Het woord van zondag 4 augustus 2019

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen naar 1 Koningen 16:29-30. We zien hier dat Achab een belangrijke positie heeft. Hij is koning. Maar tijdens de tweeëntwintig jaren dat hij regeert, doet hij wat kwaad is in de ogen van de Heer. Regeerders van het land hebben een verantwoordelijkheid. Als regeerders foute beslissingen nemen, dan heeft dat gevolgen. Wat het volk van het land doet , dat heeft gevolgen. Ook wij, als kinderen Gods, hebben een verantwoordelijkheid om onze plaats in te nemen. Maar… hoe zit dat eigenlijk met die Achab ? Als we verder lezen in hoofdstuk 17 vers 1 dat Elia bij Achab komt om hem een woord van God mede te delen: “Zo waar de Here, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord”. Met andere woorden: “Achab, je bent te ver gegaan” ! We zien hier dat de Here een straf geeft over het land vanwege de goddeloosheid. Het zou 3 jaar en zes maanden niet regenen. Het land droogde uit. De vruchten aan de bomen bleven klein. De planten hadden geen water, zij droogden uit ! Het leek wel net op een woestijn. De grond was kurkdroog. Weet u wat het mooie is ? God ziet om naar de kinderen Gods ! Elia was niet bang om een woord van God uit te spreken. Ook wij moeten niet bang zijn een woord van God uit te spreken. Wees niet bang om op te staan en te laten zien dat je een kind van God bent ! De vrouw van Achab was Izebel (1 Koningen 16:31) Izebel was de vrouw die zich overgaf aan de hoererij. Zij leerde en verleidde de mannen Gods om te hoereren en om afgodenoffers te eten en bleef daarin volharden tot het einde. (Openbaring 2: 20)

Lees de volledige preek