Het woord van zondag 29 maart 2020

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
De meesten van jullie kennen wel het verhaal over Jakob en over zijn zoon Jozef, diezijn broers verkocht werd als slaaf en vervolgens naar Egypte werd gevoerd. Het staat in Genesis 37. Een moeilijke situatie. Zijn broers vertelden aan hun vader Jakob dat hun broer Jozef dood was. Verscheurdde wilde dieren. Als bewijs brachten ze het kleed van Jozef mee, dat hun vader zo goed kende. Toen Jakob het hoorde en het kleed van Jozef zag weende hij bitter. Hij had Jozef innig lief. Dit verhaal heeft een diepere betekenis. Ik wil met jullie lezen Genesis 42:1-5. Weet je, God heeft de controle over alle situaties. Aan de ene kant hebben we hetgeen gebeurd is, dat Jozef als slaaf verkocht werd en meegevoerd werd naar Egypte en slaaf werd in dienst van Potifar en dat hij op een gegeven moment in de gevangenis geworpen werd. Maar God had een plan met dit alles. In Genesis 41:53-57 lezen we dat er in Egypte een hongersnood uitbrak en alle naties daar om heen. We lezen in Genesis 41 ook dat Jozef inmiddels onderkoning in Egypte was geworden. Alle volken trokken op naar Egypte. Want tijdens de zeven jaren van overvloed had men in Egypte wijs gehandeld.

Lees de volledige preek