Het woord van zondag 5 september 2021

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Er zijn zaken van de Geest en zaken van de wereld. Als kinderen Gods zijn we geroepen om te letten op de dingen die God voor ons heeft. De wereld zal zijn eigen gang gaan. Als christenen gaan we al eeuwenlang parallel met de wereld. Echter, we zijn wel in de wereld, maar we behoren de wereld niet toe. We behoren Christus toe. Ben jij voorbereid op de komst van Christus op de wolken ? Ik wil met jullie vanmorgen lezen in Matteüs 22:1-40. Hier wordt een bruiloft met zorg voorbereid. Als alles uiteindelijk gereed is, is het de tijd om de genodigden uit te nodigen voor de maaltijd. De slaven worden uitgezonden om de genodigden te roepen. De bruiloft is aangericht voor de zoon van de koning. Wie is die zoon in deze gelijkenis ? Antw.: Jezus. Als de gelijkenis spreekt over de bruiloft, wat wordt hier mee bedoelt ? Antw.: de vereniging de bruid en de bruidegom. Het is de tijd dat de kinderen Gods verenigd wordt met de Here. En wie zijn dan eigenlijk de genodigden waarover hier gesproken wordt ? Antw.: het Joodse volk. En wie zijn dan die slaven die uitgezonden zijn om de genodigden uit te nodigen tot de maaltijd ? Antw.: dat waren de profeten. Zij werdenGod uitgezonden om het Joodse volk voor te bereiden op de komst van de Messias. Hier wordt ook gesproken over dat de genodigden geen acht sloegen op de profeten. Zij gingen elk hun eigen weg en sommige profeten werden zelfshen gedood. Uit boosheid zond de koning zijn slaven wederom uit om naar de kruispunten der wegen te gaan om eenieder die zij tegen kwamen, goed of slecht, uit te nodigen tot het feest. Hier komen wij ter sprake. Wij, die uit de heidenen zijn. Wij zijn uitgenodigd om binnen te komen tot de feest van God. Met deze gelijkenis wil Jezus duidelijk maken dat, omdat de Joden Jezus niet hadden erkend als de Messias, het heil van God ook naar ons, die uit de heidenen zijn, is gekomen. Als we het verhaal verder lezen dan lezen wij over de Farizeeën Zij hadden beraadslaagd hoe zij Jezus in een strikvraag konden vangen. Daarvoor zonden zij hun leerlingen tot Jezus.

Lees de volledige preek