Het woord van zondag 31 januari 2021

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil vandaag met jullie lezen uit de brief van Jakobus. Ik wil met jullie lezen uit hoofdstuk 5:7-11. De Here zegt hier: “Hebt geduld……”. Weet dat de Here bezig is en dat het proces van Zijn vervolmaking gaande is ! Hij zal spoedig komen ! Weest geduldig en weet dat er nog allerlei dingen gaan gebeuren ! Maar al die dingen die gaan gebeuren dat heeft Zijn bedoeling ! We lezen hier over de landman. Hij weet precies wanneer hij moet zaaien. Hij heeft het land van te voren voorbereid. Hij heeft het land zodanig voorbereid dat het een mooi bedje is waar het zaad op gezaaid kan worden. En dan is het wachten totdat het opkomt ! Hij zal er alles aan doen zodat de vrucht kan groeien. Als er onkruid opkomt, dan zal hij moeten afwegen of hij meteen grof in actie moet komen en gelijk met een tractor over het veld komen om het onkruid te verwijderen ? Of misschien is het beter om geduld te hebben tot de oogst er is ? Want dan is het gemakkelijker om het onkruid van de oogst te schiften. De Here geeft ons rust en zegt: “Vertrouw op Mij, de wasdom die komt” ! Het zal komen op de tijd van de Here ! Ook alles wat over de wereld zal komen, ook daar spreekt Gods woord over. Vers 8 zegt: “Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij”. Bij de Here, daar is die bron van kracht ! Niet in een of andere meditatie ! Neen, alleen bij de Here is die bron van kracht ! Als wij in de Here zijn dan worden wij gezegend en gesterkt in Hem ! Die sterkte begint vanuit het hart. Vanuit het hart werkt de kracht en de volheid van de liefde Godsje heen ! Laat je ziel tot rust komen in de Here ! Laat je niet meetrekkenallerlei complottheorieën in deze wereld. Overal in deze wereld is er onrust over allerlei dingen die er gaande zijn ! Ook hier spreekt Gods woord over. Laat je niet onrustig maken ! We gaan terug in hoofdstuk 5 vanaf vers 1-6. De rijke rekent zich ontzettend rijk met al zijn bezittingen. Maar…het is materieel. Het zijn dingen van deze wereld en dus vergankelijk en dus niet voor eeuwig ! We moeten er van bewust zijn dat God ons uiteindelijk recht zal doen ! We zullen allemaal voor Zijn troon moeten komen.

Lees de volledige preek