Het woord van zondag 3 oktober 2021

(Spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Door de kracht van Gods genade zijn wij vrij. Maar waartoe zijn wij vrij ? De Here heeft ons gezegend met vrijheid en met Zijn liefde. De Here heeft ons gezegend met Zijn Heilige Geest. De Here heeft ons aangeraakt met Zijn Heilige Geest. De Here heeft ons bewogen. De Here heeft ons met Zijn koorden van liefde naar Zich toe getrokken. Ik wil met jullie vanmorgen lezen in Lucas 5:1-7. We lezen hier dat de Here Jezus aan het spreken is tot de mensen. Jezus ziet een boot liggen. Weet je wat Jezus doet ? Hij stapt in die boot die Hij ziet liggen. Vervolgens zegt Hij tegen Simon, de eigenaar van deze boot, om iets verder de zee in te gaan, maar niet te ver van de oever. Vanaf daar sprak Hij de mensen toe. We zien hier dat Jezus gebruik maakt van de situatie die er is. Hij gaat niet eerst de situatie naar Zijn hand zetten, maar overal waar Hij komt maakt Hij gebruik van de situatie die er is. Niet tot Zijn voordeel, maar Jezus komt in de situatie in welke de mens is. Jezus komt naar de mensen toe. En dat zien we hier. Jezus legt contact met Simon, de eigenaar van de boot. Hij vraagt hem om de boot iets verder van de kust te varen, want van daar wil Hij de schare toespreken. Jezus spreekt niet zo maar woorden. Hij maakt de woorden levend voor de mensen. We kunnen wel zeggen dat de Here wil zegenen en dat Hij verlost. Daar kunnen wij eindeloos over praten. Maar wat bewerken deze woorden in ons ? Jezus zegt op een bepaald moment tegen Simon: “Ga naar diep water en zet uw netten uit om te vissen”. Hoe reageert Simon ? Antw.: hij reageert op zijn typisch menselijke manier. Hij antwoord Jezus: “Meester, de gehele nachthebben wij hard gewerkt en niets gevangen….”. Maar Simon weet wie Jezus is en daarom vervolgt hij: “…. maar op Uw woord zal ik de netten uitzetten”.

Lees de volledige preek