Het woord van zondag 5 januari 2020

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Als wij in de Here zijn, dan is de Here ook in ons. Als wij in de Here wandelen, dan wandelt de Here ook met ons. De Here is met jullie. Hij zegent jullie. De Here is een werk in jullie en mij begonnen. Hij heeft ons gevuld met de Heilige Geest. Hij heeft ons met vele gaven en talenten begiftigd. We gaan vanmorgen naar 1 Korintiërs 12:1-11 Bepalend, wat wij zeggen over Jezus, is niet hetgeen wij zeggen alleen met onze mond. Neen, bepalend is hetgeen wij zeggen met ons hart, met ons wezen. Het gaat er om dat onze woorden vanuit Gods Geest in kracht gesproken wordt. Wandel in de Geest ! Spreek in Gods Geest ! Bidt in Gods Geest ! Zegen elkaar in de liefde van God ! God doet het ! Wij mogen een kanaal van Zijn liefde zijn ! “Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest”. Niet iedereen heeft dezelfde bediening ! Iedereen heeft zijn eigen gaven en talenten ! De Here zegt dat wij ons moeten uitstrekken naar de hoogste gaven. (1 Korintiërs 12:31) Stel je volledig open voor God, zodat Hij je kan doorstromen met Zijn Geest, tot overvloeiens toe. Laat Hij datgene doen in jouw leven hetgeen naar Zijn wil is ! Dit is soms heel moeilijk voor de mens. Wij zitten vaak met heel veel beredeneringen hoe wij dingen zouden doen. Neen, laat Gods Geest jouw geest in beweging brengen !

Lees de volledige preek