Het woord van zondag 29 augustus 2021

(Spreker: br. Ivo Vranken, diaken PG Sion)
Ik wil met jullie verder gaan met de preek waar ik jl. zondag 25 juli ben gestopt. Het gaat over Efeziërs 6:10-20, de geestelijke wapenrusting. Ik heb het gehad over dat we onze lendenen moeten omgorden met de waarheid. De wapenrusting is voor een ieder van ons. We moeten hem wel gebruiken ! Er zijn 7 elementen van de geestelijke wapenrusting die we hebben gekregen van God. Als eerste: omgord je lendenen met de waarheid. Ten tweede: in Christus zijn wij bekleed met het pantser der gerechtigheid. Ten derde: laten je voeten geschoeid zijn met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Schaam je de Naam van Jezus niet. Schaam je niet om Zijn evangelie van liefde te verkondigen. Wees bereidwillig om het evangelie te verkondigen. Getuig van de liefde van Jezus Christus. Ten vierde: en neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. Wat is het schild des geloofs ? Je moet je voorstellen: alles is gebaseerd op een Romeins strijd-uitrusting. Dit schild dat beschermt je. De Romeinen hadden 2 soorten schilden: een rond schild dat alleen een klein gedeelte van je lichaam beschermde. Het werd eigenlijk voornamelijk gebruikt bij parades. Maar in de strijd hadden de Romeinen een groot, langwerpig schild. Ongeveer ter grootte van een deur. Dit schild was bekleed met dierenhuid. Het werd onderhouden met olie. En vervolgens werd het ondergedompeld in water. Op deze manier werden de brandende pijlen, afgevuurdde vijand, in dit schild gedoofd. Broeders en zusters, laat zo ook het geloof in Jezus Christus jullie bescherming zijn tegen al de aanvallen van de satan. Wedersta hem vast in het geloof en hij zal van je wijken ! Ten vijfde: neem de helm des heils aan. De helm die de Romeinen in de strijd droegen beschermden hun hoofden. De helm des heils waarover in dit vers wordt gesproken is heel belangrijk voor je geestelijk groei in Christus. De helm des heils behoedt je nl. voor allerlei zondige gedachtes die in je hoofd rondspoken. Satan zal ten allen tijde je in je gedachten proberen te manipuleren. Trap er niet in ! Blijf in je gedachten bij God en Zijn waarheid ! Ten zesde: neemt het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. Lees: Matteüs 4:1-11. Jezus wederstond de satan met Gods woord. Satan dacht dat hij slim was. Hij gebruikte ook Gods woord. Maar hij deed dit om Jezus te verzoeken om te zondigen tegen God ! Confronteer, net zoals Jezus, satan met de waarheid van het woord van God ! Satan heeft dan geen vat op ons ! Pas Gods woord daadwerkelijk toe in jouw leven ! Ten zevende: bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest. Niet alleen voor jezelf, maar zeer zeker ook voor je broeders en zusters ! Heb elkander lief, zoals je ook jezelf liefhebt. Bemoedig elkander ! Reinig en heilig je leven in Christus Jezus ! Wij behoren God, de Allerhoogste, toe ! Tot slot: “Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten”. (vers 11 en 12) Amen.