Het woord van zondag 30 augustus 2020

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Het is goed om te weten dat je een kind van God bent. Want de wereld is in rep en roer. Ze roepen vrede, vrede, maar er is maar één die ware vrede geeft. Dat is de Here Jezus Christus ! De Here is goed ! Toen ik vannacht wakker werd, waren er een aantal dingen in mijn hoofd. Ik moest denken aan een aantal liederen uit de combi-zangbundel. Deze bevat liederen van Glorieklokken en Johannes de Heer. Deze liederen spreken mij inhoudelijk heel aan. Bij christelijke liederen gaat het nl. om de tekst. Het gaat om Jezus Christus, de liederen moeten het levend woord van God uitademen. Ik noem als voorbeeld: Glorieklokken 36: 1) Mijn hart is vol van vreugde; k Ben een kind van God. Mijn Heiland stierf voor mij aan ’t kruis. Zijn leven gaf Hij eens voor mij En kocht mij van de zonde vrij. Ik ben een kind van God! (Refrein) O halleluja ‘k ben des Vaders eigendom, Mijn Jezus is mijn en ik ben de Zijn’. O halleluja! Jezus heeft mijn schuld betaald, Ik ben een kind van God. 2) Het oude is voorbij, ‘t Is alles nieuw in mij, Mijn Heiland woont nu in mijn hart. De zon is in mij opgegaan En breekt zichhet duister baan. Ik ben een kind van God! 3) Gekruisigd met mijn Heer Ben ‘k thans der zonde dood En leef nu slechts tot Godes eer. Ik loof Hem tot in eeuwigheid, Mijn leven is Hem toegewijd. Want ‘k ben een kind van God. Een prachtig, mooi, opbouwend lied. Weet je. In feite zegt dit lied, in het kort, wat mijn status is. Als ik dit lied zing, dan proclameer ik voor de overheden en de machten en de wereldheersers dezer duisternis wie ik ben. En niet zozeer wie ik ben, maar wie Jezus is in mij ! En juist in deze tijd is het zó belangrijk dat wij doordrongen zijn van wie wij zijn in Christus !

Lees de volledige preek