Het woord van zondag 6 januari 2019

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan naar Romeinen 8:14-15. Wij hebben het zoonschap van God ontvangen. Elders in Gods woord wordt gesproken over dat wij erfgenamen zijn. (Romeinen 8:17; Galaten 4:7) De kracht en de zalving van God hebben wij ontvangen in Christus ! De Here wil Zich openbaren in de kinderen Gods. Dit is een tijd dat het licht van de Here in de kinderen Gods zich openbaart in deze duistere wereld. Kan en mag de Here jou gebruiken op de plek waar Hij jou gesteld heeft als Zijn vertegenwoordiger ? Mag de Here Zijn woorden door jou heen spreken ? Mag de Here jou gebruiken om voor iemand te bidden die ziek is of die een nood heeft ? Heb je dan het geloof en vertrouwen dat de Here door jou heen werkt ? Geloof jij dat Gods heilige tegenwoordigheid met jou is ? Mag God Zich openbaren in jou ? Hoever is jouw dagelijks leven bepalend voor wat God kan en wil doen ? Beperken wij God daarin of stellen wij ons leven volledig open voor Zijn werk in ons ? Weet dat Hij die met ons is groter is dan die in de wereld is ! (1 Johannes 4:4) Hij die met u is, is de Almachtige God ! Hij zegt: “En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld”. (lees: Matteüs 28:16-20) De Here geeft ons om stappen in geloof te zetten.
Lees de volledige preek