Het woord van zondag 6 juni 2021

Spreker br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
Weet u, de mens is in staat veel dingen tot stand te brengen. De mens kan tegenwoordig heel veel. Je vraagt je soms af: “hoe kan dat nou” ! Kijk maar bijv. eens naar de technische hoogstandjes van tegenwoordig ! Maar hoe kijkt God hier naar ? Is Hij onder de indruk van wat de mens allemaal kan ? Neen.Voor God is de mens als een ruwe diamant. Hij wil de mens laten schijnen tot eer en glorie van Hem ! Althans, als de mens dat wil. De mens moet keuzes maken ! lees: Marcus 8:36. Jezus zegt zelf ook: “Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwille, die zal het vinden”. (lees: Matteüs 16:25.) God openbaart Zichzelf als de “Ik ben die Ik ben”. Hoe zit dat met ons: Willen wij zijn die wij zijn ? Of willen wij zijn die God wil dat wij zijn ? Ik heb ergens gelezen het volgende: “God houdt van ons zoals we zijn, maar Hij houdt te veel van ons om ons te laten zoals we zijn”. Hij wil ons veranderen naar Zijn beeld. Alles hangt af van ons geloof in God ! Het mosterdzaadje. Lees: Matteüs 17:20. Niets zal u onmogelijk zijn ! Willen wij zijn die God wil dat wij zijn ? Of zeggen wij: “Heer, ik ben tevreden zoals ik ben” ! Paulus was niet echt tevreden met zijn zijn als vleselijk mens ! (lees: Romeinen 7:14-25) Wees bewust wie je bent naar je natuurlijke mens. Wees bewust wie je kunt zijn in Jezus Christus ! Lees: Johannes 3:16. God houdt van de mens ! Jezus heeft Zijn leven voor ons gegeven aan het kruis op Golgotha ! God doet alle dingen medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. Maak je in geen ding bezorgd ! God zorgt voor jou. Hij heeft een plan met jouw leven ! Lees: Romeinen 8:35-39. Wij zijn meer dan overwinnaars ! De dood is overwonnen ! Lees: 1 Korintiërs 15:55. Amen !