Het woord van zondag 30 mei 2021

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Het is belangrijk op te weten dat de Heilige Geest het een en ander gaat uitwerken in je leven. Maar wàt doet de Heilige Geest dan in je leven ? We gaan lezen in Psalm 133:1-3. Dit is een belangrijke Psalm. Wat is eigenlijk de intentie van deze Psalm ? Broeders… tezamen wonen ? Wonen die dan allemaal in één huis ? Wat wordt hiermee bedoelt ? Laten we gaan naar Johannes 14:1-2. Dus niet alleen in deze Psalm wordt over ‘tezamen wonen’ gesproken, maar de Here Jezus zelf spreekt hier ook over ‘tezamen wonen’. Hij zegt hier dat als Hij heengegaan is naar Zijn hemelse Vader, dat Hij daar in de hemel een plaats voor ons zal bereiden. Het is dan de bedoeling dat wij dan daar samen wonen ! Maar…wie wonen dan daar samen ? En wie zal de Here Jezus dan meenemen naar die plaats ? Als je goed leest in Psalm 133:2 dan zie je een vergelijking. Het begint met: “Het is als….”. Tezamen wonen wordt hier vergeleken met: “…de kostelijke olie op het hoofd, nedervloeiende op de baard, de baard van Aäron….”. We gaan naar Leviticus 8:1-2. Hier gaat het over de zalfolie. Aäron zijn gezin en zijn stam moesten worden gezalfd. We lezen het in vers 12 van Leviticus 8. Hier lezen we dat Mozes goot van de zalfolie op het hoofd van Aäron om hem te heiligen. Terug naar Psalm 133:2. Het ‘tezamen wonen’ is dus de plaats waar de heiliging plaatsvindt. Laten we gaan naar 1 Petrus 5 Hier worden wij aangesproken.

Lees de volledige preek