Het woord van zondag 30 december 2018

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Het is heel belangrijk om te weten wie God voor ons is. Het leven gaat vaak over bergen en door dalen. We hebben de Here nodig in onze handel en wandel. In al ons doen en laten hebben we Hem nodig. God is met ons en Hij zegent ons ! Niet zo’n beetje, maar overvloedig ! David had dat begrepen. Hij zei: “Met U immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur”! (Psalm 18:30) David moest dan toch wel een heel stevige man zijn geweest ? Nee, hoor, David was iemand zoals u en mij. Hij had ook zijn dieptepunten in zijn leven. Maar één ding had hij geleerd: als de vijand kwam, dan vluchtte hij niet, maar hij richtte zich tot God en overwon de vijand in de kracht van God ! Laten ook wij, in moeilijke situaties, niet capituleren voor de vijand. Laat ons vertrouwen daarbij op God zijn. Hij wil ook ons de overwinning geven !
Lees de volledige preek