Het woord van zondag 29 december 2019

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen naar 2 Korintiërs 9:6-8. Dit is een bekende tekst. Het wordt vaak gebruikt bij collectes e.d. , om mensen aan te sporen om maar zoveel mogelijk geld te geven. “Wat je zaait zal je oogsten”, wordt er dan bij gezegd. Als je bijv. 100 euro geeft, zegt men dan, dan zal je een vermenigvuldiging van dit bedrag terug ontvangen van Godswege. Maar….ik denk niet dat God dit met deze tekst bedoeld heeft. Het is niet bedoeld dat wij als volgt redeneren: als wij dit voor God doen, dan doet Hij dat terug. Het gaat hierom: hoe leef ik voor de Here ! Leef ik voor de Here vanuit mijn verstand ? Of leef ik voor de Here vanuit mijn hart ? Je relatie met God is niet vanuit het verstand, maar van het hart ! Het is een relatie vanuit de gemeenschap met de Heilige Geest ! Vanuit die gemeenschap zijn we bewogen met alles wat we doen en laten. Want we doen het vanwege de liefde. Als je naar de kerk gaat, dan moet je dat niet doen omdat je dat moet. Laat het de liefde Gods zijn die je dringt. Laat het een diepe innerlijke blijdschap zijn dat je God mag ontmoeten. Dat je samen met je broeders en zusters Hem mag loven en prijzen voor Zijn goedheid en genade ! We gaan naar 1 Korintiërs 13:1-3. Het woord liefde dat hier gebruikt wordt is de Goddelijke liefde. Het is de liefde die zichzelf niet zoekt. Het is de liefde van God, ongeacht wat jij gedaan hebt. Ongeacht wie je bent. Ongeacht waar je vandaan komt. Hij houdt onvoorwaardelijk van jou ! Hij wil jou het leven geven ! In de wereld is veel beweging. Er gebeuren slechte dingen. Maar er zijn ook mensen die goede dingen doen. Maar de vraag is: worden deze goede werken gedaan vanuit de liefde van God ? Als deze goede werken niet geleid worden vanuit de Heilige Geest, dan zijn het dode werken. Deze werken hebben geen eeuwigheidswaarde bij God.

Lees de volledige preek