Het woord van zondag 28 januari 2018

(spreker: br. Leo Schreurs, voorganger PG Sion)
We gaan vanmorgen naar 2 Korintiërs 9:6-9. “…wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten”. Als u zou mogen kiezen tussen 5 euro, 20 euro en 100 euro, welk bedrag zou u kiezen ? Ik denk dat u zeker zou kiezen voor die 100 euro. Het woord vanmorgen spreekt over zaaien. Als ik 5 euro zaai, dan zal ik de vrucht van 5 euro ontvangen. Ga ik voor 20 euro zaaien, dan zal ik de vrucht van 20 euro zaaien. Idem dito met 100 euro. Als een volle baal graan 100 euro zou kosten en ik zou voor 20 euro graan kopen en ik zou die over het land uitzaaien, dan krijg ik niet die opbrengst die ik zou hebben gekregen als ik een volle baal had gekocht en die over het land gezaaid had.
Lees de volledige preek