Het woord van zondag 31 maart 2019

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen lezen uit Filippenzen 4:4-8. Hier staat duidelijk de vreugde en de blijdschap in de Here centraal. En niet voor een moment. Neen, ten àllen tijde ! De omstandigheden moeten niet bepalen hoe mijn vreugde in de Here is. De vreugde in de Here ligt in de innige gemeenschap die wij met de Here hebben. De vreugde in de Here ligt in de absolute zekerheid dat de Here met jou is ! De Here heeft Zijn vreugde in de harten van de kinderen Gods gelegd door de Heilige Geest. Maar de vraag is: mag de Heilige Geest echt doorwerken in ons leven ? Of laten wij ons bezighouden door onze omstandigheden ? De Heilige Geest wil ons in beweging brengen ! De Heilige Geest wil dynamiek in ons leven brengen ! “En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus”. (vers 7) Wat is behoeden ? Antw.: dat zijn de dingen die in je hart of gedachten spelen die vanuit de wereld of je vlees komen, daarvoor wil de Here jou beschermen. De Here wil niet dat gedachten vanuit je vleselijke begeerte een loopje met je nemen. Maar de Here komt met Zijn vrede, met Zijn liefde en Hij zorgt dat jouw hart en jouw gedachten binnen de dingen van God blijven. Opdat wij daardoor zullen leven en kunnen wandelen met Hem. “Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat…”. (vers 8) Dit is een hele lijst. Ik vraag u om bij u zelf na te gaan: “hoe gaan mijn gedachten over zaken” ? Of: “als iemand mij iets vertelt, wat is de waarheid achter dat verhaal” ? Nemen wij zomaar direct aan als iemand ons iets verteld over een ander ?
Lees de volledige preek