heel gemakkelijk overheen. We lezen hier dat er herders waren die zich ophielden in die landstreek in het veld. Zij hielden de wacht over hun kudde. Deze herders waren gewone jongens. Als je in die tijd herder was, dan stelde je niets voor. Dan werd je zelfs gerekend samen met de rovers. Tot het uitschot ! Ze werden door de Rabbijnen als onbetrouwbaar bestempeld. Ze mochten zelfs niet getuigen voor de rechter. Weet je wat het mooie is ! Bij de aankondiging van de geboorte van Jezus verscheen de engel des Heren als eerste bij hen ! Ik wil met jullie gaan naar Ezechiël 34:20-24. De Here heeft het hier over zijn knecht David. De herder die Hij zal aanstellen. Maar dit wijst niet naar koning David. Neen, dat wijst naar Jezus ! In dit stuk wordt ook gesproken over herders, die zich herder maken over alles en die totaal niet rekening houden met de schapen. We lezen dit in de verzen 1 tot en met vers 4 van hetzelfde hoofdstuk. Het gaat hier niet alleen over de herders van Israël, maar het gaat ook over de herders in het algemeen. Ook die in de wereld ! De Here zal de wereld richten. De Here is bezig in de tijd waar we nu zijn om te gaan richten ! Dit is dichterbij als ooit tevoren. We mogen uitzien naar de komst van de Here Jezus ! We zien het aan de tekenen van de tijd, zoals Gods woord het voorzegt heeft ! (Matteüs 24:6-7) Kijk bijv. naar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne die op dit moment gaande is ! Het is één van de tekenen van de tijd. Nog veel meer dingen wijzen op de spoedige komst van Jezus. We moeten alert zijn op de dingen die in de wereld gebeuren. In de verzen 1 t/m 4 van Ezechiël 34 wordt gesproken over herders die zichzelf weiden. Herders die hun eigen koninkrijk hebben gebouwd en hun eigen zakken hebben gevuld met rijkdom ! Ze denken dat hun niets kan overkomen ! Mensen die zo denken worden vaak overmoedig !

Lees de volledige preek..