Het woord van zondag 31 mei 2020

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Het is vandaag Pinksteren. Ik denk dan altijd aan een vraag die Paulus stelt in Efeze. Hij komt op een gegeven moment in Efeze en is met mensen in gesprek. Hij vraagt aan hen: “Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, toen gij tot geloof kwaamt” ? (Handelingen 19:1-7) Wat we hier zien is dat mensen wel geloven dat de Here Jezus is opgestaan en dat ze geloven in bekering en dat ze ook geloven in het woord van God, maar ze hadden niet gehoord van de Heilige Geest. Ze hadden zich ook laten dopenJohannes tot bekering van zonden, verwachtende de Verlosser. Maar wie de Verlosser verwacht, mag meer ontvangen als de doop van Johannes. En dit is juist wat we met Pinksteren vieren. Jezus had nl. duidelijk gezegd dat de Heilige Geest, de Trooster zou worden uitgestort, nadat Hij zou opgevaren zijn tot Zijn Vader. (Johannes 14:26) Wat is nu die Heilige Geest ? En wat is nu het verschil tussen alleen geloven in God en geloven in God en daarbij ook nog de Geest van God ontvangen hebbende ? Ik wil met jullie lezen Psalm 104:30. Het is de Geest van God diede gehele schepping werkt. God werktZijn Geest in de schepping en in de mensheid. Want God heeft de controle. We gaan naar Hebreeën 1:1-2. We zien hier dat er gesproken wordt over de Heilige Geest,wie Hij de wereld geschapen heeft. God is een Drie-enig God. Wie zien hier dus dat de Heilige Geest werkzaam is in Christus in het laatst der dagen, dat is dus heden. We gaan verder lezen in Lucas 1:35. Wie zien hier dat de Heilige Geest hier heel duidelijk aanwezig is in het scheppen van het lichaam van Jezus.

Lees de volledige preek