Het woord van zondag 28 juni 2020

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
Stel dat je gevraagd werd om te bungeejumpen. Het elastiek, het harnas, alles is superveilig. Alles is gekeurd materiaal. Je kunt er op vertrouwen. Zou je de uitdaging aangaan ? Weet je, met het geloof is het vaak ook zo. God daagt ons ook uit. Alles wat Hij geeft om te doen betrouwbaar, want Hij is betrouwbaar ! We hoeven nergens bang voor te zijn dat Hij ons iets slechts laat overkomen. Hij houdt van ons en wij zijn in Zijn hand veilig geborgen. Wie durft zijn angst en onzekerheid, want dit is het tegenovergestelde van geloof, aan de kant te schuiven en volledig op God te vertrouwen. Dit is wat God doet: Hij buigt een stuk mee in onze situatie. Hij komt in onze situatie, Hij wandelt met ons mee, waar wij denken dat het fout kan gaan. Waar wij al eigenlijk in paniek beginnen te raken, dan is de Here daar. We kunnen een rotsvast vertrouwen op de Here hebben. Hij is met jou ! Geloofszekerheid is zó belangrijk ! Ik wil met jullie gaan naar Handelingen 4:10-12. De behoudenis is in niemand anders, dan in de Naam van Jezus ! De bijbel zegt dat wij een anker der ziel hebben dat reikt tot binnen het voorhangsel. (Hebreeën 6:19) Dat is de Here Jezus Christus ! Laat je nietde wereld, ofwelke gedachte dan ook, afbrengen van je geloof in Jezus Christus ! Laat je niet afbrengen van je geloofszekerheid in Jezus Christus ! We gaan naar Johannes 14:6. “Jezus zeide tot hem; Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader danMij”. Als je Jezus kent, dan ben je op de weg naar de Vader !

Lees de volledige preek