Het woord van zondag 5 december 2021

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil met jullie vanmorgen gaan naar Romeinen 15:4-13. Het is zo dat de Here voor zijn kinderen een geweldige zegen klaarliggen. Een machtige belofte ! We zien ook dat de Here de deur wijd open staat voor Zijn zegen voor ons. Jezus heeft voor ons alles gegeven. Hij heeft Zichzelf gegeven voor ons ! Net zoals Jezus Zich gegeven heeft aan de Vader, Hij zei nl. “Vader, niet Mijn wil geschiede, maar de Uwe”, zo mogen ook wij ons geven aan God om hen die in de duisternis het licht van de Here te laten zien. Ik wil met jullie lezen uit Lucas 21:25-28. Gods woord zegt hier dat in de laatste der dagen allerlei dingen zullen gebeuren. Het bulderen van de zee ! De angst die over de wereld komt vanwege alles wat in de wereld aan het gebeuren is ! En dan heb ik het over de natuur als zodanig. Allerlei natuurrampen zoals overstromingen, orkanen, vulkaanuitbarstingen…..etc. De grootste zorg momenteel van de wereld is de waterspiegel die steeds verder stijgt, vanwege het smelten van de ijskappen. Steeds meer eilanden lopen langzamerhand onder water. Is dit voor ons, kinderen Gods, iets om bang voor te zijn ? Neen. Eigenlijk niet, want ons leven is in de hand van de Heer. Voor de wereld wel ! Het zal steeds moeilijker worden voor de wereld ! Toch moeten wij, kinderen Gods, nuchter en waakzaam blijven. Zeg niet dat jij als kind van God niet slachtoffer kunt worden van al deze natuurrampen. Gods woord zegt: “…één lot treft allen”. (lees: Prediker 2:14 en 15)

Lees de volledige preek…