Het woord van zondag 4 november 2018

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
De Schepper van hemel en aarde heeft Zijn liefde over ons uitgestort. Dit is de enige ware liefde. In ons verstand worden wij tegenwoordig continu gemanipuleerd. Psychologie is daarbij hét woord ! De mens denkt te weten hoe de mens denkt en waarop hij reageert. Echter, er is maar één die precies weet hoe en wat de mens denkt, dat is God. Hij heeft de mens immers geschapen. Hij is de Heer van het leven ! De liefde van God is niet zoals de liefde die wij kennen in deze wereld. De liefde van de wereld loopt op de straat. Tegenwoordig zie je op de televisie steeds meer advertenties die over liefde gaan. Getrouwd ? “Maakt niets uit”, zegt men. “Doe maar gewoon met ons mee” ! Maar…..dit is niet de liefde van God ! Dit is de liefde van de wereld, de eros, de vleselijke liefde.
Lees de volledige preek