Het woord van zondag 5 mei 2019

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen lezen 1 Korintiërs 1:26-28. Hier wordt gesproken over de liefde van de Here en van de tekenen van deze tijd. We leven in een tijd waar het christendom een beetje in een hoek geschoven wordt. We leven in een tijd waar het gaan naar de kerk en het geloof in God door de wereld als een dwaasheid wordt gezien. De wereld denkt het beter te weten. De wereld denkt de waarheid in pacht te hebben. De wereld om ons heen is zo langzamerhand bezig alle vastigheid te verliezen. De oorzaak hiervan zijn de keuzes die de mens zelf maakt. De mens wil niet gebonden zijn. Neen, de mens wil vrij zijn. Maar wat is vrijheid ? Zijn wij wel vrij ? Of worden wij van het ene bevrijdt om aan het andere overgeleverd te worden ? Wij, als kinderen Gods, moeten er voor waken dat onze vrijheid in Christus door deze wereld in een bepaalde richting wordt geleid. Een voorbeeld is het mobieltje. Facebooken, whatts-appen, sms’n……etc. Er wordt steeds vaker alleen maar gecommuniceerd met elkaar via het mobieltje.

Lees de volledige preek