Het woord van zondag 4 oktober 2020

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil met jullie lezen in Matteüs 15:1-3. Een discussie ! De Farizeeën spreken Jezus aan over het gedrag van Zijn discipelen. Waar spreken zij Hem op aan ? Zij spreken Hem aan op dat zij hun handen niet wassen, althans, dat zij tijdens het eten de handwassing niet doen. Het gaat hier over de rituele handwassing die zij niet gedaan hebben, dus niet over het normale wassen van hun handen. De rituele handwassing van de Joden is eigenlijk dat vóór dat je gaat eten, dat je dan water over je handen neemt om je handen te wassen. Vervolgens neem je opnieuw water over je handen om het vuile water van je handen te wassen. Het is een ritueel wat niet in het Oude Testament voorkomt. Het was ingesteldde geestelijke leiding als inzetting is in de loop der tijd. Het werdhen de overlevering genoemd van de vaderen. Zo zijn er vele rituelen die wij als mensen aanleren. In de wereld heb je kennelijk zoiets nodig, maar bij God niet ! Je hebt bij God niet nodig dat je eerst je handen wast. Op een andere plaats in de bijbel wordt Jezus aangesproken over het feit dat Zijn discipelen op de sabbathet korenveld gaan en aren plukken en ze vervolgens eten. Toen de Farizeeën dit zagen tikken zij Jezus op de vingers. Aren plukken is werken ! Op de sabbat mocht men dit, volgens de wet, niet doen !

Lees de volledige preek