Het woord van zondag 5 april 2020

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
“Loof de Here, o mijn ziel en al wat is Zijn heilige Naam” ! Dit is een lied dat je hart verheugd ! Het is een lied dat je oproept om de Here groot te maken ! We hebben alle reden om de Here groot te maken ! Volgende week gaan we Pasen, het opstandingsfeest, vieren ! Het feest, wat voor ons de verlossing in Christus betekent. Ik wil met jullie gaan lezen in Exodus 12:1-3. Mooi dat God Mozes en Aäron aanspreekt. Dat Hij eigenlijk zegt dat de mensen nu als gezin samen zijn en familiesgewijs een stuk kleinvee te nemen. Bij dit bijbelgedeelte werd ik erbij bepaald dat wij, op dit moment, teruggeplaatst worden in onze huizen. In onze gezinnen. Afgeschermd van alles wat buiten is. Heerlijk samen met het gezin te zijn ! Spelletjes worden weer uit de kast gehaald. Er wordt weer tijd voor elkander genomen als gezin. Geweldig toch ! Met het oog op Pasen, zegt de Here dit met een bepaalde bedoeling. De Here heeft een zegen voor jou ! Een geweldige zegen ! Dat lam waar de Here Mozes en Aäron over aanspreekt, verwijst eigenlijk naar een ander lam. Naar het Lam dat voor ons gestorven is. Naar het Lam dat voor ons gekruisigd is. Waarvoor was dat lam waar God Mozes en Aäron over aanspreekt en welke zij aan het volk moesten zeggen. Het was eigenlijk bedoeld als een bescherming, als een afscherming van het volk van God. Het Pascha, in het Hebreeuws is het Pesach, betekent ‘overslaan’ of ‘voorbijgaan’. Pascha is het Armeense woord. Opvallend is dat men het woord Pascha met het Griekse woord ‘Pascho’ verbond, hetgeen ‘lijden’ betekend. In dit woord gaat het echter om de betekenis van het Armeense ‘Pascha’ en het Hebreeuwse ‘Pesach’. Het ‘overslaan’ of het ‘voorbijgaan’.

Lees de volledige preek