Het woord van zondag 29 november 2020

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Ik wil met jullie lezen vanmorgen uit Jeremia 33:14-16. “….en te die tijde zal Ik aan David een Spruit der gerechtigheid doen ontspruiten” (vers 15) “….en zó zal men het noemen: De Here onze gerechtigheid”. (vers 16) Hier werd toen reeds gesproken over de geboorte van Jezus Christus, die zou komen om ons te verlossen. Het was een profetie die zijn tijd ver vooruit was. Het verteld ons wat de Here van plan was om te doen. En toen Jezus uiteindelijk geboren was, verwachtte men Hem niet. Een enkeling herkende Hem als zijnde de vervulling van deze profetie. Weet je, hoe meer wij ons bezighouden met ons dagelijkse dingen, zoals eten, drinken, wonen, feesten …..etc,, des te gemakkelijker verdwijnen dingen die voorzegt zijn naar de achtergrond. En dat is waarom Paulus zegt: “Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd”. (1 Korintiërs 2:2) Als jullie elke zondag in de preek alleen maar te horen krijgen: “Jezus Christus en die gekruisigd”, wat zouden jullie dan doen ? Misschien zouden velen van jullie zeggen: “naar deze kerk gaan we niet meer, want er wordt alleen maar gesproken Christus en die gekruisigd”. Maar… waar gaat het om ? Willen jullie alleen maar verwend worden met alleen maar een lekker woordje ? Of… is het dat we telkens bepaald worden met wat de Here voor ons heeft ? Het volk van Israël moest telkens weer wakker geschud worden om bij de les te blijven !

Lees de volledige preek