Het woord van zondag 3 januari 2021

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil met jullie vanmorgen lezen in ! Tessalonicenzen. De brief van Paulus aan de Tessalonicenzen is een heel belangrijke brief. Ik wil met jullie gaan naar hoofdstuk 3 van 1 Tessalonicenzen vers 10 t/m 13. Paulus verlangt zijn broeders en zusters te zien. In 1 Tessalonicenzen 2:18 schrijft hij dat de satan hem heeft verhinderd om hen te zien. Dit is eigenlijk dezelfde situatie waarin wij in deze tijd zitten. In veel gemeenten momenteel worden de diensten alleen maar live-stream gedaan, omdat men niet meer samen durven te komen vanwege corona. Dit heeft soms het gevolg dat broeders en zusters elkaar maanden niet meer zien. Mensen zitten alleen maar thuis de dienst te volgen, terwijl ze verlangen om elkaar te zien. En zo ook Paulus. Vurig verlangt hij om zijn broeders en zusters te zien. Maar weet u wat het mooie is ? Hij schrijft: “Nacht en dag bidden wij vurig voor u, dat wij uw aangezicht mogen zien….”. Vleselijk zijn zij dan wel van elkaar op afstand, maar in de Here zijn zij één ! In de Geest zijn zij verbonden met elkaar ! En dit is wat wij nu ook met elkaar mogen vasthouden. Bidt voor elkander ! Gedenk elkander in jullie gebeden. Want dit is wat de satan niet kan doorbreken ! Paulus wist dit ! Hebben wij het vurig verlangen om elkaar te ontmoeten in de Geest ? In vers 11 zegt Paulus: “Hij, onze God en Vader, en onze Here Jezus, bane ons de weg tot u….”. Ook al is hij niet bij hen, in de Geest voelt Paulus zich verbonden met hen. Wij mogen naast elkaar staan met het schild des geloofs, opdat de satan geen voet kan krijgen en verdeeldheid kan zaaien tussen broeders en zusters. Ik wil met jullie een paar belangrijke punten aanhalen uit de brief 1 Tessalonicenzen. We gaan lezen in hoofdstuk 1 vers 3 t/m 10. Het gaat hierom wat wij hebben ontvangen, nl. de verlossingJezus Christus !

Lees de volledige preek