Het woord van zondag 4 juli 2021

(Spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
Ik wil met jullie gaan naar 1 Johannes 5:1-12. Gods woord getuigt hier van het overwinnend geloof in Jezus Christus. Dit getuigenis mogen wij meenemen in onze wandel met God ! In Hem hebben wij de wereld overwonnen ! (vers 4) In Jezus Christus is het waarachtige leven ! Uit Gods genade hebben wij de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest doet ons steeds meer Gods wil doen kennen. God heeft ons,de Heilige Geest, getrokken met Zijn koorden van liefde. Wij hoeven alleen ons hart voor Hem te openen en Hij komt in ons leven ! In Matteüs 7:7 staat: “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden”. Ken God en open je hart voor Hem ! “Zoekt de Here en leeft….” (Amos 5:6) Getuig van de Here naar je naaste van Gods liefde en genade in jouw leven. Getuig van datgene wat God heeft gedaan in jouw leven.
Dit gedeelte spreekt over de drie-eenheid van God: de Vader, het Woord (dat is Jezus), en de Geest. Zij zijn één ! Hoe moet ik dat zien? Voorbeeld: een rugbybal bestaat uit een leren buitenkant, met daaronder een binnenband en dan vol met lucht. Dus: uit 3 delen en toch één bal ! Zo is ook de Goddelijke drie-eenheid: Vader, Zoon en Geest. Met als verschil met die rugbybal dat zij ook onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren. Dus: drie personen en toch één ! God heeft de mens in de beginne Zijn ruach ingeblazen, dat is Zijn levensadem. Zo kwam de mens tot leven. (Genesis 2:7) In vers 6 van 1 Johannes 5 staat over het water en het bloed. Het water is het beeld van het afleggen van je oude leven en het opstaan in het nieuwe leven met Jezus Christus, dat is de waterdoop. (lees: Matteüs 3:16 en 17) Net zoals bij Jezus ontvangen wij ook bij onze doop de Heilige Geest. De Heilige Geest helpt ons om de wil van God te verstaan. De Heilige Geest helpt ons om Gods woord, de bijbel, te verstaan. We moeten de kracht van de Heilige Geest niet onderschatten ! Wees niet als die ongelovige Tomas ! (Johannes 20:24-29) Hij wilde eerst zien en dan pas geloven !

Lees de volledige preek..