Het woord van zondag 3 mei 2020

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
God is een machtig God over ons ! Het is geweldig om de Heer groot te maken. Het is geweldig om de Heer te danken en Hem alle eer te geven ! We gaan vanmorgen naar Psalm 30:1-13. Hier wordt de Here groot gemaakt. Het gaat hier over een situatie waarin wij in kunnen komen staan. Ongeacht wat mij kan overkomen, momenten van druk, momenten van strijd, momenten van beproeving, op wie is mijn vertrouwen ? Het is de Here die ons met Zijn liefde gegrepen heeft. Het is Zijn liefde die ons vasthoudt. Laten wij die geweldige God proclameren ! Heb je het licht van Christus in jou ? Schijnt het licht van Christus in jou, ook als het niet goed gaat ? God is met ons ! Hij is ons een Helper, groot van kracht ! Roepen wij tot Hem ? Hij zal ons helpen ! Hij zal ons zegenen ! Hij zal een situatie veranderen ! Momenten van toorn van God worden hier beschreven. (vers 6) Die toorn is over de zonden van de wereld. De Here haat de zonde. Maar Hij heeft de zondaar lief. God wil dat de mens bij Hem komt ! Hij wil dat de mens met Hem in gemeenschap komt ! Dat de mens het leven mag ontvangen in Hem ! Als wij de zonden in ons laten heersen, dan kan God niet tot ons naderen ! Want Zijn aanwezigheid is als een verterend vuur ! Laten wij ons dus verre houden van de zonde !

Lees de volledige preek