Het woord van zondag 27 februari 2022

(Spreker: br. Harrie Keyner, oudste PG Sion)
Het is fijn om de Heer te mogen kennen en te dienen. Wat nog beter is, dat Hij ons kent en ons wil helpen met alles waarmee wij het moeilijk hebben. Het is carnaval in ons “stedje van lol en plezeer”. We stonden gisteren met onze evangelisatie kraam in de stad. Allerlei feestelijk verklede mensen passeerden de kraam. Carnavalsliedjes galmden door in het centrum. Helaas zagen we onder de feestelijke uitdossing regelmatig niet een blij gezicht. Weet je, carnaval is vaak voor veel mensen een uitlaatklep voor al de zorgen, problemen, strijd van de mens. Mensen vinden afleiding daarin. Hoe is het met jouw geloof in God ? Is het ook een uitlaatklep voor al jouw zorgen, problemen en strijd. Neen, zo moet het niet zijn. Want al jouw zorgen, problemen en strijd zijn eigenlijk niet van jouw. Als je Jezus Christus hebt aangenomen, dan heeft Hij al deze gedragen aan het kruis op Golgotha ! Mag jij dan een zorgeloos leven leiden ? Volgens Gods woord wel. Want wat zegt Gods woord ? Jouw leven is met Christus verborgen in God. (Kolossenzen 3:3) Als we deze tekst lezen, hebben we dan reden om ons zorgen te maken ? Nee toch ? We mogen al onze bekommernis werpen op Christus. Hij zorgt voor ons (1 Petrus 5:7) Als we al onze problemen, zorgen en strijd aan Jezus geven, dan geeft Hij ons daar iets mooiers voor terug, nl: de zekerheid dat wij veilig in Zijn hand zijn én de zekerheid dat onze toekomst uiteindelijk bij Hem zal zijn. Ik wil met jullie lezen Psalm 121. Als je deze Psalm leest, dan zegt het dat we ons over niets druk hoeven te maken. We zijn in Gods hand. Hij beschermt en bewaart ons voor al het kwaad dat ons omringt in deze wereld. Zijn oog is op ons ! Laten we lezen Matteüs 6:25-35. God weet precies wat we nodig hebben. Hij zorgt voor ons ! God wil ons door Zijn Woord ervan verzekeren dat wij, Zijn kinderen, ons geen zorgen hoeven te maken om geld en/of de toekomst. Dus, mocht je je zorgen maken om geld en/of jouw toekomst, dan wil God dat je daarmee ophoudt. Jezus wil ons hier leren dat het zorgen maken, een uiting van ongeloof is. Want wij hebben een Heer en Vader in de hemel die alles kan. Ten tweede is het totaal niet nodig dat wij ons zorgen maken omdat wij een hemelse Vader hebben die onvoorwaardelijk van ons houdt en voor ons wil, kan en zal zorgen. Ten derde heeft het totaal geen zin om ons zorgen te maken, want je bereikt er niets mee, het werkt averechts. Als laatste is het onverstandig om ons zorgen te maken omdat wij een zekere toekomst hebben en wij ons zorgeloos aan Gods zorg kunnen overgeven. Wat zegt Gods woord: “Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze”. (2 Tessalonicenzen. 3:3) Niemand kan jou bewaren voor de boze ! Jezelf niet en de wereld zeker niet ! Alleen Jezus ! Laten we lezen: Psalm 91. Stel je vertrouwen volledig op God en Hij zal je Zijn grootheid en almacht laten zien !