Het woord van zondag 4 april 2021

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil vanmorgen met jullie lezen in Johannes 20:1-18. Maria van Magdala wilde naar het graf toe gaan, vanwege dat Jezus net voor de sabbat in het graf was gelegd. Zij had nog geen tijd gehad om Zijn lichaam te zalven en te verzorgen. Op deze ochtend was zij naar het graf gegaan met de specerijen om het lichaam van Jezus te zalven. Waren zij dan niet in de verwachting van wat Jezus gezegd had ? Of waren zij gegrepende omstandigheden van wat er allemaal gebeurd was ? Als we in een ander evangelie lezen dan staat er dat zij met elkaar spraken over de vraag wie die zware steen, die men voor het graf had gelegd, zouden moeten afwentelen. (Marcus 16:3) Want het was een grote, zware steen. Toen zij zag dat het graf open was en zij het lichaam van Jezus niet zag in het graf, ging zij snel naar Petrus om dit hem mede te delen. Vervolgens ging Petrus en een andere discipel op weg naar het graf. Toen Petrus bij het graf kwam en binnenging, zag hij de windsels liggen en de zweetdoek, die om Jezus hoofd geweest was. Deze zweetdoek lag terzijde op een andere plaats, netjes opgerold ! Wat had Maria ook weer gezegd tegen Petrus ? “Zij hebben de Here weggenomen uit het graf en wij weten niet, waar zij Hem hebben neergelegd”. (vers 2) Wat denk je, als iemand het lichaam van Jezus zou weggenomen hebben, zou hij dan Jezus’ lichaam eerst hebben ontdoen van de windsels en vervolgens ook de tijd hebben genomen om de zweetdoek netjes op te rollen en ergens aan de zijkant te leggen ? Ik denk van niet. Wat zou Petrus hebben gedacht toen hij dit zag ? Wat geloofde hij ? Geloofde hij hetgeen Maria tot hem had gezegd dat iemand Jezus’ lichaam had weggenomen of geloofde hij hetgeen Jezus had gezegd dat Hij uit de doden op zou staan ? Toen de discipelen weer naar huis toe gingen, was Maria alleen bij het graf. Al wenende, zag zij twee engelen in witte klederen zitten in het graf. De ene aan het hoofdeinde en de andere aan het voeteneinde, precies op de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. Zij vroegen haar: “Vrouw, waarom weent gij” ?

Lees de volledige preek